Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

De tidiga civilisationerna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "De tidiga civilisationerna"— Presentationens avskrift:

1 De tidiga civilisationerna
Människans första städer

2 Människans äldsta historia
Den äldsta tiden i människans historia kallas forntiden. Människorna levde länge av att jaga och plocka i naturen. I slutet av forntiden skedde en stor förändring och människorna blev bofasta. Några årtusenden senare började man bygga städer. De första stadsborna levde i Mesopotamien och Egypten för mer än 5000 år sedan. Vad tror du att man måste tänka på när det kommer till källor om fakta om forntiden?

3 De första bönderna I över år levde människan som samlare och jägare. För ca år sedan blev människorna bönder. Detta skedde ungefär samtidigt på flera platser i världen. Kanske var det klimatändringar som var anledningen. När man fick god tillgång till mat behövde man inte flytta på sig. Man kunde bygga bättre hus och när det fanns mycket mat så växte också befolkningen. När man fick god tillgång till mat behövde man inte flytta på sig. Man kunde bygga bättre hus och när det fanns mycket mat så växte också befolkningen.

4 Förändringar En del blev rika medan andra blev fattiga
Barn ärvde sina föräldrar. Hade man mycket mat kunde man byta mot andra saker. Så småningom uppstod olika samhällsklasser. Risk för krig. När befolkningen växte blev det konkurrens om det bästa. Man var tvungen att skydda sig. Männen blev soldater , duktiga krigare blev sedan kungar. Förändringar Kvinnor var inte längre jämställda med männen. Forskarna tror att män började bestämma över kvinnor när man uppfann plogen! Att odla jorden var arbetsamt. Bönderna blev mer beroende av vädret. Det blev hungersnöd om skörden slog fel. Sjukdomar spreds lättare. Man levde mycket tätare. Epidemier hade inte funnits förut. Maten var dålig.

5 Högkulturer växte fram
För mellan 4000 – 6000 år sedan växte högkulturerna fram. Med högkultur menas ett samhälle som kunder skaffa mat till en stor befolkning. Invånarna bodde i städer, någon bestämde över dem och man betalade skatt. Man hade också yrken och det fanns lagar. Många var fattiga och bara några var rika. De rika var också mäktiga.

6 Mesopotamien ”Landet mellan två floder”. Låg mellan floderna Eufrat och Tigris i dagens Irak. I Mesopotamien fanns många städer med tiotusentals invånare. Bibeln berättar om Abraham kom härifrån. Det är väldigt torrt i det här området! Varför uppkom städerna just här?

7 Sumerer Sumererna var ett mycket påhittigt folk. De grävde dammar så man kunde spara vatten och vattna när det behövdes. De uppfann hjulet. De var också de första människorna som hade ett skriftspråk. De använde brons för att göra vapen och smycken.

8 Ju större en stad blev desto mer behövde den organiseras
Ju större en stad blev desto mer behövde den organiseras. Kungen hade makten och han tog hjälp av gudarna. Gudarna ville ha lydiga människor. Det var bara prästerna som kunde tala med gudarna. Det gjorde dem mäktiga. Var ligger makten i dagens samhälle?

9 Egypten Faraoner och pyramider

10 Samtidigt som sumerernas Mesopotamien fanns det en högkultur i Egypten
Samtidigt som sumerernas Mesopotamien fanns det en högkultur i Egypten. Egypten var ett väldigt rike i flera tusen år. Även denna kultur uppstod vid en flod. Nilen var hjärtat i Egypten. Man samarbetade kring jordbruket, vissa var rikare än andra. För ca 6000 år sedan enades alla egyptier under en härskare – farao.

11 Farao Kungen i Egypten kallades för farao. Han var inte bara kung, han ägde allt och alla. Egyptierna trodde på många gudar. Farao sågs också som en gud. Han var son till solguden Ra.

12 Livet efter döden och pyramiderna
Egyptierna trodde på ett liv efter döden. För att leva vidare var man tvungen att bli en mumie. Prästerna balsamerade faraoner. Man drog ut hjärnan genom näsan och kastade bort den. Sedan lade man kroppen i salt i 50 dagar innan man svepte in kroppen i linnetyg. Faraonerna fick vackra kistor och lades i pyramiderna.

13 Tutankhamun och Hatschepsut

14 Hieroglyfer Egyptierna hade också ett eget skriftspråk – Hieroglyfer. Egyptierna skrev inte bara på sten utan de tillverkade också papper. Från början bestod språket bara av bilder men sen blev det ett alfabet med 700 tecken.

15 Kina Mittens rike

16 Den kinesiska högkulturen uppkommer runt floden Huang He (Gula floden) ca 1500 f.Kr. då är det många små stater och städer. Kineserna var duktiga på att tillverka vapen. Ca 500 år f.Kr. började kineserna gjuta i järn. Då kunde de tillverka jordbruksverktyg som gjorde det enkelt att odla. Städerna växte!

17 Filosofi Kong Fuzi var en viktig filosof. Han undervisade människor i hur de skulle leva. Kineserna trodde på den högsta guden Shangdi, men Kong Fuzi menade att människans moral och karaktär betydde mer. Han sa att människan ska vara ordningsam, lyda och vara vänlig. Kungen bestämmer men om han inte är en bra kung får folket byta ut honom.

18 Mittens rike Ca 200 år f.Kr. enas Kina till ett stort rike – Mittens rike. Kina fick en kejsare. Den första Shi Huangdi var en elak diktator. Men han gjorde bra saker också. Kina fick ett eget språk, lagar, pengar, post. Som försvar byggde man kinesiska muren.

19 Bönderna var mycket fattiga i Kina och fick arbeta hårt
Bönderna var mycket fattiga i Kina och fick arbeta hårt. De var bönderna som byggde den kinesiska muren. Shi Huangdi tvingade också män att bygga en grav stad åt honom med soldater av lera.

20 Kinesiska uppfinningar
Kompass Krut Glass Boktryckarkonsten Papper Porslin Är dessa saker viktiga idag?


Ladda ner ppt "De tidiga civilisationerna"

Liknande presentationer


Google-annonser