Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rätt stöd till arbete Handikappförbundens syn på arbetsmarknadsfrågan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rätt stöd till arbete Handikappförbundens syn på arbetsmarknadsfrågan."— Presentationens avskrift:

1 Rätt stöd till arbete Handikappförbundens syn på arbetsmarknadsfrågan

2 En rättighet • FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 27 • ”Konventionsstaterna ska skydda och främja förverkligande av rätten till arbete genom att vidta ändamålsenliga åtgärder, däribland lagstiftning” • Främja möjligheterna till egenföretagande….. • Anställa personer med funktionsnedsättning i den offentliga sektorn……. • Förbjuda diskriminering………

3 Mycket kan göras • Utanförskapet har i stort sett inte förändrats sedan det började mätas 1996 • Sysselsättningsgraden ligger idag strax under 1998 års nivå. • Små företag anställer flest, sedan stora företag, kommuner och statliga myndigheter.

4 Lönebidrag • Lönebidrag ger möjlighet till arbete • Är i praktiken ett lönetak • Har urholkats • Åldersgräns • Behöver reformeras

5 Attityder • Nedsatt arbetsförmåga • FNs rekommendationer • Kommittén rekommenderar konventionsstaten att bedöma effekterna av den term som används på arbetsmarknaden med hänvisning till personer med funktionsnedsättning som person med nedsatt arbetsförmåga och se över termen enligt icke-diskrimineringsprincipen

6 FN rekommendationer • En 100% ökning av antalet registrerade arbetslösa med funktionsnedsättning sedan 2008 • Skillnader mellan könen • Funka utredningen • Ökade stödåtgärder t. ex arbetshjälpmedel, stöd till arbetsgivare, rehabilitering m.m.

7 Arbetsförmedlingen • En ingång • Arbetsförmedlare med kunskap om funktionsnedsättning (matchning) • Rätt till hjälpmedel • Praktikplatser • Kompetensutveckling • Information och samordning för arbetsgivare

8 En inkluderande arbetsmarknad • Från system till individ • Flexibla arbetstider • Flexibla socialförsäkringar • Stöd och service • Attitydförändring • Kunskapsuppbyggnad • Samverkan arbetsförmedlingen, försäkringskassan, funktionshindersrörelsen m.fl

9 Slutligen • Se Kompetensen • Se Arbetskraftsreserven • Mångfald berikar Tack!


Ladda ner ppt "Rätt stöd till arbete Handikappförbundens syn på arbetsmarknadsfrågan."

Liknande presentationer


Google-annonser