Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),"— Presentationens avskrift:

1 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Barns Behov I Centrum ett system för utredning, planering och uppföljning av barn och unga i den sociala barnavården

2 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Bakgrund

3 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Bakgrund England Stark kritik av engelsk barnavård i slutet av 80-talet Början av 90-talet: Department of Health initierade ett forsknings- och utvecklingsarbete 1995 - ett system för uppföljning av vård; LACS - Looking After Children System, grunden var barnets sju behovsområden 2000 - Assessment Framework, ett system för utredningar, triangeln introducerades 2003 - ICS - The Integrated Children´s System, ett heltäckande system för utredning och uppföljning

4 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 26pt 4 Socialtjänsten måste kunna påvisa att den vård som samhället erbjuder är bättre än den vård som barnet fått i ursprungsfamiljen Bärande princip i LACS

5 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 26pt 5...många socialarbetare ser annorlunda på det placerade barnet jämfört med de förväntningar de har på sina egna barn. De har inte alltid reflekterat över att barn är barn världen över och att placerade barns behov liknar de behov deras egna barn har och att dessa behov måste uppmärksammas av någon.” Harriet Ward, senior researcher

6 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Bakgrund Sverige 1993 - 1995Regeringsuppdrag till Socialstyrelsen

7 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Brister i familjehemsvården — enligt länsstyrelsens granskningar 1995 Vård- och behandlingsplaner saknades ofta Tidsgränsen för uppföljning av insats överskreds ofta Barnets behov och utveckling beskrevs sällan Utbildning till familjehem prioriterades inte

8 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Bakgrund Sverige 1993 - 1995Regeringsuppdrag till Socialstyrelsen 1996 - 1997Dartingtonprojektet

9 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Dartingtonprojektet Fyra kommuner, 48 soc.sekr. - 108 barn i åldrarna 5 – 20 år Syfte 1. Pröva intervjun i LACS (nuvarande Samtal med barn) för att se om användbart i Sverige 2. Se hur ett svenskt formulär skulle vara utformat Resultat Bedömnings- och insatsformuläret - bra instrument att få fram ny och viktig information om placerade barn Många eftersatta behov hos barnen, t ex hälsa, utbildning Bedömnings- och insatsformuläret stort och tidskrävande Projektkommunerna ville pröva systemet i sin helhet

10 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Brister i utredningsarbetet Länsstyrelsen på uppdrag av Riksdagens revisorer, Sundell & Egelund 2000 Barnens uppfattningar redovisades inte i beslutsunderlaget Tonvikt på föräldrarnas problematik Mödrarna mest i fokus Hur barns och föräldrars problem utreddes varierade Socialsekreterarnas personliga värderingar styrde utredningen och dess resultat

11 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Informationen som samlades in var inte tillräcklig, väsentlig och ändamålsenlig Informationen analyserades inte tillräckligt Kunskaper saknades om vilka effekter insatserna gav för barnet Brister i beslutsprocessen; snabba beslut och selektivt sortering av information som bekräftade beslutet Brister i utredningsarbetet Länsstyrelsen på uppdrag av Riksdagens revisorer, Sundell & Egelund 2000

12 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Bakgrund Sverige 1993 - 1995Regeringsuppdrag till Socialstyrelsen 1996 - 1997Dartingtonprojektet 1999 - 2005BBIC-projektet

13 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” BBIC-projektet Socialstyrelsen i samarbete med sju kommuner/stadsdelar 1999-2005 Lokala projektteam Aktivt deltagande, bottom-up Anpassa det engelska materialet efter svenska förhållanden Luleå, Helsingborg, Linköping, Björklinge-Bälinge SDN i Uppsala, Spånga-Tensta SDN i Stockholm och Gunnared SDN och Backa SDN i Göteborg

14 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Bakgrund Sverige 1993 - 1995Regeringsuppdrag till Socialstyrelsen 1996 - 1997Dartingtonprojektet 1999 - 2005BBIC-projektet 2006BBIC - ett verksamhetssystem för utredning, planering och uppföljning - nationell spridning påbörjas

15 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” BBIC:s mål ett nationellt enhetligt system för utredning, planering och uppföljning inom social barnavård

16 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” BBIC:s syfte Stärka barns ställning Öka samarbetet med barnet och dess nätverk Skapa systematik i socialtjänstens arbete och underlätta dokumentation, så att handläggning och insatser lättare kan följas upp Bidra till ökad rättssäkerhet

17 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” BBIC:s visionära mål 17 att ge de barn och unga som får del av socialtjänstens insatser samma chanser i livet som andra barn i samhället

18 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Bakgrund Sverige 1993 - 1995Regeringsuppdrag till Socialstyrelsen 1996 - 1997Dartingtonprojektet 1999 - 2005BBIC-projektet 2006BBIC - ett verksamhetssystem för utredning, planering och uppföljning - nationell spridning påbörjas fortlöpande revidering utifrån synpunkter, forskning och lagstiftning

19 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Hur har det blivit? Spridning och utvärderingar

20 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Juni 2014: 286 av 320 kommuner/stadsdelar har ordinarie licens Över 1000 externa har gått Socialstyrelsens utbildningsdag i BBIC Spridningen av BBIC

