Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prisbildning i en marknadsekonomi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prisbildning i en marknadsekonomi"— Presentationens avskrift:

1 Prisbildning i en marknadsekonomi
Förutsättningar: Näringsfrihet (vem som helst får starta företag) Många aktörer (både säljare och köpare) Fri konkurrens (ingen samverkan) Privat ägande Fasta spelregler (lagar och avtal ska följas) God information (konsumenter känner till priser) Ej statlig inblandning

2 Marknadskrafterna styr
Hushållens mål är att tillgodose sina behov (”nytta”). Deras efterfrågan på en vara beror på priset på varan Om alla andra faktorer som kan påverka (t ex priser på andra varor eller inkomster eller reklaminsatser m.m.) är på ett bestämt sätt d v s de förändras ej, ser sambandet ut som till höger !

3 Företagens mål är vinst. Hur mycket som bjuds ut beror
därför på vad de får betalt som i sin tur avgörs av priset på varan. Om alla andra faktorer som kan påverka företagens utbud (t ex produktionskostnader eller teknik) är oförändrade så ser sambandet ut som till höger:

4 Jämviktspriset Jämviktspriset hamnar där E och U möts d v s är lika stora Det som produceras blir sålt; varken brist eller onödiga lager (idealt sett)

5 Varför jämvikt ? Antag säljarna räknar med priset P1. Vad händer ?
Antag istället priset P2. Vad händer ? Men vad händer om priset regleras (bestäms) att ligga vid P1 eller P2 ?

6 Förändringar i utbudet
Utbudet ökar d v s hela utbudskurvan förflyttas till höger. Det kan t ex bero på att produktionskostnaderna har minskat. Eller att det helt enkelt finns mer av varan (t ex kaffeskörden ökar eller fisket går bättre) När utbudet ökar leder det till att priset sjunker (förutsatt att inga andra förändringar också sker)

7 Förändringar i efterfrågan
Antag att ”smaken” förändras ( kanske efter en reklamkampanj). Eller att hushållens inkomster minskat. Eller att priset på en substitutvara sjunkit. I alla dessa fall leder det till att priset sjunker (förutsatt att inget annat händer).

8 Lagarna om tillgång (utbud) och efterfrågan
Priset sjunker när E sjunker Priset stiger när E ökar Priset sjunker när U ökar Priset stiger när U minskar Visa med hjälp av diagrammet !


Ladda ner ppt "Prisbildning i en marknadsekonomi"

Liknande presentationer


Google-annonser