Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt Vad är det.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt Vad är det."— Presentationens avskrift:

1 Projekt Vad är det

2 Projektet Avser ett avgränsat problem Är av tillfällig natur
Är tidsbegränsat Ofta genomförs av en mindre grupp Inte följer en organisationsstruktur som som redan finns Har en viss kostnadsram Ofta är utpräglat resultat och målinriktat

3 Fyra exempel Studieresa Vandrarhemmet Göteborgskalaset Starta företag

4 Starta företag Idé Affärsidé Affärsplan Marknadsundersökning
Startkapital Budget kör Analys Utvärdering sammanfattning

5 Projekt kan vara över flera år
Europakorridoren Öresundsbron Hallandstunneln, 1992-(2015)

6 Projekt som arbetsform
Tillfällig natur Deltagarna har ett gemensamt mål Olika kompetenser Platt organisation Ibland har man en ledningsgrupp Målsättning Avgränsning Nya idéer och mäniskor möter varandra

7 Projekt Grönsaksodling Bergsbestigning Modevisning
Renovering av gammalt hus Valkampanj Bröllop Event forskning

8 Säkra och osäkra projekt
Uppgjorda planer Kontrollerade risker Man vet inte vad som krävs Eller hur lång tid det tar Vad det kommer att kosta Om det överhuvudtaget kan genomföras Skall det skrotas

9 Halvsäkra projekt Beroende av yttre omständigheter
Osäkert med konkurrensen Vädret Är analysen väl utförd Funkar teamet Får projektet ledningsgruppens stöd

10 Investerings/utbildnings projekt
Förberedelsen består i Utredning Insamling av information Utvärdering av dessa Offertförfrågningar Ekonomiska beräkningar, investeringskalkyler Genomförande utvärdering

11 Projekt kan övergå i företagande
Ett projekt har olika faser Ett företag kan fortsätt att arbeta med nya utvecklingsprojekt Ett företag kan växa och sedan krympa

12 Att utveckla projektformen
Utbildning Marknadsföring Produktutveckling Sammanslagning av företag Utveckling av nya arbetsformer

13 Utvecklingsprojekt Resebyrån, företaget som vill växa
Innovationen, en ny produkt Vandrarhemmet, nya marknader Det poliska partiet, genomföra förändringsarbete Fingeravtrycket, Precise Biometrics

14 Ord Prototyp Offert Patent Brainstorming Realiserbart Syfte

15 Patent Rita produkten Bygga en prototyp
Undersöka möjligheter att få patent Utvärdera resurserna

16 Projektet steg för steg
Projektidé Projektförslag Förstudie Projektplanering Projektstart Genomförande Avslut uppföljning

17 Projektledningen Beställare Projektledare Liten projektgrupp

18 Göteborgskalasets organisation
Beställare Referensgrupp Projektledare Medarbetare inom projektadministrationen Arbetsgrupper i delprojekt Medarabetare i delprojektt

19 Projektledare och team
Utses först Den som får uppdraget Ofta den som kommit med idén Lämpliga projektmedlemmar, ett team Delegera ansvar och befogenheter Motivera och entusiasmera Marknadsföra En entreprenör, ett nav, en kedja

20 Chef och ledare Vad är en chef Vad är en ledare Vad är en visionär
Vad är en pionjär

21 Informationssökning Göteborgskalaset
Tidigare års antal besökare och kategorier Misstag och åtgärder Sponsorers önskemål Besökares synpunkter Projektdeltagarnas synpunkter väderprognoser

22 Ekonomi och finansiering
Lönsamhet/vinst Intäkter-kostnader=resultat Lönsamhet, resultatet i förhållande till kapitalet, avkastning/ räntabilitet Ränta, en kostnad

23 Ekonomiska termer Intäkt, pengar till kassan, bidrag
Kostnader, reklam, telefon, personal, sociala kostnader, datorer Resultatet, skillnaden mellan intäkter och kostnader Vinst/ förlust Nollresultat, break even

24 Finansiering eget kapital Andras pengar, lån Sponsring
Amortering, avbetalning av lån Kredit, betala senare

25 Entreprenörskap Ser möjligheter Får idéer
Sätter igång och genomför idéerna Samhälls engtreprenörskap Socialt entreprenörskap

26 Företagande Drivs yrkesmässigt Självständigt Vinstsyfte varaktighet

27 vad Handelsföretag Servicetjänster Import Specialtjänster
Tjänsteföretag Livsmedelsindustri Tillverkande företag

28 Följ upp Hur väl följer projektet planen Vad tycker kunderna
Vilka svårigheter har man mött Hur håller tidsplanen Hur projektorganisationen fungerar Vilka förändringar som behövs Hur lyckat projektet blir jämfört med vad som förväntas Skall vi avsluta Skall vi göra mer’ Skall vi göra något annat Nyttan i fokus


Ladda ner ppt "Projekt Vad är det."

Liknande presentationer


Google-annonser