Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energiledningssystem

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energiledningssystem"— Presentationens avskrift:

1 Energiplan – Energiledningssystem Arbeta systematiskt och strukturerat med energi 6-7 november 2013

2 Energiledningssystem
En grupp sammanhängande och samverkande element som används för att upprätta energipolicy och mål samt för att nå dessa mål

3 ENERGILEDNINGSSYSTEM - ELS
Planera, Genomföra, Följa upp och Förbättra

4 Strukturerad arbetsmetod - anpassad efter företagets storlek
Energiledningssystem ISO (uppbyggd på samma sätt som miljöledningssystemet) Energiplan Energikartläggning med handlingsplan

5 Man får en förbättrad kunskap om sin energianvändningen
Anpassa energianvändning efter behov Långsiktighet Identifiering av möjligheter till förändring av system Förbättrade metoder för uppföljning Förbättrad kontroll och styrning Ökad Goodwill

6 Optimerad energianvändning på sikt Ökad användning av förnybar energi
Ökat energiutbyte med omgivande samhälle Lägre energikostnader Mindre miljöpåverkan

7 En förutsättning är att ta fram nyckeltal som är gångbara för företaget!
Jämförelsen ska främst ske mellan år inte mellan olika företag!

8 Energiutredning Energipolicy Energimål Handlingsplan Rutiner
Hur ser användningen ut? Energikartläggning, Energigenomgång Energipolicy Vad vill vi göra åt det? Energimål Hur når vi dit? Handlingsplan Vad måste göras? Organisation Vem gör vad? Rutiner Hur ska det göras? Uppföljning Hur har det gått? Förbättra Hur kan vi göra det bättre?

9 Hur kan vi hjälpa företagen att få i gång ett systematiskt energieffektiviseringsarbete?

10 Vad kan VI göra? Gå igenom statistiken med företaget Se över lokalen
Gör en översiktlig bedömning över enkel åtgärd – snabb ”pay-off” Ta fram ETT förslag Följ upp efter 1 år

11 Vad kan VI göra? Förslag: Sätta timer på motorvärmare
Hur: Köps på t ex på C O:ns Ansvar: VD Kostnad: 1000 kr Besparing: kWh (50 kr för en enkel timer, 500W+1000W * 9 h * 5 d * 25 v = ca 1690 kWh /bil)

12 Vad kan VI göra? Förslag: Tätning av klimatskal
Hur: Tätning av 1 port samt rutiner för öppnande Ansvar: VD Kostnad: 1350 kr (släplist och karmtätlist) Besparing: kWh

13 Vad kan VI göra? Förslag: Stäng av motorerna när man ska in och hämta något Hur: ??? Ansvar: Informationsansvar: VD Kostnad: Besparing: 4500 kr (fikarast 15 minuter, 4 bilar, 200 dagar)

14 Förutsättningar för små och medelstora företag
Exempel: SMT i Norrbotten Mekanisk verkstad 10 anställda

15 Energipolicy Deras energipolicy:
SMT i Norrbotten ska arbeta aktivt för att minska användningen av energi och därmed begränsa utsläppen av koldioxid. För SMT innebär detta att: Skapa medvetenhet kunskap och engagemang om energifrågor hos samtliga medarbetare. Bättre nyttjande av energi ska vara en del i alla medarbetares dagliga arbete. Andelen fossil energi som används successivt ska minska, samtidigt som andelen förnybar energi ökar. Ständigt effektivisera användningen av energi.

16 Energimål Under 2011 ska vi minska vår oljeanvändning med 10 % från 2010 Under 2011 ska vi minska vår värmeanvändning med 20 %

17 Handlingsplan Ett av åtgärdsförslag från energikartläggningen:
Minska portarnas öppettider. Detta innebär en uppskattad besparing om kWh.

18 VD:n har huvudansvaret En energiansvarig är utsedd
Organisation VD:n har huvudansvaret En energiansvarig är utsedd

19 Rutiner Åtgärd: Inför ett schema för hur portarna får öppnas.
När sker lastning oftast? Kan man samköra det?

20 Uppföljning/Erfarenhetsåterföring
Efter 1 år hade de minskat sin värmeanvändning med kWh (icke gradkorrigerat) Oljeanvändningen har ökat p.g.a. att man införskaffat en traktor Ny genomgång ska ske och en plan för kommande 3 år ska tas fram

21 Utvärdering av deras energiledningssystem
Var lite personbundet – en eldsjäl som var föräldraledig Enkelt att samla miljö-, energi-, kvalitets- och arbetsmiljöledningssystemet – uppföljning 1 gång/år. Tydliga diagram gör det lätt för de anställda att följa hur energiarbetet går

22 Länkar

23 marie@nenet.se 090-16 37 13 Du kan läsa mer om oss på: www.nenet.se


Ladda ner ppt "Energiledningssystem"

Liknande presentationer


Google-annonser