Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FÖRETAGSEKONOMI 1 Annan placering av kapitel 1!?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FÖRETAGSEKONOMI 1 Annan placering av kapitel 1!?"— Presentationens avskrift:

1 FÖRETAGSEKONOMI 1 Annan placering av kapitel 1!?
Kan man ha med blocknamnet också?

2 ENTREPRENÖRER GÖR LIVET LÄTTARE
FÖRETAGSEKONOMI 1 Kapitel 1 ENTREPRENÖRER GÖR LIVET LÄTTARE Annan placering av kapitel 1!? Kan man ha med blocknamnet också?

3 FÖRETAGSEKONOMI 1 Kapitel 1 VAD ÄR ETT FÖRETAG? ”…en organisation av människor som arbetar tillsammans med en idé och säljer varor eller tjänster.” Annan placering av kapitel 1!? Kan man ha med blocknamnet också?

4 ”Den som får något gjort.”
FÖRETAGSEKONOMI 1 Kapitel 1 VAD ÄR EN ENTREPRENÖR? ENTREPRENÖRER ÄR BLAND ANNAT nyfikna nytänkande kreativa problemlösare självständiga Annan placering av kapitel 1!? Kan man ha med blocknamnet också? ”Den som får något gjort.”

5 IDÉER - EXEMPEL PÅ NYSKAPANDE
FÖRETAGSEKONOMI 1 Kapitel 1 IDÉER - EXEMPEL PÅ NYSKAPANDE Ett nytt sätt att tillverka på. Ett nytt sätt att sälja på. Ett nytt sätt att informera på. Ett nytt sätt att programmera på. En ny vara. Annan placering av kapitel 1!? Kan man ha med blocknamnet också? Ett nytt sätt att distribuera på. En ny tjänst. Ett nytt sätt att kommunicera på.

6 ENTREPRENÖRER I EGET FÖRETAG
FÖRETAGSEKONOMI 1 Kapitel 1 ENTREPRENÖRER I EGET FÖRETAG Större handlingsfrihet men också ekonomiska risker. ANSTÄLLD I ETT FÖRETAG Om arbetsgivaren ger den anställde (intraprenören) möjlighet och frihet att skapa nya idéer. Annan placering av kapitel 1!? Kan man ha med blocknamnet också?

7 AFFÄRSIDÉN VIKTIGAST FÖR FÖRETAGET
FÖRETAGSEKONOMI 1 Kapitel 2 AFFÄRSIDÉN VIKTIGAST FÖR FÖRETAGET Annan placering av kapitel 1!? Kan man ha med blocknamnet också?

8 AFFÄRSIDÉN VERKSAMHETENS KÄRNA, DET VILL SÄGA DET SOM FÖRETAGET GÖR.
FÖRETAGSEKONOMI 1 Kapitel 2 AFFÄRSIDÉN VERKSAMHETENS KÄRNA, DET VILL SÄGA DET SOM FÖRETAGET GÖR. EXEMPELVIS EN: stormarknad som säljer varor billigare än konkurrenterna. kvarterskrog med bra service och vällagad mat till rimliga priser. närbutik med ett begränsat sortiment och långa öppettider. vilka resurser företaget har och hur det tänker genomföra affärsidén. Annan placering av kapitel 1!? Kan man ha med blocknamnet också?

9 PRODUKT Vara. Tjänst. Kombination av vara och tjänst.
FÖRETAGSEKONOMI 1 Kapitel 2 PRODUKT Vara. Tjänst. Kombination av vara och tjänst. Annan placering av kapitel 1!? Kan man ha med blocknamnet också?

10 AFFÄRSIDÉN SKA TILLFREDSTÄLLA:
FÖRETAGSEKONOMI 1 Kapitel 2 AFFÄRSIDÉN OCH BEHOV AFFÄRSIDÉN SKA TILLFREDSTÄLLA: primära behov, exempelvis sömn och mat. sekundära behov, exempelvis fritidsaktiviteter. Annan placering av kapitel 1!? Kan man ha med blocknamnet också?

