Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förstudie: Hållbar konsumtion

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förstudie: Hållbar konsumtion"— Presentationens avskrift:

1 Förstudie: Hållbar konsumtion
Samarbete mellan Länsstyrelsen Dalarna och Gotland Förstudie: Hållbar konsumtion LEKS

2 Status i projektet Arbetsgruppen är igång (provat alternativa vägar fram) Fått in exemplen av referensgruppen Inläsningsfas (resulterar i en rapportlista) Definition av konsumtion, som NVV SharePoint samarbetsyta Tillgänglighet via LEKS och RUS hemsida Viktiga återkommande tankar: Förstudie, en viktig del är att identifiera hur vi kan fortsätta arbetet Huvudsyfte, LST fortsatta arbete och samarbete inom området

3 Rapportstruktur Sammanfattning Inledning
Om projektet Syfte och målgrupp Genomförande Avgränsning Pågående arbete inom området konsumtion Konsumtionens miljöpåverkan och konsumtionsperspektiv Länsstyrelsens roll – rådighet och möjlighet Insatser och åtgärder (Alla utifrån exempel och förslag) Att belysa och beräkna konsumtionsens påverkan Diskussion och slutsats Förslag på fortsatt arbete Referenser Bilagor, rapportlista

4 Inkomna exempel från LST
Beskrivning av de exempel som vi fått in inom konsumtion där Länsstyrelsen haft en roll Vidare arbete Fördjupning från varje projekt/exempel på insats redovisa: Projektägare/projektledare På vilket sätt har länsstyrelsen varit involverad? Utifrån vilket uppdrag? Vilka fler aktörer har varit medverkande/involverade? Vilken var målgruppen för insatsen? Vilket konsumtionsområde har inkluderats (Mat, boende, resor, shopping, offentlig verksamhet) Har projektet utvärderats, vad är slutsatsen? Förväntad/beräknad effekt? Nämn några framgångsfaktorer

5 Visualisering och beräkning
Metoder att beräkna visualisera konsumtionsensklimatpåverkan Naturvårdsverket/SCB REAP Göteborgsstad/Chalmers – klimatomställning 2.0 Annan miljöpåverkan - mer osäkra beräkningar! REAP beräknar även EFP Analys: SWOT av verktygen – regional/lokal användbarhet

6 Konsumtionsens klimatpåverkan
Källa: Data från REAP gällande Sverige

7 Konsumtionsens fotavtryck
Källa: Data från REAP gällande Sverige

8 Tre analysområden Analyserna i rapporten analys av exempel
analys av beräkningsverktyg analys av LST roll, rådighet och möjligheter. Vilka insatser kan LST involvera sig i?

9 Andra insatser Löpande involvering av målgruppen
LEKS och RUS hemsida Referenslista Information och input från berörda nätverk Kompetenshöjande insatser Föreläsning Informationsspridning Nobeldagarna i december LEKS träff mars Miljömålsdagarna i maj 2015

10 Pågående nationellt och internationellt
FU15 fokusområdet konsumtion samt övrigt nationellt pågående arbete Ska förstudien ske parallellt/invänta de pågående utredningarna? Rapportering från konferensen ”Klimatomställning ur konsumtionsperspektiv” i Göteborg NVV intresserade av fallstudier, underlag i oktober NVV:s åtgärdsförslag

11 Utvärdering av projektet
Referensgrupp, löpande Arbetsgrupp, vid slutfasen Styrgrupp, vid slutfasen Utvärderingsfrågor till referensgruppen Vad tycker du har varit bra vid det här mötet? Skulle du vilka att vi förändrar något till nästa möte? Har du några tankar/funderingar kring projektet så här långt?

12 Nästa möte Byte av dag till förmiddagen den 12:e november -OK?


Ladda ner ppt "Förstudie: Hållbar konsumtion"

Liknande presentationer


Google-annonser