Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

■ Kvinnokommissionen ■ Kvinnokommittén ■ UN Women –sammanslagning av fyra jämställdhetsorganisationer inom FN, from 1 jan 2011 FN:S HÖGKVARTER I NEW YORK.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "■ Kvinnokommissionen ■ Kvinnokommittén ■ UN Women –sammanslagning av fyra jämställdhetsorganisationer inom FN, from 1 jan 2011 FN:S HÖGKVARTER I NEW YORK."— Presentationens avskrift:

1

2 ■ Kvinnokommissionen ■ Kvinnokommittén ■ UN Women –sammanslagning av fyra jämställdhetsorganisationer inom FN, from 1 jan 2011 FN:S HÖGKVARTER I NEW YORK.

3 KONVENTION är juridiskt bindande för de länder som
antagit den. RESOLUTION fungerar som en deklaration och kan vara bindande (beror på var den antas). DEKLARATION är moraliskt men inte juridiskt bindande. Talar om FN:s ställning i en fråga. Resolution: I säkerhetsrådet är den bindande men inte om den tas i generalförsamlingen och ECOSOC. Och det finns ingen skyldighet att granska den heller.

4 ■ 19% av världens parlamentariker är kvinnor.
■ 57% av de barn som inte går i skolan är flickor. ■ 70% av världens 1,3 miljarder fattiga människor är kvinnor. ■ Kvinnor år dör oftare av våld i nära relation än av cancer, malaria, trafikolyckor eller krig kombinerat.

5 ■ Kvinnors genomsnittslön motsvarar 83% av männens.
■ Män tar ut 20% av föräldraledigheten. 60% av männen tar inte ut föräldraledighet alls under barnens första år. ■ 17 kvinnor/år avlider p g a dödligt våld i nära relationer ■ 72% av alla chefer är män. Fråga deltagarna om de känner till andra siffror. Och var lyhörd för deltagarnas reaktioner på statistiken.

6 ■ En internationell ”jämställdhetsgrundlag” - innehåller 30 artiklar
■ Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW/1979) ■ En internationell ”jämställdhetsgrundlag” - innehåller 30 artiklar ■ Sverige ratificerade CEDAW 1981 ■ Antagen av 189 av FN:s medlemsländer CEDAW innehåller 16 huvudartiklar och övriga artiklar berör ett tilläggsprotokoll som handlar om granskning och uppföljning. FLICKA SOM UTSATTS FÖR VÅLDTÄKT (KONGO). 6

7 Definition av diskriminering
Staters skyldighet att avskaffa diskriminering Utveckling och framsteg för alla kvinnor Tillfälliga åtgärder för att uppnå jämställdhet Stereotypa könsroller Prostitution och handel med kvinnor Politiskt och offentligt liv Internationellt arbete Medborgarskap Utbildning Arbetsmarknad och arbetsplats Hälsovård Sociala och ekonomiska förmåner Landsbygdens kvinnor Likhet inför lagen Jämställdhet inom äktenskap och i familjen

8 ■ Länder som antagit kvinnokonventionen rapporterar till FN vart 4:e år
■ FN undersöker dessa rapporter och ger sin bedömning genom en offentlig rapport ■ S k skuggrapporter produceras av fristående organisationer i det granskade landet Shadow reports är civila samhällets sätt att väga upp en vanligtvis mycket positiv bild som ett lands regering producerar till granskningskommittén.

9 ■ Undersökningar om kvinnors situation i världen redovisas
■ Representanter från FN:s medlemsstater träffas för att diskutera kvinnors rättigheter ■ Fyra kvinnokonferenser: Mexico City 1975, Köpenhamn 1980, Nairobi 1985, Beijing 1995 ■ Undersökningar om kvinnors situation i världen redovisas ■ Tiotusentals deltagare Medverkande vid FN:s kvinnokonferens – Hilary Rodham Clinton, Julius Nyerere, Benazir Bhutto. Clinton talade om att kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. SAMTAL OM FN:S KVINNOKONVENTION.

10 ■ En handlingsplan från 1995 för att påskynda jämställdhetsarbete
■ 12 kritiska punkter ■ Kompletterar kvinnokonventionen ■ I Beijing Platform for Action bekräftas regeringarnas åtaganden att avskaffa diskrimineringen av kvinnor och undanröja alla hinder för jämställdhet. En handlingsplan ger en indikation om FN:s ställning i en fråga. Detta är s k soft law och inte ett juridiskt bindande dokument. Det kan ses som FN:s ”allmänna råd” i jämställdhetsarbete. Många delar av Pekingplattformen handlar om kontroversiella områden (punkter som har med familj och äktenskap att göra) som flera framstående genusvetare inom FN inte tror skulle gå igenom idag. Stater uppmuntras att följa handlingsplanen – de som har skrivit på har godtagit handlingsplanen och lovar att satsa på att implementera den. UPPFÖLJNINGSMÖTE OM PEKINGPLATTFORMEN. 10

11 Den feminiserade fattigdomen
Kvinnors rätt till undervisning och utbildning Kvinnors hälsa Våld mot kvinnor Kvinnor i väpnade konflikter Kvinnor och ekonomisk makt Kvinnor och beslutsfattande Jämställdhetsintegrering Kvinnors brist på åtnjutande av MR Kvinnor och medier Kvinnor och miljö Unga flickors situation

12 FÖR MER INFORMATION, GÅ TILL https://unwomen.se


Ladda ner ppt "■ Kvinnokommissionen ■ Kvinnokommittén ■ UN Women –sammanslagning av fyra jämställdhetsorganisationer inom FN, from 1 jan 2011 FN:S HÖGKVARTER I NEW YORK."

Liknande presentationer


Google-annonser