Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den industriella revolutionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den industriella revolutionen"— Presentationens avskrift:

1 Den industriella revolutionen
Revolution betyder att förändra något ifrån grunden. Kerstin Bjellert, Slottsskolan, Borgholm –

2 Den industriella revolutionen började i Storbritannien
Där fanns mycket kapital samlat från triangelhandel. De som hade pengar, kapitalisterna investerade i nya uppfinningar och idéer. De lät pengar arbeta, på så vis blev de ännu rikare.

3 1764 uppfanns Spinning Jenny av James Hargreaves
Det var en maskin som spann garn. Sedan gjordes en mekanisk vävstol som drevs av vattenkraft. Varför var dessa uppfinningar så viktiga?

4 Andra uppfinningar: Henry Bessemer
Uppfinner metoder att framställa bra stål. Tillgången på bra billigt stål gör att stålindustrin skjuter fart i England. Detta sprider sig sedan till andra järnrika nationer. Exempelvis Belgien, Tyskland, USA och Sverige. Kommer du på fler viktiga uppfinningar? John Ericsson Uppfinner propellern som gör ångbåten mer effektiv. Carl Bentz Uppfinner bensinmotorn. * Henry Ford Uppfinner det löpande bandet, vilket gör att T-Forden kan masstillverkas.

5 Detta var den absolut viktigaste uppfinningen Varför det?
Uppfinnare James Watt En kraftkälla (motor) som med ånga drev olika maskiner. Exempelvis spinnmaskiner, vävstolar, kvarnar, sågverk båtar och lokomotiv. Vilka krafter hade används till detta arbete tidigare?

6 Ångloket var en ångmaskin på hjul
Totalt byggdes det omkring mil järnväg på jorden mellan åren Före 1800-talet hade ingen kunnat färdas fortare än en häst springer. Sverige fick sin första järnväg omkring år Den byggdes i Bergslagen och transporterade malm.

7 Järnvägarna ritade om kartan
Där järnvägen drogs fram växte nya orter upp. Järnvägsstationen blev bygdens centrum istället för kyrkbacken. Järnvägen gav den vanliga människan möjlighet att förflytta sig enklare och snabbare.

8 Fabriksstäder växer fram
Maskinerna samlades i fabriker och människorna måste ta sig dit för att få arbete. Tidigare hade så gott som allt arbete utförts i eller i närheten av hemmet. Nu växte städer fram runt fabrikerna. Det engelska ordet för textil (tyg) är just fabric.

9 I 1800-talets industrier Arbetsdagen kunde vara upp till 16 timmar lång. Där arbetade många kvinnor och barn. Varför?

10 Arbetarrörelsen Under hela 1800-talet och en bit in på 1900-talet kämpade Europas arbetare för bättre arbetsvillkor och rösträtt. Sveriges första fackliga organisationer bildades under 1870-talet.


Ladda ner ppt "Den industriella revolutionen"

Liknande presentationer


Google-annonser