11 AFFÄRSIDÉNS DELAR Produkt och de behov den tillgodoser.
FÖRETAGSEKONOMI 1 Kapitel 2 AFFÄRSIDÉNS DELAR Produkt och de behov den tillgodoser. Kundgrupp och marknad. Hur varor och tjänster säljs, exempelvis val av prisnivå. Företagets styrkor. Annan placering av kapitel 1!? Kan man ha med blocknamnet också?

12 AFFÄRSIDÉN HYRS, EXEMPELVIS
FÖRETAGSEKONOMI 1 Kapitel 2 FRANCHISING AFFÄRSIDÉN HYRS, EXEMPELVIS Burger King Mc Donald’s 7-eleven Statoil Hemglass Vapiano FRANCHISINGTAGAREN Betalar en avgift Får använda affärsidén Får hjälp med marknadsföring, inköp m.m. Annan placering av kapitel 1!? Kan man ha med blocknamnet också?

13 ATT STARTA EGET Annan placering av kapitel 1!?
FÖRETAGSEKONOMI 1 Kapitel 3 ATT STARTA EGET Annan placering av kapitel 1!? Kan man ha med blocknamnet också?

14 NÅGRA FRÅGOR ATT TÄNKA PÅ
FÖRETAGSEKONOMI 1 Kapitel 3 FÖRE START NÅGRA FRÅGOR ATT TÄNKA PÅ Är affärsidén realistisk? Finns kompetens och erfarenhet? Hur är privatekonomin? Vilka är hemförhållandena? Annan placering av kapitel 1!? Kan man ha med blocknamnet också? OM FLERA VILL STARTA ETT GEMENSAMT FÖRETAG Hur bra fungerar vi ihop? Har vi samma mål?

15 HÅLLER AFFÄRSIDÉN - TESTA!
FÖRETAGSEKONOMI 1 Kapitel 3 HÅLLER AFFÄRSIDÉN - TESTA! Hur stor är marknaden? Är den tillräckligt stor? Hur ser konkurrensen ut? Vad tycker de tänkta kunderna om produkten? Är vinst möjlig? Annan placering av kapitel 1!? Kan man ha med blocknamnet också?

16 I EN AFFÄRSPLAN BESKRIVS EXEMPELVIS
FÖRETAGSEKONOMI 1 Kapitel 3 AFFÄRSPLAN I EN AFFÄRSPLAN BESKRIVS EXEMPELVIS Affärsidé Produkt Kunder Konkurrenter Mål Ekonomi Annan placering av kapitel 1!? Kan man ha med blocknamnet också?

17 SÄTT UPP TYDLIGA MÅL! MÅL KAN VARA: kvantitativa, enkla att mäta.
FÖRETAGSEKONOMI 1 Kapitel 3 SÄTT UPP TYDLIGA MÅL! MÅL KAN VARA: kvantitativa, enkla att mäta. kvalitativa, kan vara svåra att mäta. Annan placering av kapitel 1!? Kan man ha med blocknamnet också?

18 TRE SÄTT ATT SKAFFA PENGAR
FÖRETAGSEKONOMI 1 Kapitel 3 FINANSIERING TRE SÄTT ATT SKAFFA PENGAR Ägaren satsar egna. Bidrag. Lån. Annan placering av kapitel 1!? Kan man ha med blocknamnet också?

19 KAPITALBEHOV - HUR MYCKET PENGAR BEHÖVS?
FÖRETAGSEKONOMI 1 Kapitel 3 KAPITALBEHOV - HUR MYCKET PENGAR BEHÖVS? Den blivande företagaren räknar ut hur mycket pengar som behövs till investeringar, varuinköp, hyra m.m. Annan placering av kapitel 1!? Kan man ha med blocknamnet också?

