Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett öppet arbetsliv!- Handisams arbete med arbetsmarknadsinsatser

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett öppet arbetsliv!- Handisams arbete med arbetsmarknadsinsatser"— Presentationens avskrift:

1 Ett öppet arbetsliv!- Handisams arbete med arbetsmarknadsinsatser

2 Varför är arbetslivet ett prioriterade område?
50 % av personer med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga har arbetet medan 77 % procent av de utan funktionsnedsättning har arbete Mer statistik finns i vårt Faktablad kring arbetsmarknad!

3 Arbetsmarknadsgrupp på Handisam

4 Processtöd tillgänglighet Nätverket Öppet arbetsliv
Kunskaps sammman- ställning Rekrytering i staten Funktions-hinder strategin AF info –kampanj Se kraften Undersökning av Butiksägare RAR Rådet för arbetslivsinriktad rehabilitering Hjärnkoll FunkA utredning

5 Nätverket Öppet arbetsliv

6 Syfte med Nätverket Att dela, samla och hitta kreativa lösningar för ett öppet arbetsliv, oavsett funktionsförmåga Att de som deltar också aktivt sprider de kunskaper som uppmärksammas Att vara ett bollplank eller referensgrupp för relevanta regeringsuppdrag

7 Brev till regeringen I brevet presenteras några av de saker som nätverket har uppmärksammat främjar ett öppet arbetsliv eller tvärtom hindrar ett öppet arbetsliv Skickades i juni 2011. I ett tidigt skede beslutades att vi skulle en gång om året skriva ett pm till regeringen där vi lyfter saker som

8 Rekrytering i staten Uppdrag att kartlägga hur anställningen av personer med funktionsnedsättning ser ut på myndigheter

9 Genomförande Enkät till samtliga myndigheter, Handisams årliga enkät
Intervjuer med 10 myndigheter som har ett arbete inom området Analys

10 Resultat enkäten - anställda
53 procent har anställda med funktionsnedsättning där arbetsgivaren gjort någon typ av anpassning, som de känner till 14 procent av myndigheterna som anställde under 2010 anställde en/flera personer med funktionsnedsättning Svarsfrekvens 78 procent

11 Generella insatser 41 procent har gjort generella åtgärder för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få anställning Rekryteringsprocessen Den fysiska tillgängligheten

12 Stöd- och anpassningsåtgärder
77 procent av myndigheterna uppger att de har genomfört stöd- och anpassningsåtgärder för anställda. Framför allt i form av: Personligt anpassade hjälpmedel Anpassade arbetsuppgifter Åtgärder i gemensamma lokaler

13 Intervjuade myndigheter
Polismyndigheten i Stockholms län Statens veterinärmedicinska anstalt Statistiska centralbyrån Svenska ESF-rådet Transportstyrelsen Arbetsförmedlingen Fastighetsmäklarnämnden Försvarets materielverk Förvaltningsrätten i Stockholm Linköpings universitet

14 Fördjupade exempel - citat
”Knäckfrågan som chefer måste få svar på är Vad innebär det och vad krävs av mig om jag anställer en person med funktionsnedsättning?” ”Att låta människor mötas på en gemensam plattform - arbetsplatsen - och få arbeta tillsammans är ett sätt att sudda ut fördomar och ändra attityderna hos medarbetarna.”

15 Tips för att skapa bättre förutsättningar för jobb
Engagera ledningen Granska rekryteringsprocessen Genomför utbildningsinsatser Ta med frågorna i det systematiska arbetsmiljöarbetet Fortsätt förbättra tillgängligheten Erbjud praktikplatser Samarbeta med Samhall Lär av andra arbetsgivare

16 Framåt- Nu ska resultaten spridas!
Medverkande myndigheter blir goda förebilder Seminarieserie om ”Inkluderande synsätt” tillsammans med Arbetsgivarverket Vidareutveckla arbetet tillsammans med myndigheter Anordna regionala konferenser En liknande undersökning har i dagarna gått ut till alla kommuner.

17 Kunskapssammanställning
Ett uppdrag att samla kunskap om effektiva metoder för att arbeta med attitydförändringar på arbetsplatser Målgruppen: Arbetsgivare, men också; fackliga representanter, HR personal, mångfaldsstrateger, anställda och arbetsförmedlare. De som redan är på banan och vill arbeta med denna fråga

18 Insamling av kunskap ( pågår fortfarande!)
Forskning Redan kända metoder Facebook Massutskick mail Handisams nyhetsbrev I samtliga kontakter och möten

19 Kunskapen ska presenteras i en guide som syftar till att:
Inspirera mottagaren att arbeta med metoder som leder till attitydförändringar Vara ett viktigt stöd i arbetet med att förändra attityder på en arbetsplats Sätta igång processer Ge konkreta tips

20 Innehåll i guiden Mångfald - ett sätt att stärka varumärket
Stöd vid rekrytering Engagera hela arbetsplatsen Hållbar arbetsmiljö I varje avsnitt presenteras olika exempel från verkligheten.

21 ”Vi som ser kompetensen – en guide för att arbeta med attitydförändringar och mångfald på arbetsplatsen” Det som vi kommer att landa i

22 Arbetsmarknadsfrågor framåt 2012-
Ett fortsatt prioriterat område på Handisam Uppföljning av funktionshinderspolitiken Nätverket Öppet arbetsliv Regionala konferenser där vi sprider resultat från guiden och från ”Rekrytering i staten”. Praktikantprogram på Statliga myndigheter Många av de saker som jag nämde i början pågår fortfarande

23 Goda exempel efterlyses!
Har ni några goda exempel på arbetsgivare i kommunerna som jobbar för ett öppet arbetsliv?


Ladda ner ppt "Ett öppet arbetsliv!- Handisams arbete med arbetsmarknadsinsatser"

Liknande presentationer


Google-annonser