Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför ska vi läsa om franska revolutionen?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför ska vi läsa om franska revolutionen?"— Presentationens avskrift:

1 Franska revolutionen 1789-1794

2 Varför ska vi läsa om franska revolutionen?
Det är starten för vår tids demokrati! Lika värde och jämställdhet föddes genom franska revolutionen. Läroplanen poängterar att ni ska lära er vad demokrati innebär. Franska revolutionen är det första upproret mot det gamla samhället och är därför en viktig del av mänsklighetens historia. Mycket av det som orsakade franska revolutionen är aktuellt än idag, t ex orättvisor, svält och diktatur.

3 Frankrike före revolutionen
Ståndssamhället Bönderna 80 ½ av befolkningen var bönder. De var fattiga och utan makt. Betalade avgifter och arrende till adeln. Gav tiondet till kyrkan. Betalade skatt till kungen.

4 Prästerna Hade stor makt eftersom alla var troende. Sa att det var gud som hade bestämt att adeln skulle härska över bönderna. Betalade ingen skatt. Fick tiondet av bönderna Kyrkan skötte alla skolor

5 Adeln Ägde mycket mark. Betalade ingen skatt. Fick arrende och avgifter från bönderna. Ledde armén i krig. Bara adelsmän fick jobba inom kyrkan och staten.

6 Ståndsriksdagen Riksdagen var indelad i de tre stånde. Varje stånd hade en röst. Prästerna och adeln samarbetade för att skydda sina privilegier. Bönderna som utgjorde 98 ½ av befolkningen hade alltså ingen makt!

7 Nya idéer! Upplysningen 1700-talet Voltaire
Så kallade upplysnings-filosofer kritiserade kungen och adelns privilegier. Voltaire Förlöjligade kyrkan och adeln i pjäser och skrifter, t ex Candide!

8 Rousseau Alla skulle vara jämlika och fria. Orättvisorna i franskrike måste avskaffas. Alla medborgare skulle få vara med och bestämma. Folket hade rätt att avsätta en dålig kung.

9 Landet ska ha rättvisa domstolar som inte styrs av politiker.
Montesquieu Kungen skulle inte bestämma allt utan makten skulle delas med en riksdag. Landet ska ha rättvisa domstolar som inte styrs av politiker. Hans tankar finns i USA:s konstitution. O say, does that star-spangled banner yet wave O’er the land of the free and the home of the brave?

10 Orsakerna till franska revolutionen
Ett orättvist och föråldrat ståndssamhälle. Upplysningsfilosofernas kritik. Dyra krig, inflation och missväxt. En obeslutsam och svag kung. Industriella revolutionen började göra hantverkare och handelsmän rika men också medvetna om att de saknade makt,


Ladda ner ppt "Varför ska vi läsa om franska revolutionen?"

Liknande presentationer


Google-annonser