Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seminarium 26 november 2013 Maria Khorsand, vd SP Sveriges Tekniska Forskningsinsitut och ordförande i rådet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seminarium 26 november 2013 Maria Khorsand, vd SP Sveriges Tekniska Forskningsinsitut och ordförande i rådet."— Presentationens avskrift:

1 Seminarium 26 november 2013 Maria Khorsand, vd SP Sveriges Tekniska Forskningsinsitut och ordförande i rådet

2 Samordningsrådet och vår organisation 15 ledamöter från myndigheter, organisationer näringsliv och olika forskningsmiljöer •expertgrupp •referensgrupper •kansli

3 Uppdrag Övergripande uppgifter •Bidra till ökad dialog och samverkan mellan berörda aktörer kring smarta elnät •Etablera en kunskapsplattform för att öka kunskapen om möjligheterna med smarta elnät •Lämna ett förslag till nationell handlingsplan för utvecklingen av smarta elnät Tidplan •Verksamt sedan augusti 2012, avslutas i december 2014

4 Nationell handlingsplan för smarta elnät Förutsättningar –En avreglerad elmarknad i konkurrens –Konkurrens i främjande av ny teknologi –Omfatta alla delar – spänningsnivåer av elnätet –Tidsperspektiv från 2015 till minst 2030 Att beakta –Särskild hänsyn till nyttan och förutsättningar för elkonsumenter –Särskild hänsyn till förutsättningar för små och medelstora företag att dra nytta av utvecklingen av smarta elnät Rapporteringsform –Delrapporter under arbetets gång –Flexibel och anpassad för uppdateringar i takt med omvärldsförändringar Krav på innehåll –Kartläggningar, analyser, behovsbedömningar, förslag

5 Bakgrund Energiomställning – mål för år 2020 av betydelse för utvecklingen av smarta elnät –Minst 50% av energianvändningen ska komma från förnybara energikällor –Minst 10% av energianvändningen i transportsektorn ska komma från förnybara energikällor –Elproduktionen från förnybara energikällor ska öka med 25TWh räknat från år 2002 –Energianvändningen ska bli 20% mer effektiv –Utsläppen av växthusgaser ska minska med 40% inom den icke handlade sektorn Försörjningstrygghet Konkurrenskraft

6 Omställning - flexibilitet Ökad komplexitet kräver förändringar och anpassning av elnäten –Integrera stora mängder förnybar och variabel elproduktion –Integrera lokala distribuerade produktionskällor –Förutse och hantera variationer i belastning (toppar och dalar) –Bibehålla och förbättra dagens leveranskvalitet och leveranssäkerhet En förändrad elmarknad som bidrar till utveckling av nya marknads- lösningar, nya produkter och tjänster –Ökat kundinflytande –Förbrukarflexibilitet –Effektivare elanvändning –Lagring och aggregatorer –Ändrade efterfrågeprofiler

7 Produktion Transmission Distribution Industri Kommersiella lokaler Hushåll Realtidsövervakning och styrning (WAMS) Integration av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) Integration av förnybar och decentraliserad produktion Förstärkning av transmissionssystem Distributionssystem för styrning, övervakning och kontroll Avancerad mätarinfrastruktur (AMI) Laddinfrastruktur för elfordon Kundsystem för förbrukarflexibilitet och energieffektivisering Vårt uppdrag omfattar hela värdekedjan

8 Dialog

9 Vad är smarta elnät för dig? 1. Ny teknik för effektiv drift och styrning av elnät 2. Teknik som gör det möjligt att utnyttja mer förnybar elproduktion 3. Smarta mätare och förbrukarflexibilitet 4. Nya tjänster 5. Alla ovanstående 6. Annat

10 Vi vill ta del av dina kunskaper och åsikter!


Ladda ner ppt "Seminarium 26 november 2013 Maria Khorsand, vd SP Sveriges Tekniska Forskningsinsitut och ordförande i rådet."

Liknande presentationer


Google-annonser