Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SkolPlus 2010- 2012 Skol- Positivt Lärande Utifrån Samarbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SkolPlus 2010- 2012 Skol- Positivt Lärande Utifrån Samarbete."— Presentationens avskrift:

1 SkolPlus 2010- 2012 Skol- Positivt Lärande Utifrån Samarbete

2 Jämfört med genomsnittet har de familjehemsplacerade barnen i högre utsträckning: Mycket dåliga skolresultat En väsentligt lägre utbildningsnivå Hög risk för suicid Förhöjda risker för missbruk och psykisk sjukdom En högre andel tonårsgraviditeter Högre risk för arbetslöshet Källa: Bosse Vinnerljung registerstudie 2006

3 Modellen byggs upp Våren 2010 startades SkolPlus Socialtjänsten tillsköt medel motsvarande en halvtidstjänst specialpedagog Skolförvaltningen tillsköt 10 timmar psykologresurs per vecka I juni 2013 beslutade kommunstyrelsen att tillskjuta medel ur sociala investeringsfonden för 5 års projektarbete. Rekrytering av heltid psykolog pågår.

4 SkolPlus Målgruppen är familjehemsplacerade barn i åldern 6-11 år. I dagsläget är 25 barn med i SkolPlus,12 pojkar och 13 flickor fördelade på 22 familjehem och 15 skolor Barnen följs grundskoletiden ut Arbetssättet bygger på att samtliga barn kartläggs gällande lärandemiljön, förutsättningar, relationer och förmågor

5 Arbetet bygger på samverkan

6 Utvärdering 2012 enkät kartläggning fråga till de elever som deltagit i utvärderingen

7 Kartläggning ITPA Umesol VAS - relationsskattning läsförståelse

8

9

10

11

12

13

14 Elevfråga Är det någonting du tänker på som har varit bra med SkolPlus? Jag har blivit snabbare i matte och att läsa! Jag gillar när jag får använda datorn! Testerna och att få träffa fröken när jag bytte skola! Det blir lättare för mig i mitt liv därför att skolan kan jag som släppa. Det är en enorm skillnad nu! Allt! Roligt att få jobba med olika saker och få hjälp med olika saker! Läsningen har varit bäst!

15 Enkät familjehem familjehemssekreterare föräldrar klasslärare rektorer skolsköterskor socialsekreterare specialpedagoger

16 Skolplus förbättrar samarbetet 4 Stämmer mycket bra 3 Stämmer bra 2 Stämmer dåligt 1 Stämmer mycket dåligt

17 SkolPlus tydliggör barnets behov 4 Stämmer mycket bra 3 Stämmer bra 2 Stämmer dåligt 1 Stämmer mycket dåligt

18 SkolPlus ökar motivationen för skolarbete 4 Stämmer mycket bra 3 Stämmer bra 2 Stämmer dåligt 1 Stämmer mycket dåligt

19 SkolPlus ökar barnets trivsel 4 Stämmer mycket bra 3 Stämmer bra 2 Stämmer dåligt 1 Stämmer mycket dåligt

20 SkolPlus ökar förståelsen 4 Stämmer mycket bra 3 Stämmer bra 2 Stämmer dåligt 1 Stämmer mycket dåligt

21 SkolPlus ökar möjligheter till positiv skolgång 4 Stämmer mycket bra 3 Stämmer bra 2 Stämmer dåligt 1 Stämmer mycket dåligt

22 SkolPlus uppmärksammar familjehemsplacerade barn 4 Stämmer mycket bra 3 Stämmer bra 2 Stämmer dåligt 1 Stämmer mycket dåligt

23 Analys Utvärderingen visar att samtliga elever haft en positiv utveckling. Kunskaper om barnens behov har lyfts fram och lett till insatser som bidragit till en bättre skolsituation Utvärderingen visar även att vårdnadshavare, familjehem, skola och socialtjänst upplevt att SkolPlus bidragit till ökat samarbete kring barnen Det förvaltningsövergripande samarbetet ser vi som en viktig framgångsfaktor

24 Skolverket och socialstyrelsen har 2013 tagit fram vägledningen ”Placerade barns skolgång och hälsa- ett gemensamt ansvar”. Socialstyrelsens pågående effektutvärdering av SkolFam beräknas vara klar under 2014. Nationell spridning av SkolFam pågår. Karin Edeljung, chef familjehemsgruppen karin.edeljung@skelleftea.se karin.edeljung@skelleftea.se Liselotte Lundberg, specialpedagog socialtjänsten liselotte.lundberg@skelleftea.se


Ladda ner ppt "SkolPlus 2010- 2012 Skol- Positivt Lärande Utifrån Samarbete."

Liknande presentationer


Google-annonser