Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det handlar också om hur människor ska vara mot varandra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det handlar också om hur människor ska vara mot varandra."— Presentationens avskrift:

1 Det handlar också om hur människor ska vara mot varandra.
Politiska ideologier Politiska idéer om hur samhället ska organiseras och styras eller inte styras. Det handlar också om hur människor ska vara mot varandra. Ideologier har en människosyn och en syn på hur det goda samhället ser ut.

2 Liberalism Liberalismen börjar med naturrättens (naturrätt) idéer om mänskliga rättigheter. Sedan bygger upplysningen vidare på detta. Man brukar säga att den står mellan konservatism och socialism. Liberalismen bygger på den enskilde individens frihet och rättigheter. Liberalismen vill ha stor maktdelning och fria domstolar. Liberalismen vill begränsa statens makt och stärka det fria samhällslivet.

3 Liberalism Liberalismen tar fart efter franska revolutionen. Det är en naturlig följa av ett envälde med stark kung. Varför? Liberalismens grundtankar är: Politiska fri- och rättigheter. Det representativa styrelseskicket. Ekonomisk frihet. Fritt näringsliv utan att staten lägger sig i. Privat ägande. Att politisk frihet kräver ekonomisk frihet

4 Liberalism Ordet liberalism kommer från det franska ordet liber som betyder fri.

5 Konservatism Ordet konservatism kommer från latinets conservatius som betyder bevarande och vidmakthålla. Konservatismen växer fram i slutet på 1700-talet. Varför? Det är en reaktion på franska revolutionen som var mycket blodig och skräckväldet som följde. Huvudidén blev att ett land inte ska förändras med revolution. Det som är bra i samhället ska bevaras och vidarutvecklas.

6 Konservatismens huvudtankar
Varje gång ett land ska förändras måste man ta hänsyn till landets förflutna och traditioner. Man måste förändra ett land försiktigt. Den politiska utvecklingen är viktigare än den ekonomiska sociala. Staten ska vara stark så att den kan hålla ordning på olika grupper. Kampen mellan grupperna ska fungera som en tävling så landet kan växa. Klasskillnader ska alltså finnas.

7 Konservatismens huvudtankar
Alla ska sträva mot statens bästa och kämpa för landet. Man måste förändra allt långsamt – utvecklingen kan inte påskyndas.

8 Socialism Ordet socialism kommer från latinska ordet socius som betyder kamrat och socialis som betyder kamratlig. Socialismen uppstår på 1800-talet. Socialismen delas tidigt i två läger: en grupp som vill förändra fredligt och grupp som vill förändra genom revolution. Det finns alltså mycket olika typer av socialism

9 Den marxistiska socialismen
Grundas av Friedrich Engels och Karl Marx – de brukar även kallas för pappor till socialismen idéer. Grundtankarna för den marxistiska socialismen: Kommunismen företräder småfolket – de fattiga. Om privat egendom görs statlig försvinner social och ekonomiska orättvisor. Familjen ska försvinna – barnuppfostran ska vara samhällets uppgift. Det kapitalistiska samhällssystemet och nationerna ska försvinna. Revolutionen ska ta bort religionerna och de borgerliga idéerna. Kapitalismen kan bara avskaffas genom revolution.


Ladda ner ppt "Det handlar också om hur människor ska vara mot varandra."

Liknande presentationer


Google-annonser