Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mänskliga rättigheter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mänskliga rättigheter"— Presentationens avskrift:

1 Mänskliga rättigheter
Politik Juridik Etik Universella, odelbara, delaktighetsprincipen och icke-diskriminering

2 Hur fungerar mänskliga rättigheter?
Mänskliga rättigheter är allas ansvar Familjer Stater Internationella samfundet Företag Civila samhället Kommuner Individer

3 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Antogs av FN 2006 Trädde i kraft (blev giltig) 2009 Innehåller inga nya rättigheter Förtydligar samhällets ansvar, och allas lika värde Består av förord, principer, rättigheter och procedurregler

4 Ett rättighetsperspektiv
RÄTTIGHET VÄLGÖRENHET Skyldighet Val Autonom Omgivningen kontrollerar Egenmakt Maktlös Anpassa omgivningen Anpassa svaghet Oberoende Beroende Lika värde Diskriminering Inkludering Institutionalisering Integration Segregering

5 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Respekt för människors inneboende värde och självbestämmande Icke-diskriminering Fullständigt och faktiskt deltagande i samhället Respekt för olikheter och accepterande av den mänskliga mångfalden Lika möjligheter Tillgänglighet Jämställdhet mellan män och kvinnor Respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågorna hos barn med funktionsnedsättning

6 Rättighetsperspektivet
Allas lika värde och rätt Icke-diskriminering, positiv diskriminering och jämlikhet Delaktighet och deltagande Kunskap och trygghet Inflytande Påverka sitt eget liv Synliggöra ansvaret Alla samhällsaktörer Implementering av rättigheterna Kvalité, tillgänglighet och normgivande

7 Frågor?

8 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Diskutera! Vad tycker du att principerna innebär för dig? Vad betyder principerna i ditt arbete?

9 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Gemensam diskussion

10 Använda mänskliga rättigheter i ditt arbete
Utgå från ditt arbetsområde och/eller din intressepolitiska fråga Skaffa kunskap och bli experter! Kartläggning och utvärdering Styrdokument Påverkan/skapa opinion Utbildning Kommun och landstingsanställda Föreningar och medlemmar Alla tillsammans Direkta insatser (samarbeta) MR är stort och brett. Det är förståeligt om det känns övermäktigt, men det är inte nödvändligt att kunna allt för att börja göra något. UTNYTTJA DET FAKTUM ATT NI REDAN ÄR EXPERTER PÅ ERT OMRÅDE OCH LÄR ER KOPPLA TILL RÄTTIGHETER Utbilda - sätt er in i konventionen och vad den betyder för er och er fråga. Bli duktig på det, och bjud sen in politiker eller/och tjänstemän till diskussion utifrån materialet från Agenda 50, eller skapa egna frågeställningar. Ha en föreläsning/diskussionsforum med medlemmarna, som ska leda både till mer kunskaper om rättigheter hos dem och material för er att föra vidare uppåt.

11 - Konkreta förslag? - Vad behöver ni?
Gemensam diskussion - Konkreta förslag? - Vad behöver ni? En gemensam diskussion – fokusera gärna på de konkreta förslag ni kom fram till, och vad som behövs för att ni ska kunna genomföra dom. Vad behöver ni? Behövs med politiks vilja? Saknas det resurser, vad kan ni göra i så fall? Saknas det kunskap och medvetenhet om vad rättigheter är och vad det kan innebära för dig? Saknas samordning? Hur ser du på detta? Viktigt att se att det behövs mycket utbildning av detta slag för full förståelse. Vilka rättigheter är av störst relevans för den verksamhet där ni arbetar? Varför är de särskilt betydelsefulla? Gemensam diskussion i ca 15 min Frågeställningar

12 Använda mänskliga rättigheter i ditt arbete
Agenda 50 Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Använd FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning HANDISAM Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – Lättläst Den nya konventionen! –utbildningsmaterial för kommun-, region- och landstingsanställda Riv hindren – riktlinjer för tillgänglighet Svenska funktionshindersrörelsens alternativrapport En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken (S ) Kommitténs slutsatser och rekommendationer


Ladda ner ppt "Mänskliga rättigheter"

Liknande presentationer


Google-annonser