Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Feminism Grundläggande antaganden:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Feminism Grundläggande antaganden:"— Presentationens avskrift:

1 Feminism Grundläggande antaganden:
Könet/genus strukturerar alla sociala relationer, från privatliv till det globala samhället. Könen gör olika saker. Det manliga är det ”normala”. Detta bör ändras (normativ ambition).

2 Kunskapssyn Traditionella perspektiv grundas på den manliga normaliteten. Det är fel. Feministisk forskning tar hänsyn till forskarens position i samhället, vilken påverkar forskningen.

3 Feminism som IR-perspektiv
Var är kvinnorna? Fem. forskning tar upp: Prostituerade vid militärbaser. Diplomathustruns funktion. Hushållerskor från fattiga länder. Sexturism och trafficing.

4 Särartsfeminism Betonar könens olikheter.
Grunden till skillnaden mellan kvinnor och män i krig och försvar är att män är starka och aggressiva, kvinnor vårdande och fredliga. Kvinnan: Moder, den goda civila. Mannen: krigare, soldat. Olikheterna är givna, men samhället kan ändras genom att kvinnan får mer makt och en större roll.

5 Liberal feminism Betonar könens likhet.
Grunden till skillnaderna i krig och försvar är diskriminerande lagstiftning. Militären är en diskriminerande institution. Ändras genom lagstiftning, kvotering osv.

6 Radikalfeminism Betonar den sexuell exploateringen.
Skillnaden mellan könen i krig och försvar beror på kopplingen mellan manlig sexualitet och aggression. Fienden feminiseras, kvinnors kroppar objektifieras och exploateras. Vill radikalt förändra militära värderingar och organisation.

7 Kvinnoförsvar i vår tid?
Fredsbevarande uppgifter passar kvinnliga egenskaper (?). Kommunikation, inlevelse, samarbete. Kvinnor upplevs som mindre provocerande just för att de är kvinnor. Stärker stereotyper. Yrkesarméer är öppna för bägge könen.

8 Kritik IR handlar inte om individer, utan större sammanhang.
Könsperspektiv som absolut utgångspunkt kan leda till fel slutsatser. Det kanske faktiskt inte spelar någon roll… Kategorierna Kvinna/Man är för grov.


Ladda ner ppt "Feminism Grundläggande antaganden:"

Liknande presentationer


Google-annonser