Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mänskliga rättigheter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mänskliga rättigheter"— Presentationens avskrift:

1 Mänskliga rättigheter
Tavlan - Vad betyder mänskliga rättigheter för dig? (ta med pennor) Power Point Caseövningar + diskutera. Ej göra undersök/ta reda på!

2 Barnkonventionen Läsa upp alla 44 artiklar i BK högt
Diskussion om artiklarna, eleverna drar en lapp grupper om Mindmap – eleverna tar ut de tio viktigaste Ess i rockärmen - Önskningar/behov tavlan

3 Hur ska vi kunna kräva respekt för våra rättigheter om vi inte vet vilka rättigheter vi har?
Under andra världskriget blev miljontal människor mördade och förföljda. Skälet var att nazisterna betraktade dem som mindre värda. Det kunde bero på deras sexuella läggning, religion, etniska ursprung eller funktionshinder. Förintelsen, folkmordet på judar och romer, och de andra brotten som begicks av den nazistiska regimen fick många att inse att världen behövde gemensamma regler om hur människor får och inte får behandlas.

4 Ur den insikten växte FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fram. Den kallas ibland MR-förklaringen. Med Levande rättigheter vill vi ge unga människor historiska perspektiv, baskunskaper och ökad förståelse för hur MR-förklaringen har förändrat människors möjlighet att kräva respekt för sina rättigheter. Tanken är också att väcka tankar om vad som återstår att göra för att uppfylla de mänskliga rättigheterna för alla, överallt.

5 Viktiga årtal 1215 I England skrivs Magna Carta, ett avtal mellan kungen, adeln och prästerna. Den fastställde bland annat att kungen måste följa lagen. Den kom senare att bli grunden för britternas fri-och rättigheter. 1700-taletTankar om människans naturliga rättigheter blir vida spridda främst i Europa. 1800-talet Slavhandeln förbjuds. 1921 Kvinnor får rösträtt i Sverige.

6 1946 FN tillsätter en kommission för mänskliga rättigheter.
1965 FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering 1979 FN:s konvention om avskaffade av all diskriminering av kvinnor antas. 1984 FN:s konvention om tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrade behandling eller bestraffning antas. 1989 FN:s konvention om barnets rättigheter antas.

7 Vad är barnkonventionen?
Vad är barn - konventionen ? Barnkonventionen uppkom för att trygga barns speciella behov och deras ställning i de vuxnas värld. Konventionen (internationell överenskommelse eller avtal) är en av flera FN-konventioner om mänskliga rättigheter och den konvention som flest länder har ratificerat (åtagit sig att följa). Experter inom många olika områden, representanter från UNICEF och andra organisationer samt många olika staters beslutsfattare deltog i utformningen av konventionen. Rättigheterna tillhör alla barn Barnkonventionen är en universell definition av vilka rättigheter som ska gälla för alla barn i hela världen. Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter och varje människa under 18 år räknas som barn, om inte han eller hon blir myndig tidigare enligt den nationella lagstiftningen.

8 Varför behövs konventionen
Varför behövs konventionen? Historiska brott mot mänskliga rättigheter, som tillexempel förintelsen, ligger bakom uppkomsten av många konventioner om mänskliga rättigheter. Brott likt detta har visat att internationella avtal behövs för att trygga särskilda gruppers - som barnens – ställning. Avtal tar inte automatiskt bort mänskligt lidande och garanterar inte heller lycka, men de har en positiv inverkan på särskilda gruppers ställning som till exempel vid stiftandet av nya lagar.

9 Viktig nu och i framtiden Barnkonventionen har förändrat regeringars och enskilda människors attityder mot barn. Den var och är fortfarande avgörande för att alla världens barn ska erkännas som egna individer med egna rättigheter. Även om man har försökt att utforma barnets rättigheter så omfattande som möjligt i barnkonventionen så betyder det inte att den inte kan förändras. Nya problem och förändrade omständigheter kräver att barnkonventionen uppdateras och omvärderas. Det gjordes till exempel i maj när två tilläggsprotokoll antogs: ett om barn i väpnade konflikter och ett om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi.


Ladda ner ppt "Mänskliga rättigheter"

Liknande presentationer


Google-annonser