Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om mänskliga rättigheter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om mänskliga rättigheter"— Presentationens avskrift:

1 Om mänskliga rättigheter

2 Den allmänna förklaringen - ett levande dokument
centrala universella värderingar: icke-diskriminering, jämlikhet, rättvisa, universalitet fortsatt relevans, pågående kamp

3 De historiska milstolparna
1700-talets deklarationer: Amerikanska oavhängighetsförklaringen Franska deklarationen om mänskliga och medborgerliga rättigheter Revolutionerna de gav upphov till: Amerikanska revolutionen Franska revolutionen Påföljande revolutioner och uppror under 1800-talet och 1900-talet baserade på samma grundidéer

4 Amerikanska oavhängighetsförklaringen 1776
Individens odelbara och okränkbara rättigheter; rätten till liv, frihet och att sträva efter lycka En nation: ”Dessa enade kolonier är och bör vara fria och självständiga stater!” Amerikanska revolutionen

5 Franska deklarationen om mänskliga och medborgerliga rättigheterna 1789
Individens odelbara och oförytterliga rättigheter Rätten till frihet, egendom, säkerhet, och rätten att göra motstånd mot förtryck Yttrandefrihet Franska revolutionen

6 Sammanfattningsvis 1700-talets deklarationer hävdade människans rätt till sitt liv, sin frihet och sin egendom och rätten att göra motstånd mot förtryck. skriftliga dokument regeringens makt var inte längre oinskränkt nationell angelägenhet

7 1800-talets revolutioner Aktivism för mänskliga rättigheter förblev ett område för politiska och religiösa grupper och övertygelser. Deras anspråk var främst politiska INTE humanitära.

8 Indien driver ut den brittiska kolonialmakten
1900-talets uppror Indien driver ut den brittiska kolonialmakten Kampen för kvinnlig rösträtt

9 Rättegångar prövar krigsförbrytelser
Markerade slutet av andra världskriget Nürnberg och Tokyo Brott mot mänskligheten Behov av internationella regler för mänskliga rättigheter

10 FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna
Inrättades 1946 Första ordföranden: Eleanor Roosevelt Första uppdrag: ett förslag till den allmänna förklaringen Ersattes av MR-rådet 2006

11 Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna
1948 antar FN:s generalförsamling den allmänna förklaringen de odelbara och universella rättigheterna är grunden till frihet, rättvisa och fred i världen 30 artiklar; översatt till 360 språk

12 Olika rättigheter Artikel 1: alla är födda fria och lika i värde
Artikel 2: icke-diskriminering Artikel 3: rätt till liv och frihet Artikel 4: slaveri Artikel 5: tortyr Artikel 6 – 12: likhet inför lagen Artikel 13 och 14: rätten att förflytta sig och söka asyl. Artikel 15: rätten till nationalitet Artikel 16: rätt att gifta sig med vem man vill Artikel 17 – 20: personliga friheter Artikel 21: demokratiska rättigheter Artikel 22 – 25 och 27: ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter Artikel 26: rätten till utbildning

13 Vad är en mänsklig rättighet?
mänskliga rättigheter gäller för alla och envar och de är universella ingen gradering – alla är viktiga, ömsesidigt samverkande och delar av samma helhet internationella regler mellan stater som utvecklats framförallt efter andra världskriget reglerar statens skyldigheter och individens rättigheter

14 Deklarationens framsteg
Mänskliga rättigheter fick ett språk, uttryckt i 30 artiklar. Mänskliga rättigheter blev en internationell, universell, standard. Källa av inspiration. Utgångspunkt för folkrättens utveckling.

15 Kärnkonventionerna Medborgerliga och politiska rättigheter (1966)
Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (1966) Avskaffande av rasism och etnisk diskriminering (1969) Avskaffande av diskriminering av kvinnor (1979) Avskaffande av tortyr (1984) Barnets rättigheter (1989) Migrantarbetares rättigheter (1990) Skydd mot påtvingade försvinnanden (2006) Funktionsnedsatta personers rättigheter (2006)

16 FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter
Wienkonferensen 1993 Samordning av FN:s MR-verksamhet MR-kontoret, Palais Wilson, Genève Navi Pillay 2008- Vid Wienkonferensens möte 1993 inrättades även en särskild högkommissarie för mänskliga rättigheter med ett eget kontor, MR-kontoret. Kontoret har ett koordinerande ansvar för FN:s arbete med mänskliga rättigheter. Till högkommissariens arbetsuppgifter hör att Främja rätten till utveckling (studier extrem fattigdom, urbefolkningar, minoriteter, strategiska initiativ för jämställdhet) Tekniskt bistånd (nationella institutioner för MR, landkontor) Sekretariat för kommittéer, rådet, arbetsgrupper, specialrapportörer 80-tal anställda på kontoret

17 Svenska FN-förbundets arbete med mänskliga rättigheter
Samordning av nätverket för mänskliga rättigheter Parallellrapportering Politisk påverkansarbete, media Föreläsningar, seminarier, utbildningar MR dagarna, Bokmässan, 10 december Aktivitetspaket

18 Flaggor utanför FN-byggnaden i Genève.


Ladda ner ppt "Om mänskliga rättigheter"

Liknande presentationer


Google-annonser