20 LÅNEBEHOV Kapitalbehov – eget kapital – eventuella bidrag = lånebehov
FÖRETAGSEKONOMI 1 Kapitel 3 LÅNEBEHOV Kapitalbehov – eget kapital – eventuella bidrag = lånebehov Annan placering av kapitel 1!? Kan man ha med blocknamnet också?

21 SÄKERHETER VID LÅN Borgen, namnsäkerhet. Företagsinteckning. Pant.
FÖRETAGSEKONOMI 1 Kapitel 3 SÄKERHETER VID LÅN Borgen, namnsäkerhet. Företagsinteckning. Pant. Annan placering av kapitel 1!? Kan man ha med blocknamnet också?

22 DEN SOM STARTAR ETT FÖRETAG
FÖRETAGSEKONOMI 1 Kapitel 3 Vem får starta företag? DEN SOM STARTAR ETT FÖRETAG Måste vara 18 år fyllda och bosatt i Sverige. Får ej vara försatt i konkurs eller dömd till näringsförbud. Inom vissa områden finns det särskilda tillstånd och krav (exempelvis för läkare och mäklare). Annan placering av kapitel 1!? Kan man ha med blocknamnet också?

23 FÖRETAGSFORMER OCH MER OM FÖRETAGANDE
FÖRETAGSEKONOMI 1 Kapitel 4 FÖRETAGSFORMER OCH MER OM FÖRETAGANDE Annan placering av kapitel 1!? Kan man ha med blocknamnet också?

24 ATT VÄLJA FÖRETAGSFORM
FÖRETAGSEKONOMI 1 Kapitel 4 ATT VÄLJA FÖRETAGSFORM Annan placering av kapitel 1!? Kan man ha med blocknamnet också? Hur många ägare ska företaget ha? Hur stor ekonomisk risk innebär företaget?

25 FÖRETAGSEKONOMI 1 Kapitel 4 ENSKILD FIRMA En ägare. Obegränsat ekonomiskt ansvar, ägaren riskerar sin privata ekonomi. Krävs inte ett visst startkapital. Enkel att starta. Annan placering av kapitel 1!? Kan man ha med blocknamnet också?

26 HANDELSBOLAG Minst två delägare. Obegränsat solidariskt ansvar.
FÖRETAGSEKONOMI 1 Kapitel 4 HANDELSBOLAG Minst två delägare. Obegränsat solidariskt ansvar. Krävs inte ett visst startkapital. Juridisk person (företaget kan stämmas i domstol och ingå avtal). Kommanditbolag (specialform) har minst en ägare Annan placering av kapitel 1!? Kan man ha med blocknamnet också? med obegränsat ekonomiskt ansvar.

27 AKTIEBOLAG En eller flera ägare. Begränsat ekonomiskt ansvar.
FÖRETAGSEKONOMI 1 Kapitel 4 AKTIEBOLAG En eller flera ägare. Begränsat ekonomiskt ansvar. Krävs ett visst aktiekapital (i privata aktiebolag krävs kronor). Juridisk person. Annan placering av kapitel 1!? Kan man ha med blocknamnet också?

28 EKONOMISK FÖRENING Minst tre medlemmar. Begränsat ekonomiskt ansvar.
FÖRETAGSEKONOMI 1 Kapitel 4 EKONOMISK FÖRENING Minst tre medlemmar. Begränsat ekonomiskt ansvar. Krävs inte ett visst startkapital. Juridisk person. Kooperativ. Annan placering av kapitel 1!? Kan man ha med blocknamnet också?

29 intressentmodell Annan placering av kapitel 1!?
FÖRETAGSEKONOMI 1 Kapitel 4 intressentmodell Annan placering av kapitel 1!? Kan man ha med blocknamnet också?

30 Corporate social responsibility
FÖRETAGSEKONOMI 1 Kapitel 4 Corporate social responsibility FÖRETAGENS SOCIALA ANSVAR EXEMPELVIS miljöarbete. motverka diskriminering. skapa bra arbetsvillkor för de anställda. Annan placering av kapitel 1!? Kan man ha med blocknamnet också?

