Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ideologier.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ideologier."— Presentationens avskrift:

1 Ideologier

2 Vad tycker du?

3 Jag tycker att det är bra att Sverige har en kung.
NEJ Konservatism Socialism

4 Jag tycker att det är bra att det finns friskolor
NEJ Liberalism Socialism

5 Ensam är stark Håller med Håller inte med Liberalism Socialism

6 Jämlikhet är viktigare än frihet
JA NEJ Socialism Liberalism

7 En grupp kan styra bättre än en individ
JA NEJ Socialism Liberalism/Konservatism

8 Man ska vara rädd om traditioner
JA NEJ Konservatism Socialism/Liberalism

9 Alla människor är jämlika
JA NEJ Socialism Liberalism/Konservatism

10 Liberalismen

11 Grunder Liberalism kommer från latinets liber som betyder fri.
Varje människa ska ha frihet att bestämma över sitt eget liv, annars är det inte möjligt att skapa ett bra samhälle. Frihet är viktigast. Yttrandefrihet, religionsfrihet osv. Fri konkurrens

12 Politisk & Ekonomisk frihet
Politisk frihet innebär: Att man får säga och skriva vad man vill. Att man får starta partier och föreningar. Ekonomisk frihet innebär: Att man ska få välja yrke själv Att man får äga Frihandel – handla med andra länder utan tullar.

13 Liberal attityd Tolerant Mot förbud ”Fördomsfri”
Intresserad av andra kulturer

14 När dök liberalismen upp?
Medelklassen insåg att de hade kunskap och pengar men inget inflytande. Adeln betalade lite skatter. Bönderna betalade mycket. Upplysningen – man började lära sig nya saker. Franska Revolutionen 1789.

15 Liberalismen kommer till Sverige
1850-talet i Sverige Var först med att kräva rösträtt för kvinnor och lika rösträtt Mötte stort motstånd från de som ville att Kungen skulle ha kvar sin makt och fortsätta bestämma.

16 Liberalas syn på staten
Staten ska ha så få uppgifter som möjligt. - Lagar. - Fungerande ekonomi. Behövs för att undvika kaos & våld. Ska lämna människor i fred. Men, staten måste hjälpa de som har ”otur” i livet.

17 Hur ser liberala på ekonomin?
Alla har rätt att ägna sig åt det yrke de tjänar mest på. Den som är duktig och ambitiös blir eftertraktad och tjänar bra. Konkurrens är bra. Tullar är dåligt. Skatterna ska vara låga.

18 Liberalism i Sverige Införde demokratin i Sverige.
Folkpartiet är mest liberala Moderaterna är också liberala Har sällan haft makten i Sverige.

19 Kritik mot liberalismen
Det är först och främst socialismen som är kritisk. Säger att liberalism skadar de svaga. ”En människas lycka kan vara en annans olycka”.

20 Fundera? Är Sverige ett liberalt land? - Ge exempel.
Vad är positivt och negativt med liberalismen? - Varför då?

21 Socialism

22 Grunder Socialist kommer från latin socius som betyder kamrat.
Fria och jämlika människor Solidaritet Välfärdssamhälle Staten ska styra ekonomi Staten ska äga företag

23 ”Åt var och en efter hans behov, av var och en efter hans förmåga.”
Ord om socialismen ”Åt var och en efter hans behov, av var och en efter hans förmåga.”

24 Socialismens historia
Kommer under Industriella revolutionen. Arbetarrörelsen ville att egendom skulle ägas gemensamt. Arbetarna skulle äga fabrikerna och maskinerna.

25 Socialismens historia i Sverige
Vid mitten av 1800-talet var Sverige extremt fattigt, folk svalt. Ca 1 miljon svenskar emigrerade till Amerika. Samtidigt omvandlades Sverige sakta från bonde- till industrisamhälle. Detta hade redan hänt ute i Europa.

