Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhällskunskap B Moment: Samhällets ekonomi Oskar Walther

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhällskunskap B Moment: Samhällets ekonomi Oskar Walther"— Presentationens avskrift:

1 Samhällskunskap B Moment: Samhällets ekonomi Oskar Walther Ekonomins grunder Ordet ekonomi kommer från grekiska ordet oikonómos och betyder hushållning Ekonomi är en vetenskap som beskriver hur vi ska organisera produktionen och konsumtionen i ett samhälle, ett företag eller i en familj En ekonom är alltså en hushållare, som ser till att de begränsade resurserna används på bästa möjliga sätt De som sysslar med hela samhällets ekonomi (konsumtion och produktion), kallas nationalekonomer Frågor på nationalekonomisk nivå är t.ex. produktionens storlek och innehåll, priser, löner, vinster, arbetslöshet, valutor och handel

2 Ekonomins grunder Ekonomiska system
Samhällskunskap B Moment: Samhällets ekonomi Oskar Walther Ekonomins grunder Ekonomiska system Beskriver det sätt som produktion, distribution och fördelning av varor och tjänster sker på i ett samhälle Vi skiljer på 4 grundläggande ekonomiska system: Sälvförsörjningssystem Marknadsekonomi (kapitalism) Planekonomi Blandekonomi

3 Ekonomins grunder 1. Självförsörjningssystem
Samhällskunskap B Moment: Samhällets ekonomi Oskar Walther Ekonomins grunder 1. Självförsörjningssystem Oftast det vanligaste ekonomiska systemet i alla ursprungliga samhällen Varje enskild ekonomisk enhet producerar själv det man också konsumerar Man försörjer alltså sig själv – självförsörjning Exempel: Jägar- & samlarsamhället, där vi levde av det vi själva jagade och samlade in Det bofasta livet i jordbrukssamhället förändrade livsvillkoren på ett radikalt sätt

4 Samhällskunskap B Moment: Samhällets ekonomi Oskar Walther Ekonomins grunder Som jordbrukare ökade behovet av allt mer komplicerade produkter Det bofasta livet gjorde det nu också möjligt att skaffa och bevara fler och större saker Även om det enskilda jordbruket var självförsörjande vad gäller t.ex. livsmedel och virke så behövde man nu skaffa nya saker, kanske en… Eller en:

5 Samhällskunskap B Moment: Samhällets ekonomi Oskar Walther Ekonomins grunder … Då gick man till bysmeden för att beställa hackan, plogen eller spaden Smeden tillverkar grejerna mot ersättning, i form av t.ex. livsmedel eller virke från jordbruksgården Detta kan beskrivas som en bytesekonomi 2. Marknadsekonomi (kapitalism) Pengar kom med i bilden och användes som betalningsmedel Varor började tillverkas för försäljning på en marknad Vi har du fått en marknadsekonomi, eller som det ibland kallas – kapitalism

6 Samhällskunskap B Moment: Samhällets ekonomi Oskar Walther Ekonomins grunder Marknadsekonomi är idag det dominerande ekonomiska systemet i världen Detta system har dominerat allt sedan industrialiseringens framväxt på 1800-talet Det nya sättet att leva, effektivisering av produktion och den ständigt ökande befolkningen främjar systemets dominans Marknadsekonomins kännetecken: Marknadskrafterna Privat ägande Konkurrens

7 Ekonomins grunder Marknadskrafterna
Samhällskunskap B Moment: Samhällets ekonomi Oskar Walther Ekonomins grunder Marknadskrafterna Priser på varor och tjänster fastställs av ett stort antal individuella beslut, baserat på samspelet mellan utbud och efterfrågan Detta samspel bestämmer även hur mycket som ska produceras av olika varor och tjänster Privat ägande Människor äger och bestämmer själva de varor och tjänster de införskaffar (köper) Drivkrafter i marknadsekonomi bygger på enskilda individers ständiga strävan efter bättre ekonomiska villkor

8 Ekonomins grunder Konkurrens
Samhällskunskap B Moment: Samhällets ekonomi Oskar Walther Ekonomins grunder Konkurrens När marknadskrafterna fungerar som bäst konkurrerar tillverkare om att göra så bra produkter som möjligt – till så lågt pris som möjligt De aktörer som lyckas med ovanstående på bästa sätt får lättast sälja sina produkter Detta i sin tur sporrar andra tillverkare att förbättra sig för att kunna hävda sig i konkurrensen I slutändan, när det fungerar väl, tjänar hela samhället på detta, då produkter har utvecklats i kvalitet och priserna har pressats

9 Samhällskunskap B Moment: Samhällets ekonomi Oskar Walther Ekonomins grunder 3. Planekonomi När staten är den aktör som styr och planerar ekonomin talar man om planekonomi Planekonomi är motsatsen till marknadsekonomi I planekonomi fattas beslut om priser och produktionsmängd av politiker och myndigheter Det är alltså politiska beslut istället för enskilda individers strävan efter att tjäna pengar som är drivkraften Ägandet är i allmänhet statligt

10 Samhällskunskap B Moment: Samhällets ekonomi Oskar Walther Ekonomins grunder 4. Blandekonomi Verkligheten är att i alla samhällen verkar flera ekonomiska system samtidigt Samhället som helhet är då en blandekonomi I de flesta länder kan man hitta inslag av självförsörjning och byteshandel Men i huvudsak domineras världen idag av marknadsekonomi, med vissa planekonomiska inslag I själva verket är alltså alla länder egentligen blandekonomier Men fördelningen av blandningen kan se väldigt olika ut, från i princip full marknadsekonomi till stängd planekonomi

11 Ekonomins grunder Exempel på planekonomiska inslag i vårt samhälle:
Samhällskunskap B Moment: Samhällets ekonomi Oskar Walther Ekonomins grunder Exempel på planekonomiska inslag i vårt samhälle: Militära försvaret Forskning Utbildning Sjukvård Infrastrukturprojekt Orsaken till dessa planekonomiska inslag är t.ex. Svårigheten, för en enskild aktör, att få fram tillräckligt mycket pengar för att orka med investeringen Svårigheter för verksamheten att gå med vinst inom överskådlig framtid Statens vilja att kunna kontrollera verksamheten Statlig rädsla för bildandet av monopol hos privat aktör

12 Samhällskunskap B Moment: Samhällets ekonomi Oskar Walther Ekonomins grunder Under senare decennier har Sverige och många andra länder genomfört privatiseringar av verksamheter som tidigare fullt ut skötts av staten (offentlig sektor) Exempel: Apoteket Vin och Sprit AB Privata företag som säljer tjänster till offentlig sektor inom t.ex. utbildning och vård- och omsorg


Ladda ner ppt "Samhällskunskap B Moment: Samhällets ekonomi Oskar Walther"

Liknande presentationer


Google-annonser