Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att tydliggöra de långsiktiga målen i Lgr -11 och kunskapskravens fem övergripande förmågor för elever, föräldrar och pedagoger. THE BIG FIVE.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att tydliggöra de långsiktiga målen i Lgr -11 och kunskapskravens fem övergripande förmågor för elever, föräldrar och pedagoger. THE BIG FIVE."— Presentationens avskrift:

1 Att tydliggöra de långsiktiga målen i Lgr -11 och kunskapskravens fem övergripande förmågor för elever, föräldrar och pedagoger. THE BIG FIVE

2 The big five och förmågorna
Bakgrund Göran Svanelids artikel THE BIG FIVE. Göran Svanelids artikel i Pedagogiska magasinet om de fem viktigaste övergripande förmågorna i Lgr-11. The big five enligt Göran Svanelid. Man kan dra kopplingar till savannens fem stora djur; elefanten, noshörningen, lejonet, leoparden och buffeln. De fem kan användas för att skapa tydlighet för eleverna, och bör alltid användas med insikten om att de alltid måste tolkas utifrån läroplanen.

3 Kvällarna på savannen Elefanten levde på savannen i Afrika tillsammans med sina vänner noshörningen, buffeln, leoparden och lejonet. Varje kväll när solen gått ner samlades de vid vattenhålet för att lyssna till elefantens berättelser och dela med sig av vad de varit med om under dagen.

4 Elefant – kommunikativ förmåga
Det var ofta elefanten som ledde samtalen och han diskuterade och argumenterade med sina vänner i timmar. Elefant – kommunikativ förmåga

5 Noshörning - Begreppslig förmåga
Ibland hände det att de fem vännerna inte förstod varandra riktigt. De tillhörde olika arter och hade olika språk. De använde ord som de andra inte alltid förstod. Då var det noshörningen som hjälpte dem att förstå varandra. Han var äldst och mycket klok och hade genom åren lärt sig flera olika språk och många svåra ord som han kunde förklara för sina vänner. Noshörning - Begreppslig förmåga

6 De fem vännerna lärde sig mycket av varandra under kvällarna på savannen. Lejonet och leoparden, som båda var rovdjur, diskuterade olika sätt att jaga med varandra.

7 Buffel- Metakognitiv förmåga
Buffeln prövade nya jaktsätt och prövade sen igen om hon inte tyckte att det gick bra. Hon diskuterade med leoparden hur det gått och funderade mycket på vilken metod som var mest effektiv. Buffel- Metakognitiv förmåga

8 Lejonet i sin tur jämförde olika metoder och kunde se likheter och skillnader, fördelar och nackdelar med dem. Leoparden kom ofta med förslag på lösningar när de stötte på problem. Lejon – analys förmåga

9 Elefanten, noshörningen och buffeln deltog inte i jaktdiskussionerna eftersom de alla var växtätare. De pratade istället om var man kunde hitta goda växter och jämförde smaker på olika sorters gräs.

10 Leopard – förmåga att hantera information
Leoparden som var mycket noggrann lyssnade intresserat på sina vänner som hade så mycket kunskap om växter. Buffeln samlade in informationen och sorterade det han fick veta efter smak, utseende och växtplats. Han var noga med att skilja på fakta och sina egna och vännernas åsikter. All kunskap han fick samlade han in för att kunna berätta vidare för sina barn och barnbarn. Leopard – förmåga att hantera information

11 Kommunikativ – begrepp – metakognitiv – analys – hantera information
Så här fortsatte kvällarna vid vattenhålet på savannen. Vad jag vet träffas de fem vännerna där fortfarande och kanske kommer även deras barn att göra det i framtiden. Kommunikativ – begrepp – metakognitiv – analys – hantera information

12 Kommunikativ förmåga ELEVEN
Samtala, resonera och diskutera med varandra. Berätta varför man tycker som man tycker eller gör som man gör. Redovisa och presentera sitt arbete för andra. Våga säga vad man tycker och stå för vad man tycker. Kunna berätta vad man tycker så att andra förstår. Kunna och våga berätta hur det kommer sig att man tycker som man gör. Kunna och våga diskutera för det man tror på när andra berättar om varför de tror på något annat. Samtala Resonera Diskutera Formulera Presentera Redovisa Motivera. Redogöra Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument.

13 Begreppslig förmåga ELEVEN Förstå vad begrepp och ord betyder.
Förstå hur begrepp och ord hör ihop. Kunna använda ord och begrepp i olika tillfällen. Kunna använda ord och begrepp på nya sätt. Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika sammanhang. Använda begreppen i nya sammanhang.

14 Välja mellan olika strategier.
Metakognitiv förmåga ELEVEN Fundera över vad som menas med vad som sägs, skrivs och görs. Fundera över om informationen är viktig eller inte. Visa att man kan ta goda beslut. Visa att man lägger märke till saker som händer och sker omkring oss och att man funderar över dem. Lösa problem på ett bra sätt utifrån vilken situation man är i när och med tanke på vad man vill ska hända. Fundera över vad som är möjligt eller inte i olika situationer. Välja det bästa sättet att göra något på för att få bästa resultat. Våga testa sig fram. Våga ändra sig om det visar sig att en sak är fel. Tolka Värdera Reflektera Ha omdömen om. Avgöra rimligheten. Pröva och ompröva. Välja mellan olika strategier. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang.

15 Analys förmåga ELEVEN Beskriver varför det blev så och hur det påverkar framtiden. Kommer på lösningar på problem. Kan förklara och visa hur saker hör ihop. Kan se på saker på olika sätt och förstå varför man kan förstå saker olika. Jämför saker, hur de är lika och olika varandra. Ser att det finns både dåliga och bra sätt med allt. Kan jämföra de bra och dåliga sätten för att välja det bästa sättet. Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar

16 Förmåga att hantera information
ELEVEN Kunna söka efter och samla ihop information man vill ha. Kunna sortera information man hittat på ett bra sätt. Veta skillnaden mellan fakta och åsikter. Fundera över om informationen man hittat är rätt och riktig för att veta om man kan använda den. Söka Samla Strukturera/sortera Kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet.

17 Länkar –läs mer Kvällarna på savannen

18 Källförteckning Göran Svanelids artikel lägg krutet på THE BIG FIVE.
Facebook gruppen The Big Five har jag inspirerats av och hittat: Sagan Kvällarna på savannen av Camilla Allequist – Svärtingehus skola, Norrköping. Text från skyltar av Ulrika Eriksson, Åsarna. Affischen THE BIG FIVE har godkänts att sprida vidare. Foton och bilder hämtade från clipart.

19 Jag som gjort denna Powerpoint heter Elin Hemmingsson och jobbar som 1-7 lärare på Östbergsskolan i Östersund. Denna Powerpoint av Elin Hemmingsson är licensierad under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported-licens.


Ladda ner ppt "Att tydliggöra de långsiktiga målen i Lgr -11 och kunskapskravens fem övergripande förmågor för elever, föräldrar och pedagoger. THE BIG FIVE."

Liknande presentationer


Google-annonser