Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samarbejde mellem plejefamilier og kommune

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samarbejde mellem plejefamilier og kommune"— Presentationens avskrift:

1 Samarbejde mellem plejefamilier og kommune
Middelfart 2010 Ewa Näslund d

2 Det behövs innovationer i våra managementprinciper.
Den genomsnittlige svenska organisationen har en grumlig människosyn. Den är fortfarande starkt präglad av en industriell och mekanistisk människosyn. För få kommer till sin fulla rätt i sitt arbete. Det behövs innovationer i våra managementprinciper. Jan de Man Lapidoth d

3 Miljötyper Heterogen Homogen Kundernas behov är väl kända
Fokus är resursförbrukning och effektivitet Ex. McDonalds, banker, byggföretag Kunderna har olika och svårtolkade behov Fokus är marknadsorientering, kunden i centrum Ex. tjänsteföretag, kunskapsföretag d

4 Miljötyper Instabil Stabil Ständig förändring
Företaget kan se in i framtiden Planering fungerar Ordning och reda ger framgång Ex. museer, skogsindustri Ständig förändring Förändringar styrs i mångt av händelser i omvärlden Ex. modebranschen, reklambranschen d

5 Var befinner sig socialtjänsten?
Stabil Instabil Decentraliserad byråkratisk Decentraliserad organisk Heterogen Homogen Centraliserad byråkratisk Matris- organisation d

6 Ytterligheter organisationsstilar
styrning Order Hög Strikt Centralt Uppifrån Råd Låg Varierad Decentralt Egen Åt alla håll formalisering arbetsdelning BYRÅKRATISK ORGANISK beslut kontroll kommunikation d

7 Den humanistiska människosynen ser människan som ett subjekt – ett äkta jag med ett eget medvetande. Hon får utrymme att hitta olika handlingsalternativ men också skyldighet att ta ansvar. Ledaren frågar vem medarbetaren är och hur hon kan bidra till att lösa de utmaningar som organisationen står mitt i. d

8 HUMANISM alla människor har förmåga att reflektera ett lika värde
och ta ansvar för sina handlingar förmåga att skapa och forma sitt liv kan välja att styra sitt liv själv eller att låta andra styra ett aktivt och handlande subjekt HUMANISM d

9 beslutar vad, hur och när tar hand om handlägger ett ärende
Klienten behöver tas omhand är ett passivt objekt ses enbart som individ Endast en rätt lösning Experten beslutar vad, hur och när tar hand om handlägger ett ärende d

10 bistår med generell kunskap samarbetar med klient och privat nätverk
Klienten är aktiv ett subjekt del av en helhet Flera möjliga lösningar Experten bistår med generell kunskap samarbetar med klient och privat nätverk d

11 Ytterligheter - socialtjänstens möte med medborgaren
”rätt” lösning Hög Strikt Experten Uppifrån styrning Kunskap och ev. gränser Låg Varierad Medborgaren Egen Åt alla håll formalisering arbetsdelning PATERNALISM EMPOWERMENT beslut kontroll kommunikation d

12 Vilken kunskap och erfarenhet krävs för att planera för Pers framtid?
Privat? Professionell? d

13 Vilket stöd krävs för att genomföra planeringen?
Privat? Professionell? d

14 professionella privata system system expertkunskap privat kunskap
Handlingsplan resurser från båda systemen professionella system expertkunskap privata system privat kunskap familjerådslag d

15 Familjehemsplacering
Akut situation – beslut på kort sikt Stöd till akut lösning / utredning av barnet Familjerådslag Utredning av föreslaget familjehem Stöd till barn, familjehem, föräldrar och släkt Uppföljning tillsammans med nätverket d

16 Familjerådslag steg – för - steg
Det privata nätverket, samordnare och informatörer samlas Nätverkets enskilda överläggning Handlingsplan Samordnare och informatörer kallas in Planen presenteras d

17 Familjerådslag vid placering
Informatörer Bedömning av barnets behov och resurser Information om lagstiftning, organisation och utredningsförfarande Generell kunskap om placeringar hos släktingar respektive i främmande familjehem Det privata nätverket Specifik kunskap om barnet, familjen och släkten Ett engagemang för just detta barn Bestående relationer till barnet d

18 Handlingsplan vid familjerådslag
Var ska barnet bo ? Vad krävs för att barnet ska kunna flytta hem till föräldrarna igen ? Hur ska kontakten med föräldrar och övrig släkt se ut ? Vem ansvarar? När? Hur? Skola/dagis och fritidsaktiviteter ? Vem ansvarar? När? Hur? Hur ska placeringen följas upp ? Vad händer om planen inte fungerar ? d

19 Socialarbetarens roll När barnet är placerat i ett främmande familjehem
Föräldrar familjehem barn d

20 Socialarbetarens roll när barnet är familjehemsplacerat i släkten
föräldrar Socialarbetare d

21 Socialarbetarens roll
Familjehem Barn Socialtjänst Föräldrar d

22 Vad minskar risken för sammanbrott ?
Att familjehemmet är släkt med barnet Att socialtjänsten ger stöd till barn och familjehem under placeringstiden Att så få socialarbetare och myndigheter som möjligt är inblandade i uppföljningen Att fosterföräldrarna ges utbildning Hur utredningen görs har mindre betydelse d


Ladda ner ppt "Samarbejde mellem plejefamilier og kommune"

Liknande presentationer


Google-annonser