Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Religion i Mesopotamien

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Religion i Mesopotamien"— Presentationens avskrift:

1 Religion i Mesopotamien
Mesopotamien: området mellan floderna Eufrat och Tigris

2 10 000 år sedan blev människor runt om i världen jordbrukare.
Områdena där människan tidigast började att odla är landet mellan floderna Eufrat och Tigris, Mesopotamien. Mesopotamien är dagens Irak.

3 Mesopotamien = Dagens Irak:
Eufrat och Tigris:

4 I Mesopotamien… Blev sumererna framstående jordbrukare.
Sumerer = folkgrupp som bodde i Mesopotamien. De var även duktiga hantverkare. Byggde städer, palats och tempel. Skapades första skriften (ca 5000 år sedan)

5 Kilskriften Lertavlor Information om: - hur sumererna levde
- hur de tänkte - gudar - myter - heliga berättelser

6 Vad hade sumererna för religion?
Polyteistisk religion = det fanns ett flertal gudar T.ex. luftens gud Enlil, vattnets gud Enki. Störst roll hade gudinnan Inanna. Inanna var moder, kärlekens och fruktbarhetens gudinna.

7 Det heliga bröllopet I sumeriska städer uppfördes myten om Innan och kungen Dumuzi varje år. Heligt skådespel/rit. Kallades det heliga bröllopet och firades under nyårsfesten. Sånger, danser, offrade till gudarna. Landet välsignades med ett gott och fruktbart nytt år.

8 Templet Sumerernas städer växte och större och vackrare tempel byggdes. Templet blev stadens centrum. Präster tog betalt för sina tjänster: - utförde gudstjänster, sjöng hymner, bad till gudarna. Offrade djur, växter och rökelse till gudarna.

9 Prästerna Trodde att de kunde förutsäga framtiden.
Genom att undersöka offerdjurens inälvor och studera stjärnorna. Blev mycket skickliga inom bland annat matematik. Kungens medarbetare och hade makt. Arv: timmen och cirkelns 360 grader.

10 Hur ska man leva? Tjäna gudarna: mat, dryck och husrum.
Plikt: bygga tempel, offra mat och dryck. Människan = dödlig Gudarna = odödliga Bestämde över människorna och deras öden. Ärlig mot varandra, bry sig om änkor, faderlösa och andra svaga människor. Sanning, hederlighet och rättvisa var viktigt!

11 Myt = Berättelser om gudar och deras värld, om hur jorden och människorna skapades och hur döden uppkom. Har övernaturliga inslag, t.ex. kan djur tala. Rit = Helig handling. Utförs alltid på ett likadant sätt. T.ex. dop, konfirmation, nattvard och begravning.


Ladda ner ppt "Religion i Mesopotamien"

Liknande presentationer


Google-annonser