Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beredningen för integration och mångfald

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beredningen för integration och mångfald"— Presentationens avskrift:

1 Beredningen för integration och mångfald
Integrations- och mångfaldsarbetet i det skånska näringslivet Attitydundersökning genom enkät Beredningen för integration och mångfald

2 Syfte Syftet med undersökningen har varit att göra en nollmätning för att erhålla information om målgruppens attityder kring integrations- och mångfaldsarbete. Därtill har syftet varit att – för de respondenter som jobbar aktivt med dessa frågor – undersöka vilka verktyg de använder sig av i sitt integrations- och mångfaldsarbete.

3 Resultat - Frågor till samtliga respondenter
1 Resultat - Frågor till samtliga respondenter

4 Mångfaldsarbetet i skånska företag
Arbetar ditt företag med mångfaldsfrågor?

5 Mångfald är en viktig fråga på arbetsmarknaden

6 Delade meningar om näringslivets ansvar

7 Resultat – Frågor till de som ej arbetar med mångfald
2 Resultat – Frågor till de som ej arbetar med mångfald

8 Varför har ditt företag valt att inte arbeta med mångfaldsfrågor (Urval)
Litet företag Organisationen är för liten för att frågan ska vara aktuell Anser sig redan tillämpa mångfald Ingen stor fråga, utan personer med utländsk bakgrund rekryteras sedan länge Prioritering och kompetens Ingen prioriterad fråga. Kompetens är avgörande vid rekrytering.

9 Resultat – frågor till de som arbetar med mångfald
3 Resultat – frågor till de som arbetar med mångfald

10 Mångfald – en strategisk fråga?

11 Såväl personliga som ideella nätverk bidrar till kunskapsspridning

12 Hur arbetar ditt företag konkret med mångfaldsfrågor?
Rekrytering För att anpassa sig till sin kundmålgrupp och få en så bred ansökningsbas som möjligt, annonserar på flera språk, söker aktivt personer med utländsk bakgrund. Utbildning För chefer och medarbetare i frågorna. Men också i form av traineeprogram för personer med utländsk bakgrund. Policy Framtagande av policyplaner för HR-arbetet. Uppföljning av implementeringen av företagens värdegrunder.

13 Vad är den konkreta målsättningen med ditt företags mångfaldsarbete?
Spegla samhället/omvärlden Få fler kunder med utländsk bakgrund. Kreativitet och innovation Ju bredare mångfald i företaget desto mer dynamik och nytänkande. Öppet samhälle Hjälpa till med integrationen i samhället.

14 Vilka är de största utmaningarna förknippade med mångfaldsarbetet?
Att hitta rätt personer Finna personer med rätt kompetensmix för jobbet. Svårt att nå målgruppen. Trögrörlig arbetsmarknad Lagar och regler gör att arbetsgivare inte vågar anställa när de inte själva kan värdera utbildning och erfarenheter. Förutfattade meningar Att få medarbetare, eller cheferna att inse fördelarna med mångfald. Människors tendens att tänka i grupp istället för som individer.

15 4 slutsats

16 Slutsatser (I) Mångfald på arbetsplatsen anses vara mycket viktigt, både hos de företag som arbetar aktivt med mångfaldsarbete och de som inte gör det. Fokus i företags mångfaldsarbete ligger i rekryteringsprocessen. Det är där som man ser en konkret användning av de policydokument och de värdegrunder som företaget har. Flertalet företag som inte arbetar med mångfaldsfrågor menar att kompetens går före etnicitet. Därför ses inte mångfalden som en viktig fråga vid rekrytering eller annat.

17 Slutsatser (II) Det saknas kunskap om hur man praktiskt ska arbeta med mångfaldsfrågan. Företagen efterfrågar goda omdömen. Utmaningarna som finns består dels av låg flexibilitet på arbetsmarknaden och matchningssvårigheter; var finner man rätt personer och hur vet man vad personen kan? De som har kommit längst i sitt mångfaldsarbete ser det som ett självklart konkurrensmedel att medvetet rekrytera personer med olika bakgrund, för att kunna spegla omvärlden.


Ladda ner ppt "Beredningen för integration och mångfald"

Liknande presentationer


Google-annonser