Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Industriella revolutionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Industriella revolutionen"— Presentationens avskrift:

1 Industriella revolutionen
Startar i mitten av 1700-talet i Storbritannien

2 Bakgrund En av de viktigaste förutsättningarna för att den industriella revolutionen skulle kunna ske var Jordbruksrevolutionen (1700-talet) med dessa förändringar: skiftet = sammanslagning av många små åkrar till en stor  effektivare jordbruk maskiner i jordbruket = bättre plogar, såningsmaskin  effektivare jordbruk husdjursavel = bättre raser  mer mat växtförädling = framodling av bättre sorters grödor  mer mat gödning = bättre skördar  mer mat växelbruk = att så olika grödor olika år  bättre skördar  mer mat

3 Vad ledde jordbruksrevolutionen till?
Effektivare jordbruk  minskat behov av arbetskraft inom jordbruket  fler flyttade från landet till städerna s.k. urbanisering  många människor som kunde arbeta på fabrikerna som behövde arbetskraft Mer mat  befolkningen ökade Bättre mat  mindre sjukdomar  ökad medellivslängd  befolkningen ökade

4 Förutsättningarna för att en modern industri skulle kunna uppstå i England:
Energi: vatten, vind, arbetskraft och kol Råvaror: ull, kol, malm Kapital (investeringar, pengar): kom från t.ex. slavhandeln, kolonialhandel, storjordsbruk osv. Goda transportmöjligheter: kanaler, vägar, järnväg Marknad: säljare/köpare, kunder, ökande efterfrågan p.g.a. folkökningen och kolonierna Arbetskraft: befolkningsökningen, effektiviseringen inom jordbruket Uppfinningar: ångmaskinen, olika spinn- och vävmaskiner m.m.

5 Negativt med industriella revolutionen
Miljöförstöring: mycket avfall och sopor från både industrier och människor i städerna Dålig arbetsmiljö: farliga maskiner utan skydd = många arbetsolyckor Långa arbetstider: vanlig arbetsdag ofta 14 timmar lång Barnarbete: tog lång tid innan barnarbetet reglerades/förbjöds Dåliga rättigheter för arbetarna: förbud mot fackligt arbete och risk för avskedanden, strejker var förbjudna.

6 Positivt med industriella revolutionen
Nya produkter: många som faktiskt underlättade vardagen Bättre liv: långsamt höjda löner och en stigande levnadsstandard. Ökad livslängd: bättre liv och minskad barnadödlighet En ny teknik: Fler och fler uppfinningar/nyheter som förändrade livet även för vanliga människor.


Ladda ner ppt "Industriella revolutionen"

Liknande presentationer


Google-annonser