Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Politiska ideologier Socialism Ekologism.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Politiska ideologier Socialism Ekologism."— Presentationens avskrift:

1 Politiska ideologier Socialism Ekologism

2 Socialism Latinskt ord ”socius” som betyder kamrat.
Växte fram genom industriella revolutionens genombrott. Representerar den fattiga underklassen i samhället. ”Klasskampen” ett centralt tema.

3 Socialismens kärna Bygger på en analys där samhället består av klasser. Rikedomen mellan klasserna är ojämn. Överklassen äger pengar och maskiner (tillgång tillproduktion). Underklassen äger endast arbetskraften. Detta gör enligt socialismen att arbetarklassen (proletariatet) tjänar pengar år överklassen (kapitalet). Detta skapar konflikter och den konflikten skall tas till vara på så att samhällets rikedomar och vinster tillfaller alla. Målet (utopi) är det klasslösa samhället.

4 Socialism och kommunism
Socialismen bygger på att konflikter mellan klasserna utmynnar i en revolution. Under 1800-talet delas socialismen i en reformdel och en revolutions del. De revolutionära kallas kommunister och reformisterna kallas socialister. Man har samma analys och samma mål men det är vägen dit som skiljer dem åt.

5

6 Karl Marx (1818-1883) Den störste socialistiske tänkaren.
Skrev tillsammans med Friedrich Engels ”det kommunistiska manifestet” (1848). "Må de härskande klasserna darra för en kommunistisk revolution. Proletärerna har i den ingenting annat att förlora än sina bojor. Men de har en värld att vinna."

7 Marx

8 Socialismen idag Idag finns socialismen i länder över hela världen.
Både i kommunistiska diktaturer och i socialdemokratiska demokratier. Än så länge har ingen av de båda metoderna gett ett helt klasslöst samhället.

9 Ekologism Har uppstått efter att industrialiseringens miljöförstöring blivit känd. Ekologismen kommer från ekologi som handlar om alla levande varelser samspel med varandra och sin miljö. Miljörörelsen har växt sig stark i framförallt industriländer som redan har ekonomisk tillväxt. Många fattiga länder menar att de inte har råd att tänka på miljön.

10 Ekologismens historia
Fick genomslag framförallt på 1980-talet då miljörörelsen började att växa i västvärlden. Den vill visa på att våra vanor att konsumera och föräta oss på jordens resurser inte är hållbara i längden. Många rörelser bildade politiska partier för att lyfta fram miljöfrågan på dagordningen. De senaste åren har världen blivit mer och mer överens om att vi människor faktiskt har påverkat jorden och miljön negativt.

11 Ekologismens kärna Enligt ekologismen måste vi hushålla på resurser till framtida generationer. Ekonomiska intressen får inte gå före miljöfrågorna. Det finns ett kretsloppstänkande där allt vi gör och alla beslut vi tar får konsekvenser för andra och för miljön. Detta innebär ett ansvar!

12 Ekologismen idag Idag är ekologismen högaktuell och behandlas på den politiska arenan. Är en del av människans vardag på grund av klimathotet (temperaturen har stigit hastigt) och växthuseffekten

13 WWF

14


Ladda ner ppt "Politiska ideologier Socialism Ekologism."

Liknande presentationer


Google-annonser