26 Syn på människan Människan är en kollektiv (grupp)varelse.
Kollektivet är bäst på att lösa ekonomiska problem. Människor är jämlika.

27 Syn på staten Staten ska vara stark. Staten ska ansvara för välfärden.
Skolor, sjukvård, äldrevård, försvar, polis osv. Höga skatter

28 Syn på ekonomin Staten ska styra vad och hur mycket som tillverkas och vad det ska kosta. Staten ska också bestämma om löner. Då kan staten få bort ekonomiska skillnader.

29 Socialismen i Sverige idag
Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet Socialdemokraterna har styrt Sverige mest.

30 Kritik Människor blir osjälvständiga och dåliga på att ta initiativ.
Människor kan inte själva påverka sin livssituation tillräckligt.

31 Fundera! Är Sverige ett socialistiskt land? - Ge exempel.
Sverige är ett av de länder i världen med högst skatt? Vilka är för och nackdelarna med det? Vad är bra och vad är dåligt med socialismen? - Varför?

32 Ekologism

33 Grundidé & nyckelord Ekologism betyder hushållning med naturens resurser. Långsiktigt perspektiv, tänka på kommande generationer. Solidaritet, inte bara med människor utan även med djur. Så mycket som möjligt ska hämtas från närområdet ex. lokalproduceras.  

34 Historia Ekologismen uppkommer på 1800-talet.
Vissa arter, till exempel älg, björn och varg, började bli alltmer sällsynta. Man hade helt enkelt jagat dem för hårt. Radikal idé när den kommer. Industrin börjar gå på högvarv, ekologismen tar fart. Tjernobyl & Harrisburg

35 Drömsamhället Småskaligt. Enkelt liv.
Vi ska gå ”tillbaka” till som det var förut. Konsekvenstänkande. Inga stora industrier och städer. Medvetenhet.

36 Syn på människan Människan måste var fri att göra som hon vill, men:
Människan är en del av någonting större. Hon får inte utnyttja naturen så att resurserna tar slut. Människan står inte över djuren. Människan måste ta ansvar.

37 Syn på staten Staten har ett stort ansvar.
Staten måste styra ekonomin och politiken så att den tar hänsyn till miljön och naturen. Beslut ska decentraliseras = besluten ska tas nära.

38 Syn på demokrati Ekologismen är varken höger eller vänster.
Direktdemokrati är bra. Alla som berörs av besluten ska vara med och bestämma.

39 Syn på ekonomi Sådant som skadar miljön ska vara dyrt.
Ekonomin får inte påverka naturen för mycket. Resurser ska fördelas om och fördelas jämnare. Behov vs. Begär = Vad behöver vi egentligen? Överkonsumtionen måste ta slut.

40 Ekologismen i Sverige 1976 gick man till val med kärnkraftsmotstånd som sin största fråga och fick hela 24 % av rösterna. 1981 får Sverige sitt första ekologiska parti = Miljöpartiet.

41 Kritik mot ekologismen!
Vi är på väg ”bakåt”. Svårt att genomföra, det moderna samhället har gått för långt. Människa vs. Djur.

42 Filmtajm! Mediecentrum: Ideologiernas Historia Del 1

43 Konservatismen

44 Bakgrund Kommer från latinets conservare = bevara
Uppkom för att försvara samhället mot revolutionerna.

45 Grunder Samhället ska utvecklas långsamt, inte genom revolution.
Bevara kyrkan, militären och monarkin. Traditioner är bra.

46 Konservatismens historia
Svar på revolutionen i Frankrike och den industriella revolutionen i England. Konflikt mellan liberala och konservativa. Konservativa ville ha kvar kungen Ville inte ge röst rätt till alla och speciellt inte till kvinnor. Rikas röster skulle vara mera värda. Nu tycker inga konservativa så.

47 Syn på staten och människan
Människan är svag och oförnuftig och behöver hjälp av staten. De starka och kloka ska styra de andra. Staten ska beskydda människan. Vi offrar en del av vår frihet för att få skydd. Lagar, domstolar, polis och militär behövs för att skydda människor. Staten ska vara stark eftersom den skyddar traditioner och kultur.

