Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktivering och Mobilisering inför Arbetslivsintroduktion

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktivering och Mobilisering inför Arbetslivsintroduktion"— Presentationens avskrift:

1 Aktivering och Mobilisering inför Arbetslivsintroduktion
AMiA-projektet Aktivering och Mobilisering inför Arbetslivsintroduktion

2 Syfte Genomföra och förstärka samarbetet mellan
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och vården före, under tiden och efter arbetslivsintroduktionen. Projektet medfinansieras av Europeiska Socialfonden.

3 Målsättningen Deltagarna i arbetslivsintroduktion ska vara väl
förberedda för introduktionen och senare återfå arbetsförmågan antingen som anställd, egen företagare eller genom sociala företag.

4 Effektmål Minst 65 procent av de 700 deltagarna, det vill säga 455 deltagare, ska fullfölja insatser eller program i projektet med inriktning på arbete. 80 procent av deltagarna ska uppleva att deras möjligheter att återfå arbetsförmågan har ökat.

5 Projektet bidrar till:
Metodutveckling som syftar till en tätare samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och vården. Att skapa samsyn i förberedelserna inför arbetslivsintroduktionen. Helhetsperspektiv med individen i centrum vid utvecklingen av en ny gemensam process.

6 Mål för metodutveckling för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och vården
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska utveckla en gemensam processtruktur inom ramen för tiden före, under och efter arbetslivsintroduktionen. Aktiviteterna ska ske genom dokumenterad ökad samverkan med vården. Samverkan mellan aktörerna ska skapa stödstruktur för att ge förutsättningar och möjligheter att återfå arbetsförmågan. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska ha genomfört informationsinsatser i syfte att utveckla förhållningssättet och skapa ökad kunskap om resultatet om projektet.

7 Mål för deltagarnas medverkan
Alla deltagare ska ha deltagit i aktivteter som ökar möjligheterna att se sina starka sidor och genom självinsikt kunna se sin förväntade arbetsförmåga (empowerment). Alla deltagare ska ha god kännedom om vilka möjligheter som finns att återfå arbetsförmågan via sociala företag. Alla deltagare ska ha insikt om hur friskvård och hälsa kan påverka möjligheterna att återfå arbetsförmågan.

8 Utvärdering av projektet
Utvärdering av projektets arbetsmetoder och måluppfyllelse. Utvärdering av programkriterierna: lärandemiljö innovativ verksamhet samverkan strategisk påverkan.

9 Forskningen bidrar löpande i projektet
Fortlöpande ge synpunkter. Råd till projektledaren från projektstart till mål. Kritiskt och konstruktivt granska hur projektet uppnår satta mål och lever upp till kriterierna. Kontinuerligt dokumentera och återkoppla till projektledningen/styrgruppen med hjälp av uppföljnings- och indikatorsystem. Slutrapport

10 Jämställdhet och tillgänglighet
Jämställdhet och tillgänglighet ska genomsyra hela projektet för att tillvarata allas intressen.

11 Samarbete inom EU Samarbete över gränser inom EU för att byta
erfarenheter inom ett specifikt område, exempelvis lärandemiljöer strategisk påverkan innovativa nyheter samarbete.

12 Samarbetspartners och medfinansiärer
Försäkringskassan Arbetsförmedlingen SKL Företagarna Coompanion Sverige

13 Budget och projektbemanning
Budget 87 miljoner kr, varav ca 45 procent är finansierat av Europeiska Socialfonden och resten är medfinansiering. Projektbemanning Bemanning/delprojekt (fyra stycken) Delprojektledare Handläggare från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

14 Projekttid Mobiliseringsfas 1 oktober–27 mars 2011.
Genomförandefas 28 mars 2011–27 september 2013.

15 Roller och ansvar vid projektarbete AMiA
Linjeorganisationen Försäkringskassan Projektorganisationen Linjeorganisationen Arbetsförmedlingen Projektägare Löpande styra projektet, bevaka effektmålen och godkänna leveranser inom ramen för projektet Styrgrupp Implementeringsansvar För att metoden implementeras efter projektslut Medfinansieringsansvar Implementeringsansvar För att metoden implementeras efter projektslut Medfinansieringsansvar Projektgruppen är stöd till projektledningen och består av delprojektledarna och koordinatorer, ev. adjungerande experter Den operativa ledningen. Ska leda arbetet och leverera enligt satta projektmål inom ramen för projektet Projektledning + Projektgrupp Leveransansvar Leveranssäkrings-ansvar Ansvar för att säkerställa att projektet kan leverera enligt ESF beslutet genom att tillhandahålla stöd, förutsättningar och resurser till projekt Leveranssäkrings-ansvar Ansvar för att säkerställa att projektet kan leverera enligt ESF beslutet genom att tillhandahålla stöd, förutsättningar och resurser till projekt 4 Delprojektledare + 4 Delprojektkoordinatorer Leveransansvar Handläggare - från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Utföraransvar

16 Information och kontakt
Försäkringskassan Göran Holmström, projektledare Sofia Berggren, projektadministratör Rosita Björklund Bontin, projektekonom Ann Walestrand, delprojektledare Syd Carolina Lunde, delprojektledare Öst Gisela Wik, delprojektledare Nord Arbetsförmedlingen Torbjörn Wass Ann-Christine Kalén, delprojektledare Väst Coompanion Sverige Anette Dünkelberg


Ladda ner ppt "Aktivering och Mobilisering inför Arbetslivsintroduktion"

Liknande presentationer


Google-annonser