Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barnens behov i centrum

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barnens behov i centrum"— Presentationens avskrift:

1 Barnens behov i centrum
BBIC Barnens behov i centrum

2 Introduktion till BBIC ett system för utredning, planering och uppföljning av barn i den sociala barnavården ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 Bakgrund England Stark kritik av engelsk barnavård i slutet av 80-talet. Forskning visade att placerade barn hade det sämre i den nya miljön än i ursprungsmiljön Department of Health initierade ett forsknings- och utvecklingsarbete som ledde fram till LACS - ett system för uppföljning av vård.

4 LACS=”Looking after children
Den bärande principen i LACS är att socialtjänsten måste kunna påvisa att den vård som samhället erbjuder är bättre än den vård som barnet fått i ursprungsfamiljen ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5 BBIC:s mål och syfte Mål: ett nationellt enhetligt och heltäckande system för utredning, planering och uppföljning inom social barnavård Syfte: Stärka barns ställning Öka samarbetet med barnet och dess nätverk Skapa systematik i socialtjänstens arbete och underlätta dokumentation, så att handläggning och insatser lättare kan följas upp Bidra till ökad rättssäkerhet

6 Bronfenbrenners modell

7 Triangeln BARNET Föräldrarnas förmåga Barnets behov Familj och miljö
Hälsa Grundläggande omsorg Utbildning BARNET Familj och miljö Barnets behov Föräldrarnas förmåga Säkerhet Känslo- och beteende- mässig utveckling Känslomässig tillgänglighet Identitet Stimulans Familj och sociala relationer Vägledning och gränssättning Socialt uppträdande Klara sig själv Stabilitet Arbete Boende Ekonomi Familjens bakgrund och situation Lokalsamhällets resurser Familjenätverk Social integrering

8 Informationsinsamling — barnets behov och föräldrarnas förmåga
Alla områden Samtal med barn och föräldrar Samtal med övriga-inventera barnens nätverk Genomgång av tidigare utredningar Information från professionella ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9 Informationsinsamling forts. barnets behov och föräldrarnas förmåga
journal från BVC, skolhälsovård, sjukvård konsultationsdokument — läkarundersökning konsultationsdokument för förskola/skola journal från barn- och ungdomspsykiatrin polisens förundersökningar familj- och nätverkskartor observationer av samspel och anknytning Bedömningsinstrument Ester, SDQ, ASEBA

10 Lisa 4 år Föräldrarnas förmåga Barnets behov Familj och miljö
Risk Skydd Kriminalitet i släkten Äldre släkting förser Lisa och Föräldrarna svårt att sköta modern med mat ekonomin Instabil boendesituation Föräldrarna ej socialt integrerade Föräldrarna saknar sysselsättning Risk Skydd Har ej fått nödvändig tandvård Godmodigt temperament Exponerad för missbruk och våld Har ej gått i förskola Grundläggande omsorg Hälsa Lisa 4 år Familj och miljö Barnets behov Föräldrarnas förmåga Utbildning Säkerhet Känslo- och beteende- mässig utveckling Känslomässig tillgänglighet Identitet Stimulans Familj och sociala relationer Vägledning och gränssättning Socialt uppträdande Stabilitet Klara sig själv Familjens bakgrund och situation Arbete Boende Ekonomi Familjenätverk Social integrering Lokalsamhällets resurser Risk Skydd Missbruk hos båda föräldrarna Har tackat ja till insats Modern misskött sin hälsa hälsa Modern uttrycker en värme gentemot Lisa Kriminalitet hos båda föräldrarna

11 Att koppla ihop triangeln
Barnets behov Vårdnadshavarens förmåga Faktorer i familj och miljö

12 Kontaktuppgifter Annsophie Berggren 1; socialsekreterare


Ladda ner ppt "Barnens behov i centrum"

Liknande presentationer


Google-annonser