Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STANNA Ett projekt för ökat stöd och delaktighet i etablering i Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län Projektet STANNA ska utveckla mottagandet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STANNA Ett projekt för ökat stöd och delaktighet i etablering i Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län Projektet STANNA ska utveckla mottagandet."— Presentationens avskrift:

1 STANNA Ett projekt för ökat stöd och delaktighet i etablering i Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län Projektet STANNA ska utveckla mottagandet för individer med särskilda behov och låg utbildningsbakgrund som ingår i etableringsuppdraget i Jämtlands län, Västernorrlands län och Gävleborgs län (som gemensamt tillhör marknadsområde Södra Norrland). Projektet ska även ta tillvara erfarenheter från tidigare projekt riktade mot målgruppen och med samma syfte.

2 STANNA Ett projekt för ökat stöd och delaktighet i etablering i Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län Målsättningen med projektet är att förbättra och effektivisera arbetet med arbetslivsinriktad rehabiliteringen internt på Arbetsförmedlingen samt skapa samsyn och synergier mellan Af, kommunerna och länsstyrelserna samt att utnyttja erfarenheter från tidigare projekt. För att nå dit ska projektet: utveckla metoder för arbetsförmedlarna och specialister vid Arbetsförmedlingen som arbetar med målgruppen samt öka kunskaperna om deltagarnas uppfattning av etablering genom intervjuer. utveckla ett intervjuformulär som ökar delaktigheten i etableringssamtalen och förtydligar deltagarnas konkreta svårigheter under etableringsprocessen kartlägga kravställningar utifrån resultaten av den fördjupade kartläggningen för att vid behov kunna erbjuda yrkesutbildningar eller förberedande utbildningar som är anpassade till målgruppen

3 STANNA Ett projekt för ökat stöd och delaktighet i etablering i Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län För att mäta om projektet nått förväntat resultat kommer följande indikatorer att användas: Ett intervjuformulär för deltagarna i projektet är gjort Ett urval av deltagarna har genomförts och minst 45 deltagare kommer att delta i intervjuer tillsammans med specialister under det första året. Ett antal intervjuer med målgruppen har genomförts och resultatet har spridits. Specialisterna vid Arbetsförmedlingen har rekommenderat individuellt anpassade åtgärder för alla deltagare i projektet. Åtgärderna finns dokumenterade. Sammanställning av projektets resultat och kravställning på nya insatser är gjort.

4 Bedömning av prestationsförmåga
Etablerings- plan på heltid Klargjord prestations- förmåga Val av lämpliga aktiviteter Bedömning av prestations- förmåga mot olika aktiviteter Nyanländ med behov av bedömning av prestations-förmåga Prestations- förmåga minst 25% Utredande samtal checklista Fördjupade frågor avseende prestations-förmåga Anpassning av lämpliga aktiviteter 25% Klargjord prestations-förmåga Prestations- förmåga <25% Inhämta läkarutlåtande och/eller bedömning av specialist Anpassning av lämpliga aktiviteter <25% En ny bedömning kan göras inom ett år från uppehållstillstånd Klargjord prestations- förmåga Nyanländ till kommun och vårdgivare Etablerings- plan på 75, 50 eller 25%

5 Specialisternas insatser
Socialkonsulent initialt Psykolog vid fördjupad kartläggning, förfrågan om medicinskt underlag Arbetsterapeuter/sjukgymnaster vid aktivitetsbaserad bedömning Audionomer och synpedagoger ”Minst 12% av nyanlända behöver insats från specialist”


Ladda ner ppt "STANNA Ett projekt för ökat stöd och delaktighet i etablering i Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län Projektet STANNA ska utveckla mottagandet."

Liknande presentationer


Google-annonser