Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Liberalism Konservatism

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Liberalism Konservatism"— Presentationens avskrift:

1 Liberalism Konservatism
Politiska ideologier Liberalism Konservatism

2 Vad är en politisk ideologi?
Ideologi= läran eller vetenskapen om (politiska) idéerna= idélära En samling principer för hur politik skall bedrivas i förhållande till den existerande verkligheten eller rättare, i förhållande till hur ideologin uppfattar och beskriver verkligheten. Hur världen ser ut och borde se ut samt politiskt handlande. En ideologi innehåller analys, utopi och strategi. Analys- hur och varför samhället är organiserat som det är Utopi- Beskrivning av det perfekta samhället. Strategi- plan eller politiskt program för hur man tänker nå utopi. En politisk ideologi uttalar sig om varje aspekt av samhällets organisation samt hur politiken bör bedrivas.

3 Liberalism (Liber, fri)
Förespråkare, John Locke (liberalismens fader), Adam Smith, Thomas Jefferson m.m. Grundades i England på 1600-talet(begreppet liberalism användes inte förrän på 1800-talet). Fokuserar på tanken om individens rättigheter och marknadens frihet.

4 Liberalism under 1600-talet
Växte fram genom att folk kände sig förtryckta. Kamp mot kyrkans försök att kontrollera människans tänkande (religionsförtryck). ”leva fredligt trots olika uppfattningar”. Kamp mot den ekonomiska utsugningen (kungens monopol, skatter och tullar). Locke 1690, ”Two Treatises of Government”. Människans behov och hur politiken bör se ut. Sträva efter lycka, använda sitt förnuft och ta beslut för att må så bra som möjligt. Rätt till ”liv, frihet och egendom”. Ingen har rätt att använda våld eller tvång (gäller även staten). Lockes idéer användes under ”The Glorious Revolution” 1688 som begränsade kungamakten och liberaliserade England.

5 John Locke

6 Liberalism under 1700-talet
Lockes tankar gav upphov till den amerikanska revolutionen. Bidrog till en begränsning i statsmaktens roll i Amerika. Tankar kring avskaffandet av slaveriet växte fram (Jefferson). Jefferson, självständighetsdeklarationen som bl.a. förespråkar människans lika rättigheter. Liberala tankar gav även upphov till den franska revolutionen i början där Locke och amerikanerna inspirerade (Frihet, jämlikhet, broderskap).

7 Liberalism under 1800-talet
”Liberalismens århundrade”. Begreppet liberalism började användas. Kallas liberalismens århundrade genom att liberala tankar ”slog igenom”. 1800-talet- Europa, a) befriade från förtryck (religion) och missär b) slaveriet hade upphört c) större frihet för individen d) mindre statlig inblandning i ekonomin e) öppna gränser f) ökad yttrandefrihet.

8 Konservatism- bevara Strävar efter bevarande och långsam samhällsförändring (om det ska ske en förändring ska den vara till det bättre). Det som varit hållbart och meningsfullt är värt att bevara. Uppstod som en motreaktion till franska revolutionen då konservativa menade att folket hade satt sig över den naturliga ordningen som stred mot gud och naturens lagar. Kritik mot upplysningen (1800). Ville värna om kyrkan och religionens roll. Betonar fasthållande vid traditioner. Familjen som en grund för uppfostran. Välfärdsstaten är en konservativ uppfinning som växte fram i samband med industrialiseringen, Otto von Bismarck.

9 Edmund Burke Konservatismens fader. Lade grunden för konservatismen.
”Reflektioner om den franska revolutionen” (1790). Förändringar måste ta hänsyn till landets förflutna och traditioner. Förändringar måste ske försiktigt. Staten ska vara stark så att kampen mellan olika grupper i samhället kan betraktas som en tävling som bidrar till en växande välstånd. Staten kan endast bli en god och harmonisk stat om en grupp människor ser till dess bästa. Man kan inte påskynda utvecklingen i samhället.

10 Burke


Ladda ner ppt "Liberalism Konservatism"

Liknande presentationer


Google-annonser