Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Extrema fall eller normalförtryck? Om våld i nära relationer som utmaning för forskning och praktik Maria Eriksson 25 april 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Extrema fall eller normalförtryck? Om våld i nära relationer som utmaning för forskning och praktik Maria Eriksson 25 april 2013"— Presentationens avskrift:

1 Extrema fall eller normalförtryck? Om våld i nära relationer som utmaning för forskning och praktik Maria Eriksson 25 april 2013 maria.eriksson@mdh.se www.mdh.se/hvv/personal/saa/men16

2 Ett exempel ”Arbetsgivaren säger att om det kommer en person som är så aggressiv att det är fara för liv, då måste vi ju backa… Man kan ju inte sätta sitt eget liv i fara heller, utan då måste man agera så att… man ändå… kanske är tvungen att lämna ut barnet, om det blir en sådan akut situation att det kan uppstå andra saker. För det är ju ändå… vi har ju ändå tjugo andra barn på stället. Man måste ju värna dem också. Så att… Ibland kan det vara lugnare att en aggressiv person får sin vilja fram.” 2

3 Våld är svårt ●T. ex. Collins: ●Mikro-sociologisk analys pekar på att våld är extremt påfrestande, särskilt när det utövas ansikte mot ansikte ●Dvs. i motsats till populärföreställningar om våld som något enkelt att utföra ●De flesta situationer avvärjs ●När våldet ändå utövas är det inkompetent, träffar inte målet, träffar inte den som avsetts… ●Sammanfattat: våld är emotionellt svårt att utföra, att vara motiverad är inte tillräckligt ●Stämmer detta när det gäller våld i nära relationer? 3

4 Tesen om modernitet ●Våld minskar i takt med modernisering ●De former som återstår finns vid samhällets utkanter, i form av avvikelse och kriminalitet hos de socialt marginaliserade, eller i form av militärt våld; ●Ekonomiskt välstånd bidrar till minskad fattigdom och social ojämlikhet ●Statens våldsmonopol ●Ökad demokratisering och internalisering av social kontroll; ett skifte från direkt våldsanvändning från statens sida, mot disciplinering. ●Stämmer detta när det gäller våld i nära relationer? 4

5 Modernitet… ●Hur ska vi förstå att så mycket våld utövas från överordnade mot underordnade? ●Köns- och åldersrelationer ●Har staten verkligen våldsmonopol när det gäller nära relationer? ●Politiskt arbete mot mäns våld mot kvinnor har lett till en motsatt rörelse än vad teorin säger: från disciplinering till mer brutal intervention från statens sida (riktad mot förövare av våld) 5

6 Våld är normalt ●Våld i enskilda nära relationer måste förstås mot bakgrund av den sociala ordning som präglar våra samhällen ●Makt kopplad till kön och ålder ●Måste förstås mot bakgrund av vår kultur ●Föreställningar om manlighet, kvinnlighet, heterosexuell kärlek, osv. ●Vuxenhet och ”barnskap”?  Kontinuum mellan extrema uttryck för förtryck och ”normalförtryck” 6

7 Komplex ordning & kultur ●Osamtidighet ●Bloch: ”alla människor lever inte i samma nu”, utan att de kan uppleva och erfara sin samtid på olika sätt beroende på klasstillhörighet (liksom beroende på kön, etnicitet och generation). ●Connell: inbyggd instabilitet i könsordningen i samhället i stort då könskonstruktioner från olika perioder existerar sida vid sida (+ differentiering)  Mäns våld mot kvinnor / vuxnas våld mot barn både legitimt och illegitimt - samtidigt ●Intersektionalitet ●Varken kön eller ålder är ”rena” kategorier; vi kategorieras och intar en rad olika sociala positioner – samtidigt 7

8 Praktikens utmaningar ●Nya kunskaper ●Nya arbetssätt ●Nya identiteter ●Professionell ●Kvinna / man / vuxen, osv? ●Dahlkild-Öhman: Radikalt lärande ●När nya arbetssätt kräver kunskaper och förhållningssätt som utmanar den sociala ordningen och väletablerade kulturella föreställningar 8

9 Forskningens svar För att våld i nära relationer är extremt För att våld i nära relationer är normalt - Samtidigt 9


Ladda ner ppt "Extrema fall eller normalförtryck? Om våld i nära relationer som utmaning för forskning och praktik Maria Eriksson 25 april 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser