Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Befolkningsgeografi För cirka 200 000 år sedan fanns de första människorna av arten Homo sapiens, de levde i Östafrika. Idag lever över 6,5 miljarder människor,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Befolkningsgeografi För cirka 200 000 år sedan fanns de första människorna av arten Homo sapiens, de levde i Östafrika. Idag lever över 6,5 miljarder människor,"— Presentationens avskrift:

1 Befolkningsgeografi För cirka år sedan fanns de första människorna av arten Homo sapiens, de levde i Östafrika. Idag lever över 6,5 miljarder människor, utspridda på jordklotet

2 Befolkningsgeografi Världens befolkningsutveckling har varit ojämn, på grund av en rad orsaker. Ett stort språng togs när människor blev bofasta jordbrukare, för cirka år sedan. Då beräknas befolkningen ha varit 10 miljoner människor.

3 Befolkningsgeografi År 0 hade folkmängden ökat till 250 miljoner, men sjönk sedan till omkring 200 miljoner år 500, för att därefter återigen öka. Digerdöden på 1300-talet ledde på nytt till en befolkningsminskning, främst i Europa.

4 Befolkningsgeografi Omkring 1820 fanns det 1 miljard människor på jorden. Befolkningen hade börjat öka snabbare, främst i Europa och Nordamerika. Denna ökning berodde på den industriella revolutionen, som startade i Storbritannien under 1700-talet.

5 Befolkningsgeografi Tack vare den industriella revolutionen kunde människor försörja sig på andra sätt än tidigare. Den svenske författaren Esaias Tegnér förklarade år 1883 befolkningsökningen i Sverige med ”freden, vaccinet och potäterna”

6 Befolkningsgeografi Detta ledde till en snabb befolkningsutveckling:
Nya vaccin, t.ex. smittkoppsvaccinet Nya sätt att organisera jordbruket Ny odlingsteknik Nya matvanor

7 Befolkningsgeografi

8 Befolkningsgeografi Människor flyttade in till städerna och började arbeta inom industrin. Befolkningsökningen var en viktig orsak till industrialiseringen och urbaniseringen, samtidigt som industrialiseringen i sig ledde till ytterligare befolkningsökning.

9 Befolkningsgeografi På 1930-talet passerade världens befolkning 2 miljarder och 1960 uppgick folkmängden till 3 miljarder. På slutet av 60-talet växte jordens befolkning med cirka 2,1% per år. I denna takt skulle befolkningen fördubblas på cirka 30 år… resultat?

10 Befolkningsgeografi Denna ökning beskrevs som en befolkningsexplosion. Mest ökade befolkningen i stora delar av Asien och Latinamerika. Denna befolkningsexplosion berodde på liknande orsaker som den europeiska folkökningen under 1800-talet.

11 Befolkningsgeografi 1999 passerade jordens befolkning 6 miljarder, men takten i folkökningen har numera minskat. Den årliga ökningen är nu cirka 1% Störst är ökningen just nu i Afrika och Mellanöstern, där ökningen startade först på 1960-talet.

12 Befolkningsgeografi

13 Befolkningsgeografi Trots långsammare ökning växer jordens befolkning med människor per dygn. Det talas inte längre om någon explosionsartad ökning. Prognoserna talar för att jordens befolkning uppgår till 8-11 miljarder år 2100. Forskare tror då att vi kommer att komma in i en fas av befolkningsminskning. Men alla prognoser över så lång tid får anses som mycket osäkra.

14 Befolkningsgeografi


Ladda ner ppt "Befolkningsgeografi För cirka 200 000 år sedan fanns de första människorna av arten Homo sapiens, de levde i Östafrika. Idag lever över 6,5 miljarder människor,"

Liknande presentationer


Google-annonser