Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nykvarns kommun Bidragsmöjligheter Januari 2011. Strukturfondspartnerskapen •Förbättra tillgängligheten och öka förutsättningarna för regionförstoring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nykvarns kommun Bidragsmöjligheter Januari 2011. Strukturfondspartnerskapen •Förbättra tillgängligheten och öka förutsättningarna för regionförstoring."— Presentationens avskrift:

1 Nykvarns kommun Bidragsmöjligheter Januari 2011

2 Strukturfondspartnerskapen •Förbättra tillgängligheten och öka förutsättningarna för regionförstoring •Främja entreprenörskap och företagande •Ett utökat samarbete mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor •Turismsatsningar •Stöd lämnas med 40%

3 Bidrag till Kulturmiljövård •Vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse •Vård av kulturlandskap och fornlämningar •Arkeologisk undersökning vid bostadsbyggande •Stöd kan lämnas med 90% av överkostnaderna

4 Europeiska Socialfonden Programområde 1 •Fullfinansierat •Kompetensutveckling •Företag i samverkan, kan vara både privata och kommunala bolag. •Att säkerställa kompetensen i syfte till att säkra anställningsbarhet för, i synnerhet, ungdomar är alltid prioriterat

5 Europeiska Socialfonden Programområde 2 •Ökat arbetskraftsutbud •Offentlig aktör ska svara för 60% av kostnaden •ESF prioriterar särkskilt projekt som underlättar för unga samt personer med utländsk bakgrund att etablera sig på arbetsmarknaden. •Projekt som bidrar till ökad social sammanhållning och ett inkluderande arbetsliv med fokus på personer som i dag står långt från arbetsmarknaden.

6 ANDT- insatser under 2011 •Alkohol-, narkotika-, tobaks- och dopningsförebyggande området. •Ny utlysning under våren 2011

7 Atlasprogrammet •Utvecklingsarbete med hjälp av internationella kontakter förverkliga de mål som anges i skolans läroplaner. •Projekten kan beröra olika aspekter av verksamheten i skolan men bör utgå från ett identifierat behov. (Projekt)

8 Konkurrenskraft och innovation i ramprogrammet CIP  Entreprenörskap och innovationskultur  Tillgången till finansiering för små och medelstora företag i nyetablerings- och tillväxtfasen och investeringar i innovationsverksamhet

9 Investeringsstöd för äldrebostäder •Bidrag för ny- och ombyggnad •Nytillskott av äldreboende •Bidrag 2.600:-/kvm för nybyggnad, 2.200:- /kvm för ombyggnad

10 Leonardo da Vinci utvecklingsprojekt •Projekten ska bidra till ett ökat samarbete mellan utbildningsorganisationer, företag och arbetsmarknadens parter. Projekten genomförs för att utveckla pedagogik •Bidra till att formella, och icke formella kvalifikationer och kunskaper accepteras.

11 E-förvaltning •Det planeras just nu en säkerhetsutlysning inkl e-förvaltning vt 2011, vilket kommer under våren att informeras på Vinnovas hemsida under utlysningar.

12 Övriga bidrag •Bidrag för kompetensförstärkning av personal som kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa. •Statsbidrag till kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. •Vänortssamarbete Ur program ”Ett Europa för medborgarna”

13 Slutsatser

14


Ladda ner ppt "Nykvarns kommun Bidragsmöjligheter Januari 2011. Strukturfondspartnerskapen •Förbättra tillgängligheten och öka förutsättningarna för regionförstoring."

Liknande presentationer


Google-annonser