48 Syn på ekonomin Ekonomin ska staten låta bli så mycket som möjligt.
Man måste tänka på moralen när man tjänar pengar. Det är normalt att alla inte har lika mycket pengar. Staten ska se till att de som har det sämst ställt får det bättre.

49 Konservativa i Sverige
Inget parti i Sverige är enbart konservativt. De konservativa partierna är också liberala. Kristdemokraterna bygger också mycket på kristendomens värderingar.

50 Myter om konservatismen
ALLA tycker att det var bättre förr Konservativa HATAR förändring.

51 Kritik mot konservatismen
Trögt! Försvarar klassamhället. Omodernt att vilja ha kvar kronan, korset och svärdet.

52 Att diskutera! Hur konservativ är du?
Är Sverige ett konservativt land? Vad är bra och dåligt med konservatismen?

53 Feminism

54 Grundidé & Nyckelord Jämlikhet Kvinnan är idag en del av förtryck
Löneskillnader ska bort. Kvinnors livsutrymme begränsas.

55 Feminismens mål Feminismen vill att kvinnor ska få halva makten i samhället = inget patriarkat. Kvotering. Lika löner för lika arbete. Lika föräldraledighet. Ta itu med kvinnovåldet. Feminister ska inte behövas!

56 Historia Antikens Grekland – Platon sa att en ideal stat måste ha med kvinnorna. Franska revolutionen Mitten av 1800-talet skapas många kvinnoorganisationer Kvinnor hade då ingen rösträtt, arvsrätt, dålig utbildning, dåliga arbeten och var omyndiga.

57 Syn på människan Det finns inga biologiska skillnader när man föds.
Könet är en social konstruktion. Könet borde inte få sätta hinder för att förverkliga drömmar.

58 Syn på demokratin Samhället ska vara jämställt.
Kvinnor ska ha lika rättigheter som män. Jämlikhetskampen har drivits av män för män.

59 Syn på staten Staten står idag för ett förtryck av kvinnan.
Det vore bra att lagstifta om t.ex. föräldraledigheten. Staten måste ”hjälpa” samhället att gå mot jämlikhet mellan kvinnor och män.

60 Feminismen i Sverige idag
Alla partier säger att de är feminister. FI fick 0,4% i riksdagsvalet 2010.

61 Kritik mot feminismen! Kritikerna menar att feministerna ser allt ur ett könsperspektiv, även där det inte är relevant.  Män får ta ett kollektivt ansvar.

62 Kommunism

63 Grundidé & nyckelord Ordet kommer från latinets communis = gemensam.
Allt ska ägas gemensamt – inga privata företag Väldigt lik socialismen Samhället ska vara klasslöst! Kapitalismen ska bort!

64 Historia Imperalismen hade lett till kapitalism.
Den moderna kommunismen uppstår i samband med Ryska revolutionen 1917. Socialisterna ville att utvecklingen skulle gå långsamt. Kommunisterna ville att det skulle gå fort – revolution!

65 Syn på människan Människan ska göra det som är bäst för gruppen.
Alla är jämlika. Man ska dela på allt.

66 Syn på staten Staten ska vara stark. Staten ska äga företagen
Staten ska bestämma vad som ska produceras och hur mycket.

67 Kommunismen i Sverige Inget enbart kommunistiskt parti i Sverige idag.
Vänsterpartiet var kommunistiskt fram till 1990. Idag har ordet ofta en negativ klang.

68 Kritik mot kommunismen
Revolution är inte ett bra sätt att ändra på ett samhälle. God idé, men den är inte genomförbar (Orwells Djurfarmen).

69 Filmtajm! Mediecentrum: Ideologiernas Historia Del 2


Ladda ner ppt "Ideologier."

Liknande presentationer


Google-annonser