21 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Regionalt nätverk Alla kommuner tillhör ett regionalt BBIC-nätverk Nätverket leds av en samordnare Antal träffar och innehåll varierar Forum för erfarenhetsutbyte, utveckling, gemensamma BBIC-frågor

22 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Barnavårdsutredningar på nya grunder Dokumentanalys och intervjuer kring projektkommunernas utredningar Bodil Rasmusson, Socialhögskolan i Lund (2004) Utvärderingsmöten i BBIC Dokumentanalys och intervjuer kring barns delaktighet i utvärderingsmöten med oberoende ordförande Bodil Rasmusson, Ulf Hyvönen och Lina Mellberg, Socialstyrelsen (2004) Implementeringen av BBIC-projektet i socialtjänstens organisationer Intervjuer och analys av fyra projektkommuners implementering av BBIC Staffan Johansson, Förvaltningshögskolan Göteborg, Socialstyrelsen (2004) Externa utvärderingar under projekttiden

23 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Sammanfattande resultat av uppföljning/utvärdering Triangeln anammad och integrerad som modell för utredning och uppföljning Mer relevanta beslutsunderlag Ökat samarbete med skolan Formulären i behov av revidering, vikten av IT- stöd

24 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Sammanfattande resultat av uppföljning/utvärdering Barns situation och behov väl beskrivna Barnen positiva till mötesformen Uppföljningsmöte och till oberoende ordförande Barnen har kommit till tals men metoder för att samtala med barn måste utvecklas ytterligare Föräldrarna ofta positiva Fokusförskjutning från föräldrars problem till barnets behov

25 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Medför BBIC ett förbättrat barnperspektiv? Lotta Berg Eklundh / David Matscheck Rapport 19/2012 FoU Nordost i Stockholms län 25 Barn medverkat i högre grad Barnens synpunkter har beaktats mer Utredningarna bygger mer på frågeställningarna och BBIC-triangeln Utredningarna har tydligare struktur Samverkan har ökat

26 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Medför BBIC ett förbättrat barnperspektiv? Lotta Berg Eklundh / David Matscheck Rapport 19/2012 FoU Nordost i Stockholms län 26 Återstår att involvera barn kring beslut och eventuella insatser. formulera barns bästa i analys och bedömning utveckla föräldrars medverkan och beskrivning av deras förmåga utveckla uppföljningar av insatser i öppenvård och placering

27 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Barnperspektivet har stärkts Stora förändringar i handläggningsprocessen BBIC löser inte alla svårigheter inom sociala barnavården Mer hänsyn till föräldrarnas än barnens synpunkter Barns behov i Centrum - rapport från ett förbättringsarbete i Örebroregionen 2006-2010 Marie Gustafsson, Ingmar Ångman, Regionförbundet Örebro, Rapport 2012:07

28 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Föräldrars upplevelser före och med BBIC, Katrineholm, Ola Nordqvist, 2009 25-30 % fått ett respektfullt bemötande, blivit tagna på allvar och blivit lyssnade på 87 % (jfr59%) fått lättförståelig information 71 % (jfr41) fått tillräcklig information 77 % (jfr 37%) kände igen sitt barn i utredningen 77 % (jfr30%) haft möjlighet till delaktighet 72 % (jfr 30%)var nöjda med beslut som fattats

29 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Vad styr BBIC? Licens, koncept och kontroll

30 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Licensavtal Tecknas mellan kommunen och Socialstyrelsen Ansökan om ordinarie licens ska göras då kraven i konceptet är uppfyllda Både Kommunen och Socialstyrelsen kan säga upp licensen

31 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Underlicens Enbart kommuner kan inneha BBIC- licens Externa uppdragstagare kan få s.k. underlicens genom en BBIC-kommun

32 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” BBIC-konceptet Krav för att få ordinarie BBIC-licens Syfte: att bibehålla BBIC som ett nationellt enhetligt och kvalitetssäkrat system

33 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” BBIC-konceptet All dokumentation, handläggning och verkställighet ska baseras på triangeln och grundprinciperna samt på BBIC-formulären Socialstyrelsen anvisningar ska följas Statistik ska inrapporteras till Socialstyrelsen vid en begäran

34 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” BBIC-konceptet Permanenta ändringar i formulären Tillägg av nya/alternativa BBIC-formulär Tillägg av andra formulär BBIC-ansvarig person Kommuner ansvarar för utbildning

35 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” BBIC-kontroll Utveckling av lämpligt tillvägagångssätt för BBIC-kontroll pågår Fyra BBIC-kontroller har genomförts

36 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Vart är BBIC på väg?

37 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Nuläget På väg obligatoriskt från 1 maj 2014 Revidering av samtliga BBIC-formulär Regeringsuppdrag

38 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Regeringsuppdrag till Socialstyrelsen 38 Vidareutveckla BBIC för systematisk uppföljning Granska och revidera variablerna och grunddatauppgifterna I samråd med SKL - Sveriges Kommuner och Landsting Redovisas januari 2015

39 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Mer information finns på: www.socialstyrelsen.se


Ladda ner ppt "Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),"

Liknande presentationer


Google-annonser