Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att jämföra två klassiker

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att jämföra två klassiker"— Presentationens avskrift:

1 Att jämföra två klassiker
Durheim vs. Marx Att jämföra två klassiker

2 ATT JÄMFÖRA Hur är samhället uppbyggt? Hur fungerar samhället?
Varför har vissa grupper mer makt än andra? Vad orsakar social förändring? Är samhället i balans eller konflikt? Vad är förhållandet mellan individ och samhälle? Vad är syftet med sociologiska studier

3 Men först några nyckelbegrepp…
Durkheim Marx Sociala fakta Anomi Mekanisk och organiskt Konsensus Social kontroll Heligt vs. Profant Positivism Strukturfunktionalism Historiematerialism Bas (arbete)  Överbyggnad (kultur) Produktivkrafter och produktionsförhållanden Alienation Klasser – proletariat vs. Kapitalist ”den dominerande ideologin” A

4 Hur är samhället uppbyggt?
Durkheim Marx Samhället är uppbyggt av olika institutioner (ex familj) Ekonomiska (fabriker, kontor) Politiska (partier, fack) Sociala (familjer) Kulturella och samhälleliga organisationer (skola,kyrka) Samhället är uppbyggt av klasser. Relation till produktionsmedlen avgör klasstillhörighet. Ägare (kapitalister) Arbetare (arbetskraft)

5 Hur fungerar samhället
Durkheim Marx Det kan jämföras med en maskin eller biologisk mekanism. Sociala institutioner fungerar som delar i en helhet. Samhället kännetecknas av klassmotsättningar. Arbetare och kapitalister har helt enkelt olika mål och intressen.

6 Varför har vissa grupper mer makt än andra?
Durkheim Marx Arbetsdelning och specialisering – organisationer måste ha ledare som tar beslut alternativet är kaos Klass är grunden för makt. Olika klasser har mer makt eftersom de äger produktionsmedel och ha det ekonomiska inflytandet vilket i sin tur ge det politiska och kulturella makten

7 Vad orsakar social förändring?
Durkheim Marx Förändring sker när det är funktionellt. Exempelvis utbildningssystemet växer när vi behöver mer utbildade arbetare. Integration Anpassning ”Allt som är fast förflyktigas” Sociala förändringar sker genom konflikter mellan samhällsklasser. När en klass vinner en konflikt sker förändring av den ekonomiska basen

8 Är samhället i balans eller konflikt?
Durkheim Marx Konsensus är normaltillstånd – annars anomi Konflikt är normaltillstånd – även om perioder av konsensus kan uppstå när en klass har mycket makt (strukturellt våld)

9 Individ vs. samhälle Durkheim Marx
Individen formas av samhället som genom familj, utbildning och arbete Individen har få möjligheter att påverka sin situation eller andras. Klassmedvetande, frigörelse genom mobilisering och i förändring genom social revolution

10 Vad är syftet med sociologiska studier
Durkheim Marx FÖRKLARA Analysera det normala, finna lagbundheter Sociala fakta behandlas som fysiska fakta Allt går mäta och kvantifiera - positivism Forskaren är värdeneutral Förändra Beskriva, analysera och förklara konflikter mellan klasser Historia viktigt för att förklara Forskaren är normativ – ska föreslå förändring

11 Likheter

12 Skillnader Konsensus vs. Konflikt Klassens betydelse Forskningens roll


Ladda ner ppt "Att jämföra två klassiker"

Liknande presentationer


Google-annonser