Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför ska vi mäta? Spridningsseminarium barn och unga

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför ska vi mäta? Spridningsseminarium barn och unga"— Presentationens avskrift:

1 Varför ska vi mäta? Spridningsseminarium barn och unga
3 april 2014, Umeå Linda Sanneving

2 Ca 2 miljoner barn i Sverige
2-5% behöver omfattande insatser 20-30 % behöver särskilt stöd i skolan, av första linjens hälso- och sjukvård, och av socialtjänst 2-5 % Sthlm – 20 – 30 % – Alla behöver en bra skola, bra föräldrar och uppväxtvillkor

3 Vad är första linjen Första linjen är den eller den eller de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först ta emot barn, ungdomar eller familjer som söker hjälp för att ett barn mår dåligt, oavsett om problemet har psykologiska, medicinska, sociala eller pedagogiska orsaker. Socialt problem ? Psykiskt problem Kroppsligt problem Skol problem

4 I samarbete med föräldrar, skola och socialt nätverk.
Första linjen ska bygga på ett helhetstänkande, med en förståelse för att psykisk hälsa, medicinska faktorer, sociala faktorer och skolsituation kan påverka varandra och bildar en helhet. Ge vård och stöd i ett sammanhang I samarbete med föräldrar, skola och socialt nätverk. Se problemen i sitt sammanhang

5 Varför ska vi mäta? Varför ska vi använda instrument och formulär för att förstå och utveckla verksamheter som arbetar på första linjen. Varför ska vi använda instrument och formulär vid mötet med barn, unga och deras familjer som söker hjälp på första linjen nivå.

6 Att bygg en fösta linjen
Målgrupp Kompetens Samverkan

7 Första linjen – något nytt
Vad är första linjen? Vem är första linjen? Vad gör man inom första linjen? Blir det som vi tänkt oss?

8 Instrument, formulär och checklistor
God kunskap om vad vi bör fokusera på finns. Ökad kunskap kring vilka insatser som är effektiva. Men…. Det finns en alltför stor tilltro till att utbildning och erfarenhet räcker.

9 Att implementera kunskap
God kunskap om att handhygien räddar liv. Självrapporterad handtvätt bland läkare 73% - observerad 9%. Erfarna läkare tvättade händerna 2 ggr under 21 timmars ronder. Att veta tros räcka – det räcker inte – vi behöver hjälp att minnas Ignaz Semmelweis ( ) Chef förlossningsavdelning i Wien Samband obduktion av lik och barnsängsfeber Spädbarnsdödlighet minskade drastiskt när vårdgivarna tvättade händerna Upptäckt 1847

10 Ca 3-17% leder till komplikationer eller dödsfall.
Inte ovanligt att enkla handhavandefel eller bristfällig planering av operationen är orsaken.

11

12 Komplikationer minskade med 36 %. Dödsfall minskade med 47 %.
(ref Gawande, 2010)

13

14

15 Evidensbaserad STrukturerad bEdömning av Risk och skyddsfaktorer - ESTER
ETER 30 socialsekreterare som INTE använde checklista 30 socialsekreterare som använde ESTER-checklistan

16

17

18 Ramen för första linjen
Kunskap och erfarenhet är nödvändig för att hjälpa barn, unga och deras familjer som söker hjälp inom första linjen. Formulär, instrument och checklistor ökar möjligheten att upptäcka och bedöma barns problematik och behov av insats.

19 Psynkprojektet – utvärdering av första linjen
1 mars -30 September 2014 Implementera instrument och formulär Beskriva verksamheter Skapa rutiner och processer för samverkan Erfarenhetsutbyte

20 Mål med utvärderingen Är första linjen ett bra sätta att fånga upp barn och unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa? Vad kan och borde vi erbjuda barn, unga och deras föräldrar på första linjen?

21 Mätperiod 2014 Vilka barn tar vi emot, varför söker de hjälp och vilken insats får de. Enkäten SDQ/CORE C-GAS Måluppfyllelse Brukarupplevelse

22 Umeå Ungdomshälsan Hudiksvall Elevhälsan Uppsala Råd och stöd, Ungdomshälsan, primärvårdspsykologer Gagnef Famnen Värmdö Hamnen Hagfors VISIT Askersund BVC. Familjecentral, elevhälsa, elevhälsoteam, barnhälsoteam Angered Ungdomshälsan, resursenheten Jönköping Barn- och ungdomshälsan Motala Familjecentral, elevhälsa, ungdomsmottagningen Kronoberg Barn- och ungdomshälsan Linköping Råd, stöd och hälsa Region Skåne Första linjen - BUP

23 Linda Sanneving


Ladda ner ppt "Varför ska vi mäta? Spridningsseminarium barn och unga"

Liknande presentationer


Google-annonser