Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Devis ”Alla människor har lika värde, därför behandlar vi alla olika!”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Devis ”Alla människor har lika värde, därför behandlar vi alla olika!”"— Presentationens avskrift:

1

2 Devis ”Alla människor har lika värde, därför behandlar vi alla olika!”
- Olle Ström Grundade Premiss AB -1987

3 Sedan starten 1987 har vi rekryterat och utvecklat människor i och utanför arbete. Tillsammans med våra uppdragsgivare bygger vi nya koncept och plattformar för människor i rörelse på en arbetsmarknad i ständig förändring. Vi gör det för att det är roligt, utmanande och för att det skapar resultat.

4 Företag och människor utvecklas inte alltid åt samma håll
Företag och människor utvecklas inte alltid åt samma håll. Det är inget konstigt, bara väldigt olönsamt. Konstigt blir det först när inget görs för att skapa en lösning. Vi arbetar efter väl beprövade koncept och processer för att hjälpa betydelsefulla medarbetare till en ny start utanför företaget. Problem blir till historia och tillsammans fokuserar vi på framtiden. Genom oss får varje deltagare tillgång till ett kraftfullt nätverk inom näringsliv och förvaltning.

5 Jobbcoachning Premiss har avtal med Arbetsförmedlingen gällande individuell coachning och lång erfarenhet. Vi har flera ledar- och chefsbefattningar bakom oss, både inom kommun och näringsliv, och kan den svenska arbetsmarknaden. Har du passerat 50? Då vill vi gärna samarbeta med dig. All den kunskap och erfarenhet du besitter skapar möjligheter. Tillsammans hittar vi nya vägar framåt.

6 Rätt person på rätt plats – i rätt tid
Rätt person på rätt plats – i rätt tid. Det är en välkänd förutsättning för alla former av lönsamt företagande. Lika välkänt är att vägen dit är något av en skön konst. En konst vi kan! Som lyhörd partner rekryterar vi den kompetens ni behöver. Vi gör det i en tydlig och väl dokumenterad process där ni fattar besluten stegvis. Tillsammans hittar vi rätt medarbetare!

7 Internationell Rekrytering
Vi tror på att skapa ett nytt inflöde av kvalificerade medarbetare från andra länder. Sverige är en attraktiv arbetsplats och det finns gott om kompetens som för kort- eller långt tid vill arbeta här. Vi värnar den potential som finns på den globala marknaden och erbjuder möjligheten att rekrytera medarbetare med kompetens som saknas i Sverige.

8 Rättvisa är som bäst när alla parter blir nöjda
Rättvisa är som bäst när alla parter blir nöjda. Vi arbetar inte med juridik eller jante som utgångspunkt utan fokuserar istället på vad parterna redan har gemensamt. Vi arbetar oftast i par för att bättre fånga upp och förstå perspektiv i situationer där en eller flera parter hamnat i konflikt. Det ger oss en effektivare intern dialog och förbättrar våra möjligheter att agera snabbt och rätt. Tillsammans hittar vi bästa vägen framåt! Vi är specialiserade på intresse- och arbetsrättsliga tvister samt diskriminering, men medlar även inom andra områden.

9 Diskriminering & Utanförskap
Upplevelser är alltid personliga! Diskriminerande Särbehandling är ett negativt laddat ord och tyvärr allt för vanligt i vårt samhälle idag. Det handlar om människor som på olika sätt upplever särskild utsatthet och/eller utanförskap. Men det är inte lätt för någon att uttrycka dessa känslor och försöka förändra sin situation. Det är ungefär samma fråga som många arbetsgivare funderar över. Hur ser situationen ut på min arbetsplats och bland mina medarbetare? Hur hanterar man dessa frågor, förebygger eller löser situationer som redan uppstått. Vi är ett stöd både för arbetatagaren och arbetsgivaren, och vi arbetar utifrån båda perspektiven. Vi kan det rättsliga, vi har verktygen, vi har metoderna och vi utbildar gärna företag att proaktivt förebygga diskriminering, utanförskap och mobbning.

10 Det är inte alltid lätt att överföra teori till praktik
Det är inte alltid lätt att överföra teori till praktik. Kreativa visioner och goda avsikter är en bra början, men det är en tuff utmaning att bygga broar mellan arbetssökande och arbetsgivare. Vi hjälper projekt som inte fungerar i linje med de ideér och visioner som fanns från början. Vi utreder, analyserar, sammanställer och skapar en konkret handlingsplan utifrån givet läge. Vår uppgift blir att söka vägen framåt och tillsammans kan vi skapa de goda resultaten. Vi har en lång och dokumenterad erfarenhet av att bygga dessa broar. Tillsammans har vi i Premiss förmedlat fler än tusen tjänster till kommun- och näringsliv. Vi har drivit flera lyckade arbetsmarknadsprojekt, stora som små, med fokus på att utveckla människor till, eller tillbaks till, arbetsmarknaden och innanförskapet.

11 Sedan lågkonjunkturen i början av 1990 har vi aktivt arbetat med olika former av utbildnings- och utvecklingsprojekt för arbetslösa. Vi har alltid varit, och är fortfarande, nyskapande. Åtgärder i väntan på något obestämt är inte vår modell och passar varken våra tanke- eller arbetssätt. Däremot driver och utvecklar vi gärna projekt med fokus på att ’komma igång’ på arbetsmarknaden. Vi har även erfarenhet av projekt som avser stora grupper på fler än 100 deltagare. Utgångspunkten är att varje människa i grunden är företagsam, men vissa behöver extra stöd för att komma ur begränsande vanor och beteenden. Vi tror på handfast ledning, tydlighet och kreativ miljö. Vi hjälper individer utvecklas i nya positiva riktningar.

12 Vision Vi ska engagera i alla våra åtaganden. Vi ska alltid våga prova det nya. Vi ska vara en levande resurs i en levande värld och utveckla och formge koncept anpassade efter individens och- eller företagets verkliga behov.

13 Värdeord Engagemang Vi är engagerade och vi engagerar.
Kreativitet Vi är kreativa när vi bygger plattformar och koncept. Pålitlighet Vi säger som det är och håller vad vi lovar. Pionjärskap Vi ska tänka nya tankar och vandra nya vägar.


Ladda ner ppt "Devis ”Alla människor har lika värde, därför behandlar vi alla olika!”"

Liknande presentationer


Google-annonser