Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Totalitära makthavare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Totalitära makthavare"— Presentationens avskrift:

1 Totalitära makthavare
Furstestaten Totalitära makthavare

2 Europa 1500-talet

3 Europa 1700-talet

4 Ändrade maktstrukturer
Under medeltiden påverkade kyrkan ALLT, men detta ändrades genom: Ny vetenskap Boktryckarkonst Reformation Brist på arméer Ändrade maktstrukturer

5 Furstarna tog över makten
Furste är samlingsnamnet på staternas härskare: Prins Kejsare Kung Drottning Furste Kurfurste – med rösträtt vid val av kejsare och påvar Furstarna tog över makten

6 Machiavellis ”Fursten”
” Vad jag nu sagt bör man sålunda förstå: fursten och särskild den nyblivne fursten kan inte iaktta ett sådant handlingssätt, som man vanligen kallar gott: Vill han upp- rätthålla sin stat, tvingas han ofta handla mot tro, barmhärtighet, mänsklighet, gudsfruktan

7 Totalitär furste Vad innebär totalitär makt? Envåldshärskare
En person styr allt Diktatur Detta nås av: Legitimitet-accepterande Auktoritet Monopol på våld Totalitär furste

8 Furstens uppdrag: Upprätthålla lag och ordning.
Skydda staten och dess medborgare mot hot. Öka statens tillgångar.

9 Genom att få folkets förtroende och dela deras ideologi fick furstarna legitimitet.

10 Legitimerade av folket kunde furstarna bygga upp stående arméer ock flotta. Finansierade av skatter

11 Furstarnas auktoritet stärktes med symboliskt kapital.

12 Staternas tillgångar ökades genom krig och erövring av andra territorier.

13 För att furstarna skulle kunna hålla sin befolkning i schakt och veta hur mycket skatt som kunde tas bildades administration.

14 Genom centraliserad statsmakt, uppbyggd administration och byråkrati, stående armé och reglerad skatteupptagning, föddes under renässansen den ”moderna staten” vars nästa steg var demokrati. Men det tar vi en annan gång.


Ladda ner ppt "Totalitära makthavare"

Liknande presentationer


Google-annonser