Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kreditmarknad, Arbetsmarknad, Aktiemarknad

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kreditmarknad, Arbetsmarknad, Aktiemarknad"— Presentationens avskrift:

1 Kreditmarknad, Arbetsmarknad, Aktiemarknad
Samhällskunskap B Moment: Samhällets ekonomi Oskar Walther Kreditmarknad, Arbetsmarknad, Aktiemarknad 1. Kreditmarknaden Den marknaden där vi lånar, eller egentligen ”hyr” pengar Hyran betalar vi i form av ränta, på beloppet som lånas Kreditmarknaden fungerar som vilken annan marknad som helst, utbud och efterfrågan gäller Behöver vi låna, så jämför man vanligtvis vad banker (eller andra kreditinstitut) kan erbjuda för villkor – i form av räntesatser och annan service Själklart väljer vi sedan den som passar oss bäst (räntemässigt, servicemässigt)

2 Kreditmarknad, Arbetsmarknad, Aktiemarknad
Samhällskunskap B Moment: Samhällets ekonomi Oskar Walther Kreditmarknad, Arbetsmarknad, Aktiemarknad Väljer man att betala tillbaka på lånet så kallas det att amortera Gör man detta så minskar räntekostnaden succesivt i takt med att lånebeloppet krymper En väl fungerande kreditmarknad är mycket viktig för att samhället ska fungera Finns det ingen kreditmarknad saknas också möjlighet för såväl företag som enskilda att låna pengar till investeringar eller t.ex. ny bosatad Utan möjlighet till krediter skulle alltså alla (enskilda som företag) måsta spara ihop tillräckligt med pengar för att göra sina investeringar Detta skulle leda till: en EXTREMT långsam utveckling av samhället

3 Kreditmarknad, Arbetsmarknad, Aktiemarknad
Samhällskunskap B Moment: Samhällets ekonomi Oskar Walther Kreditmarknad, Arbetsmarknad, Aktiemarknad Ibland inträffar kriser på kreditmarknaden, t.ex. finanskrisen i USA 2008 Ofta beror dessa på att banker lånar ut för mycket pengar till företag och enskilda - som inte klarar av att betala tillbaka lån och räntor 2. Arbetsmarknaden På arbetsmarknaden kan man säga att konkurrensen till viss del är satt ur spel. Det pris anställda får när de säljer sin arbetskraft (lönen) regleras ofta av avtal mellan fackföreningar och arbetsgivarorganisationer.

4 Kreditmarknad, Arbetsmarknad, Aktiemarknad
Samhällskunskap B Moment: Samhällets ekonomi Oskar Walther Kreditmarknad, Arbetsmarknad, Aktiemarknad Fackförening: Man skulle kunna säga att säljarna bildar en kartell, för att försäkra sig om att lönerna inte plötsligt dumpas om det skulle bli överskott på arbetskraft På samma sätt har arbetsgivare gått samman i arbetsgivarorganisationer för att ”hålla nere” lönerna när det råder brist på arbetskraft Kollektivavtal: Ett skriftligt avtal mellan fackförening och arbetsgivare som reglerar löner, anställningsvillkor och andra förhållanden på arbetsplatsen Dessa avtal leder till en ”lugnare arbetsmarknad”, vilket har visat sig är positivt för hela samhället

5 Kreditmarknad, Arbetsmarknad, Aktiemarknad
Samhällskunskap B Moment: Samhällets ekonomi Oskar Walther Kreditmarknad, Arbetsmarknad, Aktiemarknad Det har dock inte alltid vart på detta vis. I industrialismens barndom var lönerna mycket mer rörliga, enligt utbud/efterfrågan – vilket leder till en mycket stor osäkerhet på arbetsmarknaden – inte minst för de anställda Den avtalbaserade ,”lugnare arbetsmarknaden”, ger större möjligheter att göra ekonomisk planering av inkomster och utgifter för såväl arbetsgivare som löntagare. Arbetsgivare vågar nyanställa och investera i ny fabriksanläggning och arbetstagare vågar köpa ny lägenhet eller boka en semesterresa…

6 Kreditmarknad, Arbetsmarknad, Aktiemarknad
Samhällskunskap B Moment: Samhällets ekonomi Oskar Walther Kreditmarknad, Arbetsmarknad, Aktiemarknad I många fattiga länder finns inte alls dessa ”förtrögande” mekanismer. Utbud/efterfrågan gäller mer fullt ut. Vilket ofta leder till en mycket osäker situation, framför allt för arbetstagaren. 3. Aktiemarknaden En aktie är en andel i ett aktiebolag Äger man en aktie äger man alltså en liten bit av företaget Aktiebolag är en företagsform som uppkom under talet, i industrialismens kölvatten

7 Kreditmarknad, Arbetsmarknad, Aktiemarknad
Samhällskunskap B Moment: Samhällets ekonomi Oskar Walther Kreditmarknad, Arbetsmarknad, Aktiemarknad Den starkt expanderande industrin var i stort behov av kapital för att kunna investera Genom att tillåta företagsformer där ägaren inte är personligt ansvarig för företagets ekonomi – blev det lättare att hitta människor som ville gå in som delägare Om ett aktiebolag går i konkurs förlorar delägaren endast sina aktier, delägaren blir inte skyldig att betala företagets skulder Ansvaret för en delägare blir alltså tämligen begränsat På Svenska AB, engelska Ltd (limited)


Ladda ner ppt "Kreditmarknad, Arbetsmarknad, Aktiemarknad"

Liknande presentationer


Google-annonser