Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utveckling av Kapellbacken 2013/2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utveckling av Kapellbacken 2013/2014"— Presentationens avskrift:

1 Utveckling av Kapellbacken 2013/2014
- ett ämnesövergripande arbetsområde för grundskola + gymnasieskola

2 Syfte Att visa på hur man praktiskt kan arbeta ämnesövergripande med förmågorna i läroplanerna Att ha en verklig mottagare av elevernas arbeten Att utveckla de entreprenöriella förmågorna i Lgr 11 och Gy 2011 Att i samråd med tekniska förvaltningen utveckla området kring kapellbacken Utveckla samarbetet mellan skola - näringsliv

3 Hur går vi tillväga? En tävling för F-5 och en tävling för gymnasiet Vad bedöms i arbetet Det pedagogiska (planering, undervisning och bedömning) - den pedagogiska planeringen - tydligheten i det som ska bedömas hos eleverna - idé, skiss och skalenlig modell - dokumentationen från arbetet

4 Hur går vi tillväga? Modellen och praktisk genomförbarhet( bedöms av tekniska och näringslivet ) - Modellens uppbyggnad - Kostnadsberäkningar - Praktisk genomförbarhet

5 Tidsplan Okt-dec Brainstorm och idéer Jan-Feb Skisser och ritningar
Mar-maj Modeller skapas Projektet färdigt maj 2012 Tekniska söker investeringsbudget för att utveckla området under 2013 och 2014

6 Slutredovisning Alla projekt får en monter i Medborgarhuset
I varje monter ställer vi ut modellen och elever får berätta hur de tänker och hur de arbetat Gärna en dator med en presentation rullande från arbetsprocessen En jury bedömer modellerna och bestämmer vinnare Vinnarmodellen kommer att genomföras i praktiken på Kapellbacken

7 Lite övriga idéer Koppla en intresserad handledare till varje skola, gärna näringslivsrepresentant Projektet får en fiktiv maxbudget för genomförandet

8 Vilka förmågor tränar vi på detta?
Kommunicera i tal och skrift (Sv, Eng och språk) Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap ( Bd ) Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda metoder och strategier ( Ma ) Använda kunskaper i biologi för att granska, söka information och ta ställning till frågor om hållbar utveckling ( Bi )

9 Vilka förmågor tränar vi på detta?
Använda kunskaper i fysik för att söka information, granska och ta ställning till frågor som rör teknik, miljö och samhälle ( Fy ) Göra geografiska analyser om omvärlden och värdera resultat med hjälp av kartor och andra geografiska källor ( Ge ) Reflektera över hur individer och samhällen formas förändras och samverkar ( Sh ) Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv ( Sh )

10 Vilka förmågor tränar vi i detta?
Söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet ( Sh, Sv ) Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker ( Sl ) Identifiera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion ( Te ) Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar (Te)

11 Vad vinner vi på detta arbetssätt?
Eleverna får se att kunskaper de får/lär sig i skolan har betydelse i samhället och för deras framtida liv Motivation, lust och engagemang hos eleverna Framtidstro hos ungdomarna i Ånge, vi kan påverka vår livssituation Utveckla skolornas undervisning till att bli mer verklighetsnära och meningsfull Tillämpning av kunskaper i verkliga situationer Utvecklat samarbete mellan lärare i olika ämnen


Ladda ner ppt "Utveckling av Kapellbacken 2013/2014"

Liknande presentationer


Google-annonser