Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Industri och demokrati i sverige

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Industri och demokrati i sverige"— Presentationens avskrift:

1 Industri och demokrati i sverige

2 Från fattigt till rikt På 80 år gick Sverige från ett av de fattigaste till ett av de rikaste länderna i världen Demokratiskt land där alla har rösträtt

3 Sverige i Mitten av 1800-talet
Glesbefolkat Fattigt Ibland dåliga skördar = svält Inga fabriker Nästan inga järnvägar Nästan alla bodde på landet och jobbade inom jordbruket

4 Orsaker till att Sverige blev rikt
Livsmedelsproduktionen ökar, nya åkrar Mer mat behövs för folkmängden ökar Export av livsmedel Pengarna användes till nya maskinen och mer jord Bättre redskap, konstgödsel, växtsorter Små familjejordbruk blev effektiva jordbruksföretag

5

6

7 frihandel Tullavgifter Lagar och regler
Svenska företag fick mer frihet med liberala idéer Under andra hälften av 1800-talet togs tullar bort och lagar ändrades – Sverige fick frihandel

8 Malmö - stockholm 1850 – åtta dagar 1876 – 16 timmar
Järnvägen gjorde också att fabriker kunde läggas långt ifrån hamnarna

9 Järn- och stålindustrin
Järnmalm med mycket fosfor 1860-talet kom uppfinningar som gör att man kan ta bort fosforn Exporten ökar Järn i stället för trä i t ex järnväg, byggnader, redskap

10 Pappers- och massaindustri
Tidningar Kontor Förpackningar Nya uppfinningar gjorde att man kunde göra billigt papper av träd Än idag en stor industri i Sverige

11

12 verkstadsindustri Ericsson, Asea, SKF Konstruktörer, uppfinnare
Tillverkar telefoner, kullager mm Tillverkar och reparerar maskiner och redskap

13 Arbetarnas liv

14

15

16 arbetarrörelsen Dålig lön, usla arbetsförhållanden Fackföreningar
Arbetarna startar eget parti Socialdemokratiska Arbetarpartiet ( socialdemokraterna, sossarna) Fackföreningarna och partiet tillsammans kallas arbetarrörelsen som kämpade för ett jämlikare samhälle Arbetarrörelsen + billigare varor gör att arbetarna får det bättre

17 Jämlikhet = alla människors lika värde
Jämställdhet = rättvisa mellan män och kvinnor

18 utvandringen Emigration = utvandring, alltså flytta från ett land
Svenskarna emigrerade från Sverige till USA Orsaker: missväxt, hungersnöd, gratis land i USA, högre lön och fler jobb i USA över en miljon svenskar till USA Sverige hade 3,5 miljoner invånare 1850

19

20

21 Drömmen om amerika Allt var bättre, större och friare där
I USA fanns det inte kungar, adelsmän eller ”finare folk” eller präster Brist på arbetskraft i Sverige gör att lönerna höjs

22 Sverige blir demokratiskt
Ståndsriksdagen = fyra stånd; adel, präst, borgare, bonde Ingen annan fick vara med och bestämma (kom ihåg att medelklassen växte…) Ståndsriksdagen avskaffas 1865 Fortfarande måste man vara man och rik för att få rösta (ca var tjugonde svensk) Rösträttsfrågan; allmän rösträtt Liberalerna och socialdemokraterna för. Högern (rika bönder och överklassen) mot allmän rösträtt

23 1921 – äntligen allmän rösträtt
Vad gjorde att högern ändrade sig? Revolution i Ryssland Brist på mat även i Sverige Demonstrationer (1918) Kommer soldaterna att lyda de rika?

24 Kvinnans roll förändras
Hemma på gården, sköter hushållet Flyttar till staden Vem sköter hemmet? Arbeten utanför hemmet; fabrik, kontor, skola Utbildning behövs Lägre lön för samma jobb Kvinnorörelsen kämpar för rättvisare lagar Attityder

25 Sverige - Norge 1814 erövrade Sverige Norge av Danmark
Norge ville vara självständigt S sa nej > union Slutet av 1800-talet krav på självstyre Helst inte krig Karlstad 1905 unionen upplöses

26 Brödrafolkens väl


Ladda ner ppt "Industri och demokrati i sverige"

Liknande presentationer


Google-annonser