Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VART SKA VI…?.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VART SKA VI…?."— Presentationens avskrift:

1 VART SKA VI…?

2 PEDAGOGIK UNDERVISNINGS- INNEHÅLL TEKNIK

3 Lpfö Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas i såväl skapande processer som i tillämpning. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Förskolans läroplan s 6, 7 och 10

4 Fritidshemmet Enligt skollagen ska fritidshemmet stimulera elevers utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid. Fritidshemmet har en viktig uppgift att främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Fritidshemmet kompletterar skolan innehållsmässigt genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Tillsammans bör skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande. Fritidshemmet ska tillämpa del 1 och 2 av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet från 2011. Skolverket

5 Lgr 11 LÄRA SKAPA KUNSKAPS- SÖKA KOMMUNICERA

6 När vi använder tekniken KAN vi nå:
ett omdefinierat lärande entreprenöriellt lärande inkludering en högre måluppfyllelse

7 Skapa, lära och kommunicera
Kollegialt lärande Omvärlds-bevakning Skapa, lära och kommunicera Entreprenöriellt Inkludering

8 Varför sociala medier…?
Facebook Twitter Skaffa fb-inloggning Gå med i fb-gruppen ”iPads i skola och förskola” och ”Kollegor Hästhagenskolan”… Gilla ”IKT i Lerum” och ”Center för skolutveckling” Skaffa Twitter-konto. Twitterskola Förslag på intressanta twittrare att följa @bedomningforlarande @fritidspedagog @Skolverket @itiskolan @edudemic @Skollyftet @pedagogmalmo @pedagogsthlm FÖLJA VARANDRA!

9

10 Entreprenöriellt lärande
IKT-plan Digitala lärresurser Öka användandet av dem, lära sig fler och använda sig av dem i sin undervisning. Omdefinierat lärande Ha kännedom om SAMR-modellen eller TPACK och tänka in modellerna i sin planering och därmed i sin undervisning. Entreprenöriellt lärande Katalysera de entreprenöriella kompetenser som stärks i arbetet med IKT. Inkludering Ge alla elever lika möjlighet till lärande utifrån behov m h a digitala lärresurser.

11 IKT-plan Omvärldsbevakning
Alla ska följa skolutveckling via internet! T ex bloggen IKT Lerum, facebookgrupper, Twitter mm. Kollegialt lärande Genom sociala medier och varandra. Delge varandra flippar och floppar på arbetsmöten ”Teach meet”.

12 NU KÖR VI…!!!

13 SKAPA KLASSBLOGG www.wordpress.com
Get started Välj svenska om du vill! Fyll i formuläret Ev. behöver du gå in på din mail och verifiera bloggen för att starta upp den annars börjar du formge din blogg med rubriker och bild. Lugn, jag hjälper dig om du kör fast! 


Ladda ner ppt "VART SKA VI…?."

Liknande presentationer


Google-annonser