Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Europeiska Socialfonden 2007-2013 EU:s sammanhållningspolitik Lissabonstrategin – EUs tillväxt- och sysselsättningsstrategi Nationellt Socialfondsprogram.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Europeiska Socialfonden 2007-2013 EU:s sammanhållningspolitik Lissabonstrategin – EUs tillväxt- och sysselsättningsstrategi Nationellt Socialfondsprogram."— Presentationens avskrift:

1 Europeiska Socialfonden 2007-2013 EU:s sammanhållningspolitik Lissabonstrategin – EUs tillväxt- och sysselsättningsstrategi Nationellt Socialfondsprogram Nationellt Socialfondsprogram * samordnar den regionala utvecklingspolitiken, arbetsmarknads- politiken och EU:s sammanhållningspolitiken politiken och EU:s sammanhållningspolitiken Ingrid Inga, maj 2007

2 Nationellt Socialfondsprogram 2007-2013 • Ett nationellt operativt program för Socialfonden (jmf 8 op ERUF) • 8 regionala Socialfondsprogram • En övervakningskommitté (jmf 3 ök ERUF) Ingrid Inga, maj 2007

3 Nationellt Socialfondsprogram 2007-2013 Inriktningen för det nationella strukturfondsprogrammet 2007–2013 • en god kompetensförsörjning • ett ökat arbetskraftsutbud. Särskilt fokus skall ligga på utvecklingen av företagande, bättre integration i arbetslivet samt på ungas etablering i arbetslivet. Ingrid Inga, maj 2007

4 Nationellt Socialfondsprogram 2007-2013 Socialfondens riktlinjer:   Främja sådan kompetensutveckling som säkerställer en omställning av redan sysselsatta så att de inte riskerar arbetslöshet på grund av att de inte har efterfrågad kompetens.   Underlätta för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att träda in och stanna kvar på arbetsmarknaden genom otraditionella insatser.   Förebygga och motverka diskriminering och utestängning på arbetsmarknaden.   Förebygga långtidssjukskrivningar och underlätta en återgång till arbete för personer som är eller har varit långtidssjukskrivna. Ingrid Inga, maj 2007

5 Nationellt Socialfondsprogram 2007-2013 Övergripande mål * * Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning och ett ökat arbetskraftsutbud Särskilda prioriteringar: Företagande samt bättre integration i arbetslivet skall särskilt prioriteras i programmet, liksom ungas etablering i arbetslivet. I första hand skall ESF-insatserna i programområde 2 fokusera på personer som står längst från arbetsmarknaden. I andra hand kan ESF-insatserna inom programområde 2 även omfatta insatser för att förebygga att unga hamnar i utanförskap. Ingrid Inga, maj 2007

6 Nationellt Socialfondsprogram 2007-2013 Programområden 1. Ökade möjligheter till utveckling och omställning i arbetslivet 2. Nya möjligheter till arbete 3. Tekniskt stöd Ingrid Inga, maj 2007

7 Nationellt Socialfondsprogram 2007-2013 Programområde 1: Ökade möjligheter till utveckling och omställning i arbetslivet Mål:   Bidra till kompetensutveckling som underlättar för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav.   Bidra till ökade kunskaper i arbetslivet om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas. Målgrupp: Alla sysselsatta såväl företagare som anställda, medarbetare och chefer inom privat, offentlig och ideell verksamhet Ingrid Inga, maj 2007

8 Nationellt Socialfondsprogram 2007-2013 Programområde 2: Nya möjligheter till arbete Mål:   Bidra till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden utvecklas och kommer närmare arbetsmarknaden.   Bidra till verksamhet som vidgar möjligheterna för kvinnor och män att arbeta utifrån sina egna förutsättningar.   Bidra till likabehandling i arbetslivet.   Bidra till att underlätta ungas etablering i arbetslivet.   Bidra till att underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet. Målgrupp:   är helt arbetslösa sedan minst ett år (minst 3 månader för personer i åldern 18-24 år), eller   är helt eller delvis sjukskrivna sedan minst 6 månader, eller   har hel eller delvis sjuk- och aktivitetsersättning, eller   erhåller ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen för sin försörjning, eller .  är unga och befinner sig i övergången mellan studier och arbetslivet. Ingrid Inga,maj 2007

9 Nationellt Socialfondsprogram 2007-2013 Finansering (Euro) EUNationellt Totalt Programområde 1 199 166 734199 166 734398 333 467 Programområde 2 464 722 378464 722 378929 444 756 Programområde 3 27 662 046 27 662 046 55 324 093 Tekniskt stöd Totalt 691 551 158691 551 158 1 383 102 316 Ingrid Inga, maj 2007

10 Nationellt Socialfondsprogram 2007-2013  Förvaltande och utbetalande myndighet  Svenska ESF-rådet  8 regionala enheter (Luleå, Östersund, Gävle, Stockholm, Örebro, Jönköping, Göteborg och Malmö)  Strukturfondspartnerskap – gemensamt med ERUF  En övervakningskommitté för hela landet


Ladda ner ppt "Europeiska Socialfonden 2007-2013 EU:s sammanhållningspolitik Lissabonstrategin – EUs tillväxt- och sysselsättningsstrategi Nationellt Socialfondsprogram."

Liknande presentationer


Google-annonser