Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enskild uppgift: 1. Vad är mänskliga rättigheter för något?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enskild uppgift: 1. Vad är mänskliga rättigheter för något?"— Presentationens avskrift:

1 Enskild uppgift: 1. Vad är mänskliga rättigheter för något?
Besvara följande frågor på pappret du fått: Tid till detta: max 5 min 1. Vad är mänskliga rättigheter för något? 2. Vad har du rätt till? 3. Har du någonsin sett/hört att en mänsklig rättighet kränkts? (ge exempel)

2 1. Vad är mänskliga rättigheter för något?
Gruppuppgift: I grupp ska ni berätta vad ni svarat på frågorna. I gruppen ska ni enas om ett svar på varje fråga. TID: max 5 min Gruppen utser en sekreterare som antecknar kort vad ni i gruppen svarar på frågorna: 1. Vad är mänskliga rättigheter för något? 2. Vad har du rätt till? 3. Har du någonsin sett/hört att en mänsklig rättighet kränkts? (ge exempel)

3 Vad är mänskliga rättigheter för något?
”De grundläggande rättigheter och friheter som alla människor är berättigade till.” Brukar sammanfattas som rätten till: Liv och frihet Tanke- & yttrandefrihet Jämlikhet inför lagen

4 Varför mänskliga rättigheter?
Under WW2 dog 50 till 90 miljoner människor FN bildades med uppdrag att främja fred och undvika handlingar som skett i kriget Hur kan fred uppstå om inte alla har grundläggande rättigheter? FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter 1948 30 artiklar (rättigheter) Finns ofta inskrivna i olika länders lagar (demokratier) Papperstiger?

5 FILM: Vad är mänskliga rättigheter för något?

6 Hur är läget med MR? Slaveri förr:
Slaveriet från Triangelhandeln mellan Europa, Afrika & Amerika Totalt beräknas ca. 11 miljoner slavar skickats från Afrika till Amerika. 15% av dessa dog under transporten.

7 Hur är läget med MR? Slaveri idag:
13 miljoner människor är slavar idag 50% av dem är barn Vanligt med barn som hushållsslavar 30 miljoner kan räknas som slavar då de lever under slavliknade förhållande: Tvångsäktenskap Sexuell trafficking Tvångsarbete 1500 i Sverige

8 En demokratisk värld?

9 Hur är läget med MR? Ett land nära oss:
Ett land nära oss – Amnesty International övervakar och sammanställer rapporter om MR. Landet har vid flera tillfälle avvisat asylsökande och tvingat tillbaka dem till sina hemländer där de riskerar förföljelse. 2001 lämnade landet ut två personer som sökt skydd i landet till CIA som flög dem till ett annat land där de torterades och en fick en orättvis rättegångsdom på 9 år i fängelse. Islamiska och judiska församlingar usätts ofta för skadegörelse och hot i landet. Polisen i landet har fört brottsregister på bla barn baserat på att de tillhör en minoritet. Politiker i landets palrament har vid flera tillfällen uttalat sig islamafobiskt och antisemitiskt.

10 Varför ska vi lära oss om MR?
LGR 11: Utveckla förmågan att: Reflektera över mänskliga rättigheter Söka information om mänskliga rättigheter & värdera relevans och trovärdighet Uttrycka och värdera olika ståndpunkter gällande mänskliga rättigheter samt argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. Individuellt Hur ska du veta vad du har rätt till om du inte får reda på det? Samhällsmässigt: Vad är lösningen på de brott som sker mot de mänskliga rättigheterna  INFORMATION Uppmärksamma = förhindra ”Det börjar i det lilla…”

11 Hur kommer vi arbeta? V.11-13 = 6 lektioner Värderingsövningar
Grupparbete om kräkningar av mänskliga rättigheter i världen (PPT) Prov (utifrån PPT)

12 Vad ska du kunna? Kunskapskrav för E:
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.

13


Ladda ner ppt "Enskild uppgift: 1. Vad är mänskliga rättigheter för något?"

Liknande presentationer


Google-annonser