Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2012-11-30 VISIT VISIT En mottagning för barn, ungdomar, deras familjer och unga vuxna, 0-25 år med uppgift att förebygga och behandla psykisk ohälsa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2012-11-30 VISIT VISIT En mottagning för barn, ungdomar, deras familjer och unga vuxna, 0-25 år med uppgift att förebygga och behandla psykisk ohälsa."— Presentationens avskrift:

1 VISIT VISIT En mottagning för barn, ungdomar, deras familjer och unga vuxna, 0-25 år med uppgift att förebygga och behandla psykisk ohälsa. Första utvärderingen av första linjens verksamhet, VISIT

2 Beredningsgrupp barnomsorg, skola, socialtjänst och vårdcentral
Styrgrupp Barn och ungas hälsa i Hagfors kommun, 0-25 år (Resultat av närsjukvårdsprojekt 2007) Tydlig arbets- och ansvarsfördelning Hög tillgänglighet Beredningsgrupp barnomsorg, skola, socialtjänst och vårdcentral 80% av barn, unga och familjer ska vara nöjda 80% av barn och unga ska förbättrad psykiska hälsan VISIT Personal på förskola och skola ska få stöd genom konsultation Ungdoms- mottagning Planering för kommande insatser Besök för bedömning inom fem arbetsdagar Familjecentral Telefonrådgivning anmälningsdagen

3 Samverkansprojektet VISIT
Tre olika aktörer Landstinget Socialtjänst Skola Yrkeskategorier Psykolog 100 % Socionom 50 % Specialpedagog 40% Totalt 1,9 tjänster Från projektkoordinator 50 % Första utvärderingen av första linjens verksamhet, VISIT 4

4 VISIT en del av Första linjen, enligt projektplan
Specialist nivå Första linjens nivå VISIT Generell nivå

5 VISIT, dagsläget VISIT Specialist nivå Första linjens nivå
Specialist nivå VISIT Första linjens nivå Generell nivå Första utvärderingen av första linjens verksamhet, VISIT

6 Första kontakten med VISIT
VISIT , flödesschema Eget initiativ Hänvisning Föräldrar/ närstående Telefontid Landstinget; BUP, Vuxenpsyk, Vårdcentral Telefonsvarare sms Första kontakten med VISIT Socialtjänsten Drop-in Skolan Telefon rådgivning VISIT hänvisar vidare till annan aktör Till teamet Besökaren rekom- menderas ta kontakt med annan aktör Avslutar Återkoppling till besökare Kartläggning VISIT hänvisar vidare till annan aktör Besökaren rekom- menderas ta kontakt med annan aktör Första besöket Kartläggning Avslutar VISIT hänvisar vidare till annan aktör Besökaren rekom- menderas ta kontakt med annan aktör Fortsatta besök/ fortsatt kartläggning Kontakt samverkansparter Avslutar

7

8 BVC, psykiatrin, socialtjänsten
BUP, CTS, psykiatrin, privat KBT BUP, BVC, IFO, psykiatrin, socialtjänsten, vårdcentralen BVC, psykiatrin, socialtjänsten

9 Framgångsfaktorer för VISIT
Barnets behov i fokus Fungerande beredningsgrupp Hög kompetens Närhet, öppenhet, hög tillgänglighet Lotsfunktion/ samverkan Avdramatiserar ”psykiatristämplen” Ålder 0-25 år Barn och unga kan söka själva ”Gott rykte” bland samarbetspartners

10 Metoder och instrument
SDQ1 och uppföljning KASAM och uppföljning Behovs-formulering Målbeskrivning Pedagogiska kartläggningar och tester Becks skalor Typ och grad av oro/ångest MADRS HAD Suicidstegen ORS/SRS CGAS CSQ

11 Svårigheter med skolgången
Föräldrar Psyk-akuten Skol- kurator Ung vuxen 18-25 år Vårdcentralen VISIT Öppenvårds-psykiatrin

12 Social- tjänsten BARNET 0-6 år VISIT Sexualiserat beteende Förskola
Socialtjänsten annan kommun Barnahus BUP Polisen Domstol vårdnadstvist Social- tjänsten Förskola BARNET 0-6 år Mamma Pappa VISIT


Ladda ner ppt "2012-11-30 VISIT VISIT En mottagning för barn, ungdomar, deras familjer och unga vuxna, 0-25 år med uppgift att förebygga och behandla psykisk ohälsa."

Liknande presentationer


Google-annonser