Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU:s program för konkurrenskraft och innovation, CIP, 2007-2013 Lissabonstrategin – tillväxt och sysselsättning Mål  att utveckla företagens konkurrenskraft,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU:s program för konkurrenskraft och innovation, CIP, 2007-2013 Lissabonstrategin – tillväxt och sysselsättning Mål  att utveckla företagens konkurrenskraft,"— Presentationens avskrift:

1 EU:s program för konkurrenskraft och innovation, CIP, 2007-2013 Lissabonstrategin – tillväxt och sysselsättning Mål  att utveckla företagens konkurrenskraft, i synnerhet när det gäller små och medelstora företag.  att främja alla former av innovation, däribland miljöinnovation.  att påskynda utvecklingen av ett hållbart, konkurrenskraftigt och innovativt informationssamhälle för alla.  att främja dels energieffektivitet, dels nya och förnybara energikällor i alla sektorer, däribland transportsektorn.

2 EU:s program för konkurrenskraft och innovation, CIP, 2007-2013 Programmet har 3 delprogram:  Program för entreprenörskap och innovation, EIP stöd för företagsamhet, små och medelstora företag, entreprenörskap, innovation och industriell konkurrenskraft  IKT-stödprogrammet stöd för informations- och kommunikationsteknik  Programmet Intelligent energi - Europa stöd till energieffektivitet, förnybara energikällor och energidiversifiering

3 EU:s program för konkurrenskraft och innovation, CIP, 2007-2013 Delprogrammet för entreprenörskap och innovation Syftet med programmet är att stödja, förbättra, uppmuntra och främja följande:  Tillgången till för små och medelstora företag i nyetablerings- och tillväxtfasen och investeringar i innovationsverksamhet.  Tillgången till finansiering för små och medelstora företag i nyetablerings- och tillväxtfasen och investeringar i innovationsverksamhet.  Skapande av gynnsamma villkor för samarbete mellan små och medelstora företag, särskilt inom området gränsöverskridande samarbete.  Alla former av innovation i företagen.  Miljöinnovation.  Entreprenörskap och innovationskultur.  Företags- och innovationsrelaterade ekonomiska och administrativa reformer.

4 EU:s program för konkurrenskraft och innovation, CIP, 2007-2013 Delprogrammet IKT-stödprogrammet   Utveckling av ett gemensamt europeiskt informationsområde och stärkande av den inre marknaden för IKT-produkter och IKT- tjänster och IKT-baserade produkter och tjänster.   Stimulans av innovation genom mer omfattande användning av och investering i IKT.   Utveckling av ett informationssamhälle för alla samt mer ändamålsenliga och effektiva tjänster på områden av intresse för allmänheten, liksom förbättring av livskvaliteten. Programmet bygger på erfarenheter från tidigare program eTEN, eContent och Modinis. Verksamheten inom programmet preciseras i årliga arbetsprogram. Den första ansökningsomgången planeras starta i maj 2007 då även informationsdagar ska arrangeras.

5 EU:s program för konkurrenskraft och innovation, CIP, 2007-2013 Delprogrammet Intelligent energi Europa ska stödja energieffektivitet, förnybara energikällor och energi- diversifiering. Programmet skall bidra till att säkerställa hållbar energi för Europa och samtidigt stärka Europas konkurrenskraft. Åtgärder som omfattas av programmet är:   att utveckla energieffektivitet och främja rationell användning av energikällor,   att främja nya och förnybara energikällor och stödja energidiversifiering,   att främja energieffektivitet och användning av nya och förnybara energikällor vid transporter. Verksamheten inom programmet preciseras i årliga arbetsprogram

6 EU:s program för konkurrenskraft och innovation, CIP, 2007-2013 Budget  Entreprenörskap och innovation EIP2 166 miljoner Euro - varav 1 130 miljoner Euro till finansiella instrument och 430 miljoner Euro för instrument och 430 miljoner Euro för miljöinnovationer miljöinnovationer  IKT-programmet 728 miljoner Euro  Programmet för intellegent energi 727 miljoner Euro


Ladda ner ppt "EU:s program för konkurrenskraft och innovation, CIP, 2007-2013 Lissabonstrategin – tillväxt och sysselsättning Mål  att utveckla företagens konkurrenskraft,"

Liknande presentationer


Google-annonser