Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Psykiatridelegationens arbetsgrupp för samverkan kring barn och unga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Psykiatridelegationens arbetsgrupp för samverkan kring barn och unga."— Presentationens avskrift:

1 Psykiatridelegationens arbetsgrupp för samverkan kring barn och unga

2 Tre egna möten: Västervik 11-10-14, Vimmerby 12-02-10 och Kalmar 12-03- 30. SKL:s Modellkommun-projekt Psynk-konferens i Oskarshamn Socialstyrelsens konferens om barns och ungas psykiska hälsa Uppdraget: Beskriva hur stödet för barns och ungas psykiska hälsa är organiserat i länet/kommunerna. Målgruppen är barn 0-17 år. Andelen barn med psykisk sjukdom är konstant men att den psykiska ohälsan ökar, särskilt hos flickor. Fokus på samverkan mellan BUP, skolan och socialtjänsten. Kunskapsinhämtning genom studiebesök och samtal med tjänstemän. Förbättringspotential finns.

3 Det stöd som erbjuds ser olika ut i kommunerna. Tillgången till den specialiserade vården (BUP) varierar. Samverkan mellan elevhälsan och BUP skiljer sig väsentligt mellan kommunerna och bygger på personliga relationer. Skriftliga överenskommelser saknas generellt. BUP upplever ett ökat tryck. Bemanningsproblem. Utvecklad samverkan efterfrågas. Ansvarsnivån behöver klarläggas.

4 SKL:s modellkommunprojekt, Psynkprojektet och Socialstyrelsens ”Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa” (PRIO-planen 2012-2016). Regeringen har avsatt 330 mkr för insatser för ”barn och unga”. För att få del av dessa pengar måste det finnas överenskommelser mellan landsting/region och kommuner om samverkan över huvudmannagränserna.

5 Slutsatser Arbetet med 1:a linjens psykiatri för barn och unga pågår. Planeringen av denna resursförstärkning bör inte begränsas till en samverkan mellan barn- och ungdomspsykiatrin och primärvården utan samtliga kommuner bör engageras i utvecklingsarbetet och därigenom ges möjlighet att anpassa organisation och resurser såväl inom elevhälsan, som för individ- och familjeomsorgen. Psynkprojektets publikation ”Vänd dig hit!" bör användas i detta arbete. Regionförbundet bör medverka till att länets kommuner deltar i utvecklingen av en 1:a linjens psykiatri.


Ladda ner ppt "Psykiatridelegationens arbetsgrupp för samverkan kring barn och unga."

Liknande presentationer


Google-annonser