31 VILKA KAN VARA ÄGARE TILL FÖRETAG?
FÖRETAGSEKONOMI 1 Kapitel 4 VILKA KAN VARA ÄGARE TILL FÖRETAG? Privatpersoner. Medlemmar (kooperativ). Stat, kommun och landsting (offentligt). Annan placering av kapitel 1!? Kan man ha med blocknamnet också?

32 LEDA OCH ORGANISERA Annan placering av kapitel 1!?
FÖRETAGSEKONOMI 1 Kapitel 5 LEDA OCH ORGANISERA Annan placering av kapitel 1!? Kan man ha med blocknamnet också?

33 Klassiska ledarskapsstilar
FÖRETAGSEKONOMI 1 Kapitel 5 Klassiska ledarskapsstilar Auktoritär. Bestämmer i princip allt. Demokratisk. Lyssnar och litar på sina medarbetare. Låt-gå-ledare. Bryr sig vare sig om medarbetare eller resultat. Annan placering av kapitel 1!? Kan man ha med blocknamnet också?

34 Situationsanpassat ledarskap
FÖRETAGSEKONOMI 1 Situationsanpassat ledarskap Ledaren anpassar sin ledarstil efter vad situationen kräver. Vissa situationer kräver en auktoritär ledarstil. I andra situationer fungerar en demokratisk ledarstil bäst. Annan placering av kapitel 1!? Kan man ha med blocknamnet också?

35 TVÅ TYPER AV LEDARE FORMELL LEDARE Har fått sin position.
FÖRETAGSEKONOMI 1 Kapitel 5 TVÅ TYPER AV LEDARE FORMELL LEDARE Har fått sin position. Har befogenhet att leda och fördela arbetet. INFORMELL LEDARE Har inte fått sin position utan blivit ledare av annan orsak. Har inte befogenhet att leda och fördela arbetet. Annan placering av kapitel 1!? Kan man ha med blocknamnet också?

36 En stark formell ledare
FÖRETAGSEKONOMI 1 Kapitel 5 En stark formell ledare Om den formelle och informelle ledaren har olika linjer får den formelle ledaren problem. Situationen kan undvikas genom att ha en stark formell ledare. Annan placering av kapitel 1!? Kan man ha med blocknamnet också?

37 HUR ÄR EN BRA LEDARE? EN BRA LEDARE KAN
FÖRETAGSEKONOMI 1 Kapitel 5 HUR ÄR EN BRA LEDARE? EN BRA LEDARE KAN behandla medarbetarna rättvist. fatta beslut. kommunicera. motivera sina medarbetare. Annan placering av kapitel 1!? Kan man ha med blocknamnet också?

38 organisation Vem ska göra vad? Vem ska ansvara för vad?
FÖRETAGSEKONOMI 1 Kapitel 5 organisation Vem ska göra vad? Vem ska ansvara för vad? Annan placering av kapitel 1!? Kan man ha med blocknamnet också?

39 funktionsorganisation
FÖRETAGSEKONOMI 1 Kapitel 5 funktionsorganisation Annan placering av kapitel 1!? Kan man ha med blocknamnet också?

40 produktorganisation Annan placering av kapitel 1!?
FÖRETAGSEKONOMI 1 Kapitel 5 produktorganisation Annan placering av kapitel 1!? Kan man ha med blocknamnet också?

41 EN PROJEKTORGANISATION
FÖRETAGSEKONOMI 1 Kapitel 5 projektorganisation EN PROJEKTORGANISATION är en tillfällig organisation som är anpassad för varje uppdrag. har en projektledare och medarbetare med lämplig kompetens. upphör när ett uppdrag är slutfört. är vanlig i tjänsteproducerande företag. Annan placering av kapitel 1!? Kan man ha med blocknamnet också?


Ladda ner ppt "FÖRETAGSEKONOMI 1 Annan placering av kapitel 1!?"

Liknande presentationer


Google-annonser