Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Några viktiga begrepp Marknad Efterfrågan Utbud Jämviktspris

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Några viktiga begrepp Marknad Efterfrågan Utbud Jämviktspris"— Presentationens avskrift:

0 Kapitel 3: Efterfrågan, utbud och marknaden
David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation by Peter Smith

1 Några viktiga begrepp Marknad Efterfrågan Utbud Jämviktspris
en institution genom vilken köpare och säljare är i kontakt för att utbyta varor eller tjänster Efterfrågan den mängd av en vara som köpare önskar köpa till olika tänkbara priser Utbud den mängd av en vara som säljare önskar sälja till olika tänkbara priser Jämviktspris det pris vid vilket den utbjudna mängden = den efterfrågade mängden See Section 3-1 in the main text.

2 Efterfrågekurvan visar sambandet mellan pris och efterfrågad mängd när övriga faktorer antas vara konstanta “Övriga faktorer” inbegriper: priset på relaterade varor konsumenternas inkomster konsumenternas preferenser Förändringar i dessa övriga faktorer påverkar efterfrågekurvans position Pris See Sections 3-3 and 3-4 in the main text. D Mängd

3 Utbudskurvan visar sambandet mellan pris och utbjuden mängd när övriga faktorer är oförändrade
“Övriga faktorer” inkluderar: teknologin rörliga kostnader (input) statliga normer och regleringar Förändringar i dessa övriga faktorer påverkar utbuds-kurvans position S Prs See Sections 3-3 and 3-6 in the main text. Mängd

4 Marknadsjämvikt (1) S D0 Pris Marknadsjämvikt är vid E0 där den efterfrågade mängden är lika med den utbjudna vid priset P0 och mängden Q0 P0 E0 See Section 3-3 in the main text. S D0 Q0 Mängd

5 Marknadsjämvikt (2) S D0 Pris Om priset vore över P0 skulle det finnas ett överutbud producenterna önskar bjuda ut mera än konsumenterna önskar efterfråga P0 E0 See Section 3-3 in the main text. S D0 Q0 Mängd

6 En förskjutning i efterfrågan
Om priset på ett substitut stiger ... D1 Efterfrågekurvan förskjuts från D0D0 to D1D1. S D0 Pris kommer mera att efter- frågas vid varje givet pris E1 Q1 P1 Marknaden rör sig mot en ny jämvikt vid E1. P0 E0 See Section 3-5 in the main text. S D0 Q0 Mängd

7 En förskjutning i utbudet
Utbudskurvan förskjuts till S1S1 Anta att normerna för arbets- skyddet skärps. Producenter- nas kostnader höjs. S0 D Pris Q1 P1 E2 Men marknaden rör sig mot en ny jämvikt vid E2. P0 E0 Om priset hölls vid P0 skulle det uppstå överefterfrågan See Section 3-7 in the main text. S0 D Q0 Mängd

8 Efterfrågan kan öka av två orsaker (1)
(1) En förflyttning längs efterfrågekurvan från A till B representerar konsumenternas reaktion på en prisförändring detta kunde följa en utbudsförskjutning Pris P0 A P1 B See Box 3-2 in the main text. D Q0 Q1 Mängd

9 Efterfrågan kan öka av två orsaker (2)
(2) En förskjutning av efterfrågekurvan från D0 till D1 leder till en ökning av efterfrågan vid varje pris t.ex. vid P0 ökar den efterfrågade mängden från Q0 till Q1 Pris C P0 A B See Box 3-2 in the main text. D1 D0 Q0 Q1 Mängd

10 Vad, Hur och För Vem Marknaden:
bestämmer hur mycket av en vara som bör produceras genom att finna det pris vid vilket den efterfrågade mängden är lika stor som den utbjudna mängden berättar för vem varorna produceras de konsumenter som är villiga att betala jämviktspriset avgör vilka varor som produceras det kan finnas sådana varor som ingen konsument är villig att betala det pris som företagen vill ha för att producera

11 En marknad i ojämvikt S1 S0 P2 E P0 A B P1 D S1 S0 Q1 Q0 Q2
S0S0 utbudet tidigare Anta att en dålig skörd förskjuter utbudkurvan till S1S1 staten vill kanske skydda fattiga, och sätter ett pristak vid P1 vilket är under P0, som är jämviktspriset RANSONERING behövs för att hantera den överefterfrågan som uppstår (B-A) S1 Pris S0 P2 E P0 A B P1 You may wish to point out that: 1 Supply is actually reduced as a result of this policy; 2 There is a possible long-run effect on resource allocation arising because the incentives for producers are poor with prices held artificially low; 3 A price ceiling at P2 would be ineffective/irrelevant, given that the market could reach its equilibrium level. See Section 3-9 in the main text. D S1 S0 Q1 Q0 Q2 Mängd

12 Prisreglering 1: Maximipris
Ett pristak sätts under jämviktspriset P0 S D utbudet blir då endast QS Pris ...men efterfrågan blir QD !! Det uppstår alltså ett efterfrågeöverskott P0 E0 Pmax Ransonering behövs för att fördela utbudet rättvist. Köer, kvoter, kuponger S D ... annars risk för illegal Svarta-börshandel QS Q0 QD Mängd Efterfråge- överskott

13 Prisreglering 2: Minimipris
Ett prisgolv sätts ovanför jämviktspriset P0 S D0 Då blir utbudet QS Pris ...men efterfrågan bara QD Pmin Det uppstår ett utbudsöverskott P0 E0 ... t.ex. smörberg, veteberg ... överskottet måste dumpas på världsmarknaden S D0 QD Q0 QS Mängd Utbuds överskott

14 Konsument- och producentöverskott
Konsumentöverskott är den extra nytta som konsumen-ten erhåller “gratis” då marknadspriset P0 ges av den sist sålda enheten. Ytan mellan P0 och efterfrågelinjen utvisar det totala konsument-överskottet. Producentöverskott är det extra pris som producen-terna erhåller då marknads-priset överstiger det lägsta pris som de vore beredda att sälja varan för Konsument- överskott S D0 Pris P0 E0 Producent- överskott S D0 Q0 Mängd


Ladda ner ppt "Några viktiga begrepp Marknad Efterfrågan Utbud Jämviktspris"

Liknande presentationer


Google-annonser