Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Industriella Revolutionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Industriella Revolutionen"— Presentationens avskrift:

1 Industriella Revolutionen
Från vävstol till månfärd

2 Bakgrund till Industriella revolutionen
I Romarrikets kölvatten uppstår splittring och härjningar. Feodalsystemet etableras i Europa. Gods med godsherre som kräver ränta och erbjuder beskydd Livegna bönder fick bruka jorden, lämna den i arv, betala till godsherre, fick beskydd

3 Detta var Guds ordning Godsen var självständiga ekonomiska enheter
Ingen kapitalackumulation Ringa handel Eventuellt överskott gick till lyx och flärd

4 Under medeltiden ändras sakta;
Värderingar Handeln ökar Pengar används mer och mer Städer växer fram Övergång från feodalism till kapitalism

5 Förutsättningar för en industriell värld
En existerande marknad Framväxten av en arbetsstyrka Förändringar inom jordbruket Sker efter 1500-t

6 Enclosure-rörelsen – 1600-t
Den första – i England Sedvanerätten att bruka jorden (allmänningarna) ersattes med privat ägande. Stor efterfrågan på ULL: Godsherren omvandlar åker till betesland = bort med bönderna Ekonomiskt bra – socialt förödande

7 Dock ej riktig industri ännu: Förlagssystemet
Ull

8 Jordbruksrevolutionen 1700-t
Växelbruk, avel, radsåmaskin, gödning, plog Ökning av jordbrukets produktivitet = städer växer fram = färre bönder = ARBETSKRAFTSÖVERFÖRING TILL INDUSTRIN Primogenitursystemet

9 Äganderätten förstärks
Vinst och effektivitet börjar man eftersträva Växande livsmedelsmarknad – all jordbruksmark inhägnad Världen växer – kolonisering – Råvaror: bomull, kaffe, gummi, socker

10 Marknaderna blir större
Efter koloniseringen Makt, sprida civilisation

11 Textilindustrin - genombrottsindustrin
Billigare, indisk bomull konkurrerar med ulltyget. Importtullar införs, egen tillverkning i England gynnas och optimeras. ”Spinning Jenny” – den 1:a mekaniska spinnmaskinen Vävstolar (mekaniska) konkurrerar ut arbetarna

12 Energi: Kolkraft (I England) vattenkraft, ångkraft
Järnframställningen optimeras Järnvägen! Ångloken 1830-t

13 Sociala förhållanden i industrisamhället
Rotlöshet Misär Ohälsa Ofritt passa tider – långa dagar Olyckor Inga sociala skyddsnät Ger: politiska rörelser, frikyrkor, nykterhetsrörelser

14 Industriella revolutionen startar i Storbritannien p g av:
Kapital fanns av handeln och jordbrukets utveckling Sjöfartsnation Stenkol, energi Modernt näringsliv (inga skrån) Textilindustrin först ut Arbetskraftsomflyttning Uppfinningar – Spinning Jenny leder till fler Ångmaskinen Puddlerprocessen gav bra järnproduktion Järnvägen

15 Sverige industrialiseras
6 förutsättningar för industrialisering: Kapital Arbetskraft Naturresurser Samhällsorganisation Utbildning

16 Gott om naturresurser i Sverige
Vattenkraft till energi Skog gav bostäder, fabriker, träkol, papper Järn gav stål och maskiner, verktyg

17 Näringsfrihet 1846 Skråväsendet avskaffas och vem som helst får nu starta ett företag

18 Allmän skolgång 1843 Alla skulle lära sig läsa och skriva i Sverige.
Det tog dock 80 år innan det fungerade fullt ut med sex års folkskola för alla. Ger försprång i utvecklingen i världen (svensk ingenjörskonst mm) Ger möjlighet till demokratiskt deltagande

19 Befolkningen ökar Tack vare fred, vaccin, potatis
Under 1800-talet fick inte alla ärva någon jord längre och hade därför svårt att försörja sig = god tillgång till arbetskraft Många emigrerar dock i slutet av 1800-talet (totalt 1,2 miljoner)

20 Svenskt 1800-t 90% är bönder Statens jord kallas för kronojord
Staten, adeln, kyrkan ägde 50% av jorden Resten självägande bönder För öka produktionen införs ”laga skifte” = delas upp enl lagen Gav: större skördar

21 De jordlösa i Sverige: Backstugesittarna Torparna
De indelta soldaterna Statarna Tjänstehjon Fattighjon

22 Svenska uppfinningar bygger industrin
Alfred Nobel : dynamiten 1860-t Gustav de Laval: Separatorn 1870-t Sven Wingqvist: Kullager SKF mm

23 Miljöförstöring Industrin orsakade tidigt miljöförstöring. Det dröjde till 1940-t innan det kom några regler för vad och hur mycket industrin fick släppa ut i vattnet. Det ansågs vacker och framåtskridande med rykande skorstenar och färgade vattendrag – syns i konsten från 1800-talet


Ladda ner ppt "Industriella Revolutionen"

Liknande presentationer


Google-annonser