Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Politiska ideologier.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Politiska ideologier."— Presentationens avskrift:

1 Politiska ideologier

2 Ideologisk frågesport
”För mig betyder traditionen väldigt mycket. Man ska vara stolt över sin historia” ”Staten idag har alldeles för stor makt över medborgarna, man blir ju nästan behandlad som en barnunge” "Klyftorna som finns i samhället mellan rika och fattiga är det absolut största problemet som finns.” "För mig betyder styrka, krig och våld väldigt mycket. När de starka får bestämma så blir samhället gott. Gullar man med de svaga grupperna för mycket så kommer nationen att falla sönder så småningom."

3 Politiska ideologier Liberalism Konservatism Socialism
Fascism och nazism Ekologism Feminism

4 Liberala kärnvärden Yttrandefrihet Religionsfrihet
Människors lika värde Näringsfrihet och konkurrens Frihandel Privat äganderätt Marknadsekonomi Valfrihet för individen

5 Liberalismen förgreningar
KLASSISK LIBERALISM Individens rättigheter Marknadsekonomi SOCIAL LIBERALISM Grundtrygghet och socialt skyddsnät Nyliberalism Frihandel, fri konkurrens Minimal stat

6 Konservatism

7 Konservatismens förgreningar
Hierarkiskt samhälle Traditioner Social konservatism Bekämpa fattigdom Värdekonservatism Traditionella värderingar Stränga straff

8 Socialism

9 Anarkism och syndikalism
Socialismens förgreningar Det klasslösa samhället Kontrollera produktionsmedlen Socialism Revolution, krossa kapitalismen och avskaffa staten Anarkism och syndikalism Revolution, avskaffa kapitalism och statligt ägande Proletariatets diktatur Kommunism Gradvisa reformer Demokrati Socialdemokrati

10 Andra ideologier Feminism Ekologism Fascism och nazism Jämställdhet
Könsmaktsordning Ekologism Hållbar utveckling Fascism och nazism den starkes rätt, militarism, antidemokratisk Antisemitism och rasism

11 Ideologisk frågesport
Traditionen är viktigast Friheten är viktigast Trygghet och rättvisa är viktigast Miljön och en hållbar utveckling är viktigast Jämställdheten är viktigast Klasskampen är det viktigast Den starkes överlevnad är viktigast

12 Ekonomisk vänster Mitten Ekonomisk höger VÄNSTER HÖGER
Stor offentlig sektorn, social jämställdhet och höga skatter Socialistiska och socialdemokratiska politiker Mitten Socialt skyddsnät, Fri marknad och konkurrens Socialliberalism Ekonomisk höger Liten offentlig sektor, låga skatter Nyliberalism

13 Vänster vs. höger Vänster Höger Syn på ägande Kollektivt ägande
Privat ägande Grundläggande inriktning Kollektivets trygghet Individens trygghet Ekonomiskt system Planekonomi Marknadsekonomi Statens roll Stor, regleringar Liten, få regleringar Lön Lön efter behov Lön efter prestation och efterfrågan Finansiering av nyttigheter Skatter Avgifter

14 Traditionell uppdelning
Marxist Anarkist Socialist Liberal Konservativ Monarkist Fascist längst till vänster längst till höger Anarkist Socialist Socialdemokrat Liberal Konservativ Nationalist längst till vänster längst till höger

15

16

17 Andra uppdelningar Miljö vs. Tillväxt Nationell vs. Internationell
Religiös vs. Sekulär Öppen vs. Slutet samhälle

18 Ideologisk frågesport
"Om utvecklingen i samhället ska gå framåt är det viktigt att det finns konkurrens där de duktiga företagen överlever och de dåliga företagen får gå i konkurs.” Hållbar utveckling borde vara ett kärnämne på gymnasieskolan Det är viktigt att män och kvinnor tar ut lika föräldraledighet för att skapa ett mer jämställt samhälle Det är nödvändigt höja skatterna på bensin och flygresor för att få folk att välja mer miljövänliga alternativ Ibland är det nödvändigt att höja skatten för att kunna garantera lika vård och skola för alla Att avreglera/privatisera vård och skola ökar kvaliteten på densamma

19 Ideologisk frågesport
"För mig är det viktigt att skolan inte anpassar sig för mycket till dagens samhälle. Mycket var bättre förr, innan McDonald’s, gängbråk och skilsmässor blev vanligt. Låt skolan stå för de värderingar som fanns före dessa problem.” "För mig är det livsviktigt att maten som serveras i skolan är bra och gratis. Annars blir det bara de elever med rika föräldrar som får bra mat i magen." Jag tycker inte att friskolor är en vidare bra idé. Då kommer de elever med rika föräldrar gå i vissa skolor och elever med fattiga föräldrar gå i andra skolor. Bättre är att alla skolor ägs av staten eller kommunen." Det är viktigt att företagen får lätt att säga upp personal för att skapa en nödvändig flexibel arbetsmarknad

20 V JA S MP C FP KD M SD ? marxism Social demokrati liberalism
Nyliberalism Konservatism Ekologism Feminism Nationalism Högerpopulism V JA S ? MP C FP KD M SD


Ladda ner ppt "Politiska ideologier."

Liknande presentationer


Google-annonser